A gazdasági válság és a szűkülő hitellehetőségek miatt 2008. decemberében a kormány úgy döntött, hogy - elsősorban a gazdaságfejlesztési és turisztikai beruházásokat, valamint a munkahelyi képzéseket támogató európai uniós pályázatoknál - az elnyert támogatás 40 százalékára emeli fel a pályázók által igényelhető előleg összegét.

Az elmúlt időszak tapasztalatai. valamint a pályázók körében végzett felmérések azt mutatják, hogy a magasabb összegű és gyorsabban hozzáférhető előleget jónak tartják a projektgazdák. A kormány döntésének értelmében a megemelt összegű előleget a 2009. december 31-ig megjelenő pályázatok esetén igényelhetik a nyertes pályázók.

Bővebben...

Tömegesen mondhatnak le elnyert uniós támogatásaikról az egyébként nyertes vállalkozások, a bankok ugyanis nem vagy csak sokkal nagyobb garanciákkal finanszírozzák meg számukra a pályázathoz szükséges önrészt. Hiába az állami programok, garanciák, pénzintézeteknek nyújtott refinanszírozási hitel, a cégek nem tudják honnan kaphatnának pénzt.

Bővebben

Forrás: NOL.hu, Népszabadság

Együttesen 22,55 milliárd forintos előirányzott kerettel ipartelepítési pályázati kiírásokat hirdettek meg a régiókban, ezekre június 30-tól lehet beadni a pályázatokat. A gazdaságfejlesztési prioritások kiemelt célkitűzése az, hogy a jelentős gazdasági potenciálú területeken és az elmaradott térségekben egyaránt ösztönözzék az új vállalkozások létrehozását, az új technológiák elterjesztését és az együttműködési lehetőségek kihasználását - írja a Világgazdaság.  Az elnyerhető támogatás öszszege minimum 100 millió, maximum 1000 millió forint. A támogatási intenzitás 25-50 százalékos lehet. A legnagyobb mértékű - maximum 50 százalékos - támogatást a legkevésbé fejlett régiókból (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország) pályázók kaphatják.

Bővebben...

A GOP-2009-211/A kódjelű, „Mikro-, kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése” című pályázatra a keretösszeget jelentősen meghaladó támogatási igény érkezett be, ezért a GOP IH vezetője a pályázati kiírás forráskeretének megemeléséről döntött.  A döntés értelmében forráshiány miatt egyetlen pályázat sem kerül elutasításra.

A keretemelés ellenére újabb pályázatok benyújtására már nincs lehetőség; a pályázatok benyújtásának végső határideje 2009. május 21-e volt.

A közel tízszeresre nőtt vállalkozói érdeklődés miatt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a beérkezett pályázatok értékelési határidejét, a jogszabályi kereteket figyelembe véve 60 nappal meghosszabbította.

A pályázat 2009. május 21-i felfüggesztésekor sorrendben utolsóként beérkezett érvényes pályázatok döntéshozatalának végső határideje így 2009. szeptember 30.

Forrás: NFÜ

Már benyújtható a pályázat, amely európai uniós forrásból segíti át a gazdasági válságon a mikro-, kis- és középvállalkozásokat, a munkaidő-csökkentést képzéssel kombinálva.  A pályázat azon cégeknek szól, akik emelni kívánják munkatársaik képzettségi szintjét és ezáltal hatékonyságát a munkavégzésben.

Akár önrész nélkül is lehet pályázni, 100% vissza nem térítendő támogatás érhető el.

Amennyiben pályázni szeretne, regisztráljon előzetes értékelésünkre, és megvizsgáljuk, hogy vállalkozása jogosult-e a támogatás igénylésére.

Bővebben...

Novembertől indul a vidéki életminőség javítását célzó európai uniós program, amelynek keretében megnyílik a forrás a kistelepüléseken működő mikrovállalkozások beruházásaihoz is.  Akár induló vállalkozások is pályázhatnak majd!

A pályázat segítségével műszaki berendezések és eszközök beszerzéséhez, ingatlanépítéshez és -korszerűsítéshez, valamint minőség- és környezetirányítási rendszerek bevezetéséhez igényelhetnek forrást a mikrovállalkozások.

Az elnyerhető támogatás összege 1 és 50 millió forint között lehet, ezen belül a kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre maximum 5 millió forint a minőségirányítási rendszer bevezetésére maximum 2 millió forint számolható el. A már megszokott feltételek szerint itt sem a teljes projektösszegre nyerhető el a támogatás: hátrányos helyzetű térségekben a teljes elszámolható kiadás 65 százalékára, egyéb esetben 60 százalékra lehet pályázni.

