A pályázat célja a munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, a képzettségi szintjének és az általuk végzett munka hatékonyságának növelése, és a munkaidő átszervezésével, az alkalmazottak munkában töltött idejének csökkentésével, illetve a munkavállalók képzésben való részvételének támogatásával a munkaidő egy részében a munkavállalók számára képzési lehetőség biztosítása.

A pályázat keretében azoknak a munkáltatóknak (legalább 250 fős nagyvállalkozásoknak) nyújtható támogatás, akik az átmeneti gazdasági visszaesésből adódó foglalkoztatási nehézségeik kezelése és a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében munkaszervezési intézkedések bevezetésével az általuk meghatározott munkavállalóiknak - a munkavégzés alóli részleges felmentése révén - képzést biztosítanak.

Bővebben...

Hogyan válassza ki munkatársait?

Hogyan motiválja őket?

Hogyan lehet eredményesebbé tenni az alkalmazottak munkáját?

Mikor érdemes elbocsátani, illetve felvenni munkatársat?

Mikor szükséges szervezeti változásokat eszközölni egy cégben? Hogyan kezdjen hozzá? Milyen buktatók lehetnek?


Ha Önnek fémipari, illetve gépiparhoz kapcsolódó termékei (szolgáltatásai) vannak, szeretne-e újabb partnerekkel gyarapodni? Szeretné-e megismertetni termékei előnyeit?

Ön nyitott szakmai együttműködésekre, közös projektekre?

Válaszokat, megoldásokat itt talál

A rehabilitációs és védett foglalkoztatók piaci szemléletmódjának és versenyképességük erősítéséhez, valamint e gazdálkodó szervezeteknél foglalkoztatott megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási feltételeinek javításához szükséges szervezeti kultúra fejlesztésére igényelhető európai uniós támogatás a most megjelent pályázat keretében.

A konstrukció keretében a szervezetfejlesztést megelőző tevékenységekre, szervezetfejlesztési tevékenységekre, fejlesztési akcióterv elkészítésére, disszeminációs tevékenységekre és hosszú távú stratégia elkészítése igényelhető európai uniós támogatás.

A pályázat keretében az alábbi három téma valamelyikéhez kapcsolódóan lehet a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségben megvalósítandó kísérleti kezdeményezést benyújtani:

  1. Munkanélküli és inaktív személyek munkaerő-piaci integrációját segítő innovatív elemeket, módszereket tartalmazó projektek megvalósítása
  2. A nyílt munkaerő-piaci integrációt, illetve a munkahely megtartását segítő innovatív kezdeményezések a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása érdekében,
  3. Fenntartható szolgáltatási és foglalkoztatási modellkísérletek a szociális gazdaságban.

A támogatásra felhasználható, rendelkezésre álló keretösszeg 2,5 milliárd forint. A rendelkezésre álló keretösszeg csak a leghátrányosabb helyzetű kistérségek területén megvalósuló projektekre fordítható. A pályázat keretében elnyerhető vissza nem térítendő támogatás mértéke minimum 60 millió Ft, maximum 200 millió Ft lehet. A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100%-a.

Bővebben...

A pályázat  fő célja a turisták igényeinek megfelelő színvonalú turisztikai termékek kialakítása, ennek eredményeként az attrakciók látogatottságának és jövedelemtermelő képességének növelése, valamint a szezonalitás mérséklése.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2009-2010. évben 6540 millió Ft.

Bővebben...

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a beérkezett ügyfélszolgálati észrevételek alapján pontosította a vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatásához közzétett Maximális Támogatási Összeg Kalkulátort. Így bizonyos fejlesztéstípusoknál változott a maximálisan igényelhető támogatás összege.

A pályázatokat 2009. augusztus 31-től lehet majd benyújtani.

További információk a pályázatról, pályázati előértékelés

Legalább félezer akadálymentesített munkahely létrejöttéhez járulhat hozzá az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának csaknem 900 millió forintos keretösszegű pályázata. A kiírás célja, hogy a korábban a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítésére indított európai uniós programban részt vevők számára megteremtsék az újbóli elhelyezkedés fizikai és infrastrukturális feltételeit is.

A konstrukció keretében a termelő, szolgáltató létesítményeknek a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával összefüggő átalakítására, fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésére, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához szükséges eszközök, berendezések beszerzésére és átalakítására, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása érdekében a munkahely és a munkaeszközök korszerűsítésére igényelhető uniós támogatás.

Bővebben...

A 2009. augusztus 3. és 2010. december 31. között benyújtható pályázat célja a Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú szolgáltatásokkal történő kiszolgálása, főként a környezetvédelmi szempontből kiemelt szerepet játszó ún. intermodális (szállítási módokat összekapcsoló) logisztikai központok fejlesztésével. Emellett cél, hogy a regionális logisztikai központok fejlesztésével, mindenekelőtt az általuk nyújtott komplex logisztikai szolgáltatások számának bővítésével és minőségének javításával a hazai kis- és középvállalkozások versenyképessége javuljon. A támogatásra rendelkezésre álló keret a Közép-Magyarországi régió területén 2,583 Mrd Ft, a konvergencia régiók területén 9,899 Mrd forint.

Bővebben...

Az egyeztetési időszak 2009. július 23-tól 2009. július 30-ig tart. Az észrevételeket és javaslatokat az erre a célra kialakított partnerségi fórumban várják.