A pályázat kedvezményezettjei olyan cégek lehetnek, amelyek a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény alapján mikrovállalkozásnak minősülnek, azaz 10 dolgozónál kevesebbet foglalkoztatnak, és az éves árbevételük nem éri el az 500 millió forintot. Fontos feltétel az is, hogy – mivel a vidékfejlesztési támogatás kizárólag az 5000 fő alatti településen, vagy 100 fő/km2 népsűrűség alatti területekre irányul - a vállalkozások ilyen területen kell, hogy megvalósítsák az érintett beruházásaikat.

Bővebben...

Társadalmi egyeztetésen van a mind a 7 régióra, illetve külön a Balatoni térségre vonatkozó, turisztikai attrakciófejlesztést támogató pályázati kiírás.  A pályázati felhívás fő célja turisták igényeinek megfelelő színvonalú turisztikai termékek kialakítása, ennek eredményeként az attrakciók látogatottságának és jövedelemtermelő képességének növelése, munkahelyek teremtése, valamint a szezonalitás mérséklése.  A régiók adottságait ismerve és a jövőbeli fejlődési lehetőségeket mérlegelve meghatározásra kerültek azok a fő termékcsoportok, amelyek segítik a pályázati felhívás céljainak elérését.

DAOP: egészségturizmus, aktív- és ökoturizmus, kulturálisturizmus, borturizmus

DDOP: egészségturizmus, tematikus vonzerők

EAOP, EMOP, KDOP, NYDOP, balatoni régió: egészségturizmus, aktív- és ökoturizmus, kulturális- és rendezvényturizmus, borturizmus

KMOP: egészségturizmus, aktív- és ökoturizmus, kulturális turizmus

A pályázatok beadására augusztus 3-tól 2010. december 31-ig van lehetőség.

A jogosult beruházások:

1. Intermodális logisztikai központok fejlesztése:
Intermodális logisztikai központ, mely az alábbi feltételek egyikét a pályázat benyújtását
megelőző üzleti évben teljesíti, vagy ezek a GOP-2009-3.2.1 vagy KMOP-2009-1.4.2
pályázat segítségével megvalósított fejlesztés eredményeként jönnek létre:
-  A terület összes fedett raktározási kapacitása (lásd fogalomjegyzék) legalább 10
ezer m2  és intermodális átterelés (lásd fogalomjegyzék) bonyolódik a területen,
vagy  
- az intermodális átterelés legalább 125 ezer tonnát ér el.

2.
Regionális logisztikai központok fejlesztése
Regionális logisztikai központ, mely az alábbi feltételt a pályázat benyújtását megelőző
üzleti évben teljesíti, vagy ez a fejlesztés eredményeként jön létre:
-  A terület összes fedett raktározási kapacitás legalább 5 ezer m2.

Bővebben...

Június 16-án új európai uniós kutatás-fejlesztési, innovációs témájú pályázatok jelentek meg a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében.

A vállalati K+F+I tevékenység és kapacitások, valamint a K+F szervezetek vállalati együttműködésének fejlesztése a tudásalapú gazdaság előmozdításának kulcskérdései, a logisztikai szolgáltatások fejlesztése pedig a vállalatok alaptevékenységükre való koncentrálását, a külföldi befektetések vonzását segíti elő.

A pályázatok beadására a GOP-2009-3.2.1./KMOP-2009-1.1.5. és GOP-2009-1.2.2. kiírások esetében augusztus 3-tól 2010. december 31-ig van lehetőség, a többi kiírás esetében legkorábban augusztus 31-én lesznek benyújthatóak a pályázatok.

Bővebben...

Az állami támogatások felhasználásával 2004-2005-ben megvalósított beszerzések áfájának utólagos levonhatóságáról döntött az Európai Bíróság. A vállalkozásoknak iparkodniuk kell, hiszen csak október végéig van lehetőségük benyújtani igényüket az adóhatósághoz.

Az uniós döntés és az ennek nyomán meghozott magyar jogszabályváltozás következményeképpen az érintett áfa alanyok az állami támogatásból finanszírozott beszerzéseik esetében önellenőrzéssel módosíthatják áfa-bevallásukat, és az APEH köteles az adót 30 napon belül visszatéríteni nekik. Ez akkor is igaz, ha az adózót, korábban e címen jogosulatlan áfa-visszaigénylés miatt megbüntették, ilyenkor a bírság és a kivetett korábbi büntetőkamat is visszajár. Azon cégeknek érdemes megvizsgálniuk a könyveiket 2004-2005-re, amelyek ellenértéknek nem minősülő, adóalapot nem képező támogatást kaptak az érintett időszakban, és amely támogatásokból finanszírozott beszerzések áfáját nem vonhatták le, vagy csak a nem támogatásból finanszírozott hányad erejéig arányosítva helyezhették levonásba. Ezen cégek most utólag érvényesíthetik a levonási jogukat.  Forrás: VG.hu, Világgazdaság

Részletek a képzéssel kombinált, új munkahelymegőrzési pályázatról.  Érvek, ellenérvek, kritikák.

Hallgassa meg az InfoRádió EUROKASSZA magazinjának adását az INFORÁDIÓ honlapjáról!

Bővebben...

Közel hárommilliárd forintos keretet nyitnak meg hamarosan egésszégügyi képzésekre.

A pályázat kiemelten az országos, illetve intézményen belüli hiányszakmákra irányul, illetve az egészségügyi tevékenységet ideiglenesen szüneteltetők pályára történő visszaintegrálásához kíván segítséget nyújtani szakdolgozói és orvosi képzési díj, valamint a képzés egyéb költségeinek támogatásával.

Az elnyerhető támogatás 2-50 millió forint között lehet, a támogatás a projekt összes elszámolható költségének 100 százalékára igényelhető. A benyújtás 2009. július 27. és október 30. között lehetséges.

A pályázatokat a pályázati dokumentációban meghatározott költségvetési szervek, non-profit szervezetek és vállalkozások nyújthatják be. Többek között az egészségügyi szakellátást végző fekvő- és járóbeteg intézmények, mentési tevékenységet ellátó szervezetek, betegszállító szervezetek, háziorvosi szolgálatok, otthoni szakellátást nyújtó szolgáltatók pályázhatnak dolgozóik képzési díjának támogatására. Támogatást kaphatnak még felső- és középfokú szakképzések, szakirányú továbbképzések és új egészségügyi szakképesítések.  További részletek hamarosan!

A mai világban rendkívül hasznosak azok a lehetőségek, tanácsok, módszerek, amelyek konkrét segítséget tudnak adni egy vállalkozásnak, hogy boldoguljon, és elérhesse célját.  Egy olyan lehetőséget ismerhet meg alább, ahol két legyet üthet egy csapásra.

1.: Megismerkedhet egy hihetetlenül egyszerű, és zseniálisan jól bevált módszerrel, amely bemutatja, hogy egy faipari vállalkozás hogyan vált fél év alatt kiemelkedően jövedelmezővé partnerkapcsolatai, szövetségesei által.

2.: Alkalom nyílik arra, hogy Ön is kipróbálja, hasznosítsa ezt a módszert.  

A további részleteket itt találja

A programmal a még hátrányos helyzetű térségben a kis- és középvállalkozások támogatásával, valamint a munkaerő felkészítésével lehetőség nyílhat nemzetközi áruelosztó központok kialakítására. A vasúti nagyprojekt és a közúti kiemelt projekt támogatási szerződését szerdán írták alá a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északkeleti szegletében található településen.

Örülhetnek azok a budapesti és pest megyei vállalkozók, akik a következő időszakban termelőeszközöket, gépeket vagy szoftvereket vásárolnak.  A népszerű eszközbeszerzési pályázat ebben a régióban nem került felfüggesztésre, sőt az NFÜ megemeli az idei keretet. A keretemelés eredményeképpen a KMOP-2009-1.2.1/A pályázaton belül  3.947.178.499 Ft támogatás áll rendelkezésre a vállalkozások számára. Az 1,3 milliárd forintnyi keretemelés forrása a KMOP-1.2.1/A konstrukció 2007. és 2008. évi kiírásainak maradványösszege, valamint a 2010. évre tervezett keretének egy része.

A támogatás pályázat technológiai fejlesztést eredményező beruházásokra nyerhető: 3 évnél nem régebbi használt eszköz beszerzésére, illetve információs technológia-fejlesztésre, domain név regisztrációra és a hozzá kapcsolódó honlap készítésre, valamint minőség-, környezet és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésére és tanúsíttatásra.

A támogatás a beruházás összes elszámolható költségének Pest megyében legfeljebb 35%-a, Budapesten pedig 25%-a, összege legalább 1, de legfeljebb 20 millió forint. A pályázatok benyújtása 2009. december 31-ig, illetve a megemelt keret kimerüléséig lehetséges.

A pályázat elkészítésében és szabályos benyújtásában a palyazatihirek.eu munkatársai is segítséget nyújtanak.  Regisztráljon most ingyenes előértékelésünkre!  Bővebb információk, elszámolható költségek itt!

50. oldal / 55

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.