A pályázat célja a kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatási színvonalának emelése, kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságának javítása és a szálláshely működéséből származó árbevételek növelése. Egy, minden régióra vonatkozó útmutató kerül közzétételre, melyben az egyes régiókra vonatkozó egyedi jellemzők, eltérések az útmutató vonatkozó részénél táblázatos formában szerepelnek.

Bővebben...

A pályázattal kapcsolatos egyeztetési időszak 2009. július 22-től július 28-ig tart, eddig várják az észrevételeket és a javaslatokat a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A konstrukció célja a regionális operatív programok gazdaságfejlesztési eszközrendszerével a régió versenyképességének megőrzése szempontjából kiemelt fontossággal bíró vonzó befektetési környezet kialakítása, melynek fontos elemei a befektetési környezet infrastrukturális fejlesztése, valamint az innovációt és magas hozzáadott értékű gazdasági tevékenységet elősegítő szolgáltatások elindítása.

Pályázat tervezet - Partnerségi fórum

A péntektől benyújtható pályázatok specifikus célja a leghátrányosabb helyzetű kistérségek gazdasági teljesítményének növelése. A vállalkozások világában a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatására irányuló program is a versenyképesség és annak egyik fő elemeként a termelékenység fokozását célozza, többek között a foglalkoztatási kapacitások fenntarthatósága ill. mérsékelt bővítése érdekében.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke pályázati kiírástól és részcéltól függően az elszámolható költségek 50-70%-a. A támogatás összege, szintén a pályázati komponenstől és a részcéloktól függően minimum 10 millió, maximum 1000 millió Ft lehet.

Bővebben...

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség már megjelentette a közép-magyarországi, illetve a konvergencia régiókat célzó kockázati tőkeprogramok új pályázati felhívásait. A pályázat tervezetekről korábban már beszámoltunk honlapunkon. Az új kiírás azért vált szükségessé, mert az NFÜ június 8-án eredménytelenné nyilvánította az első pályáztatási folyamatot. Az alig egy hónap alatt elkészülő új pályázati felhívások kezelik azokat a – részben a program újszerűségéből fakadó – momentumokat, amelyek az első eljárás eredménytelenségéhez vezettek.

A felhívások keretében a közép-magyarországi régióban 4 milliárd forint, a maradék 6 régióban 36,5 milliárd forint várja a magántőkét is biztosító kockázati tőkealap-kezelők jelentkezését. A Közös Alap Alprogram végrehajtásában részt venni szándékozó és az alkalmassági kritériumoknak megfelelő szervezetek 2009. augusztus 28-án 8:00 és 15:00 óra között, személyesen nyújthatják be pályázataikat, a pályázati felhívásban meghatározott módon.

Bővebben...

A pályázati felhívás fő célja a turisták igényeinek megfelelő színvonalú turisztikai termékek kialakítása, ennek eredményeként az attrakciók látogatottságának és jövedelemtermelő képességének növelése, valamint a szezonalitás mérséklése. A pályázatok benyújtása 2009. szeptember 1-től 2010. március 30-ig lehetséges.

Pályázhatnak:

- költségvetési szervek és intézményeik
- non-profit szervezetek
- szövetkezetek
- nonprofit vagy profitorientált gazdasági társaságok, vállalkozások
- egyéni vállalkozások

Bővebben...

A július 23-i internetes üzleti találkozónak két fő témája lesz:

1. adózás, céges pénzügyek, ügyvitel, finanszírozási lehetőségek,
2. logisztika, raktárizás, szállítmányozás, anyagmozgatás

Ha Ön szakértője a fenti területeknek, valódi, konkrét megoldásokat tud kínálni.

Ha Önnek az említett területeken működő cégek számára van üzenete, ajánlata,
Ha Önnek megoldásra váró problémája van, amelyhez segítséget kérne ezekben a kérdésekben,
Ha Ön üzleti kapcsolatokkal, partnerekkel szeretne gyarapodni…

…ismerkedjen meg a forradalmian új Virtuális Üzleti Randi & Expo-val (VÜREX).

A részletes tájékoztató megtekintéséhez kattintson ide

Az októbertől megjelenő népszerű pályázat: "Mikrovállalkozások fejlesztése 5000 fő alatti településeken" kitűnően alkalmas pellet vagy brikettgyártó üzemek létrehozásának támogatására.  A megejelenést nem kell megvárni, hiszen a tavalyi rendelet alapján lehet idén is benyújtani a pályázatot.  Október elején tehát már kész pályázati anyagot kell benyújtani, árajánlatokkal, tervdokumentációkkal.

A pályázat segítségével műszaki berendezések és eszközök beszerzéséhez, ingatlanépítéshez és -korszerűsítéshez, valamint minőség- és környezetirányítási rendszerek bevezetéséhez igényelhetnek forrást a mikrovállalkozások. Az elnyerhető támogatás összege 1 és 50 millió forint között lehet, ezen belül a kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre maximum 5 millió forint a minőségirányítási rendszer bevezetésére maximum 2 millió forint számolható el. A már megszokott feltételek szerint itt sem a teljes projektösszegre nyerhető el a támogatás: hátrányos helyzetű térségekben a teljes elszámolható kiadás 65 százalékára, egyéb esetben 60 százalékra lehet pályázni.

Bővebben...

49. oldal / 55

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.