Legalább félezer akadálymentesített munkahely létrejöttéhez járulhat hozzá az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának csaknem 900 millió forintos keretösszegű pályázata. A kiírás célja, hogy a korábban a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítésére indított európai uniós programban részt vevők számára megteremtsék az újbóli elhelyezkedés fizikai és infrastrukturális feltételeit is.

A konstrukció keretében a termelő, szolgáltató létesítményeknek a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával összefüggő átalakítására, fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésére, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához szükséges eszközök, berendezések beszerzésére és átalakítására, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása érdekében a munkahely és a munkaeszközök korszerűsítésére igényelhető uniós támogatás.

Bővebben...

A 2009. augusztus 3. és 2010. december 31. között benyújtható pályázat célja a Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú szolgáltatásokkal történő kiszolgálása, főként a környezetvédelmi szempontből kiemelt szerepet játszó ún. intermodális (szállítási módokat összekapcsoló) logisztikai központok fejlesztésével. Emellett cél, hogy a regionális logisztikai központok fejlesztésével, mindenekelőtt az általuk nyújtott komplex logisztikai szolgáltatások számának bővítésével és minőségének javításával a hazai kis- és középvállalkozások versenyképessége javuljon. A támogatásra rendelkezésre álló keret a Közép-Magyarországi régió területén 2,583 Mrd Ft, a konvergencia régiók területén 9,899 Mrd forint.

Bővebben...

Az egyeztetési időszak 2009. július 23-tól 2009. július 30-ig tart. Az észrevételeket és javaslatokat az erre a célra kialakított partnerségi fórumban várják.

A pályázat célja a kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatási színvonalának emelése, kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságának javítása és a szálláshely működéséből származó árbevételek növelése. Egy, minden régióra vonatkozó útmutató kerül közzétételre, melyben az egyes régiókra vonatkozó egyedi jellemzők, eltérések az útmutató vonatkozó részénél táblázatos formában szerepelnek.

Bővebben...

A pályázattal kapcsolatos egyeztetési időszak 2009. július 22-től július 28-ig tart, eddig várják az észrevételeket és a javaslatokat a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A konstrukció célja a regionális operatív programok gazdaságfejlesztési eszközrendszerével a régió versenyképességének megőrzése szempontjából kiemelt fontossággal bíró vonzó befektetési környezet kialakítása, melynek fontos elemei a befektetési környezet infrastrukturális fejlesztése, valamint az innovációt és magas hozzáadott értékű gazdasági tevékenységet elősegítő szolgáltatások elindítása.

Pályázat tervezet - Partnerségi fórum

A péntektől benyújtható pályázatok specifikus célja a leghátrányosabb helyzetű kistérségek gazdasági teljesítményének növelése. A vállalkozások világában a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatására irányuló program is a versenyképesség és annak egyik fő elemeként a termelékenység fokozását célozza, többek között a foglalkoztatási kapacitások fenntarthatósága ill. mérsékelt bővítése érdekében.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke pályázati kiírástól és részcéltól függően az elszámolható költségek 50-70%-a. A támogatás összege, szintén a pályázati komponenstől és a részcéloktól függően minimum 10 millió, maximum 1000 millió Ft lehet.

Bővebben...

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség már megjelentette a közép-magyarországi, illetve a konvergencia régiókat célzó kockázati tőkeprogramok új pályázati felhívásait. A pályázat tervezetekről korábban már beszámoltunk honlapunkon. Az új kiírás azért vált szükségessé, mert az NFÜ június 8-án eredménytelenné nyilvánította az első pályáztatási folyamatot. Az alig egy hónap alatt elkészülő új pályázati felhívások kezelik azokat a – részben a program újszerűségéből fakadó – momentumokat, amelyek az első eljárás eredménytelenségéhez vezettek.

A felhívások keretében a közép-magyarországi régióban 4 milliárd forint, a maradék 6 régióban 36,5 milliárd forint várja a magántőkét is biztosító kockázati tőkealap-kezelők jelentkezését. A Közös Alap Alprogram végrehajtásában részt venni szándékozó és az alkalmassági kritériumoknak megfelelő szervezetek 2009. augusztus 28-án 8:00 és 15:00 óra között, személyesen nyújthatják be pályázataikat, a pályázati felhívásban meghatározott módon.

Bővebben...

A pályázati felhívás fő célja a turisták igényeinek megfelelő színvonalú turisztikai termékek kialakítása, ennek eredményeként az attrakciók látogatottságának és jövedelemtermelő képességének növelése, valamint a szezonalitás mérséklése. A pályázatok benyújtása 2009. szeptember 1-től 2010. március 30-ig lehetséges.

Pályázhatnak:

- költségvetési szervek és intézményeik
- non-profit szervezetek
- szövetkezetek
- nonprofit vagy profitorientált gazdasági társaságok, vállalkozások
- egyéni vállalkozások

Bővebben...

A július 23-i internetes üzleti találkozónak két fő témája lesz:

1. adózás, céges pénzügyek, ügyvitel, finanszírozási lehetőségek,
2. logisztika, raktárizás, szállítmányozás, anyagmozgatás

Ha Ön szakértője a fenti területeknek, valódi, konkrét megoldásokat tud kínálni.

Ha Önnek az említett területeken működő cégek számára van üzenete, ajánlata,
Ha Önnek megoldásra váró problémája van, amelyhez segítséget kérne ezekben a kérdésekben,
Ha Ön üzleti kapcsolatokkal, partnerekkel szeretne gyarapodni…

…ismerkedjen meg a forradalmian új Virtuális Üzleti Randi & Expo-val (VÜREX).

A részletes tájékoztató megtekintéséhez kattintson ide

Az októbertől megjelenő népszerű pályázat: "Mikrovállalkozások fejlesztése 5000 fő alatti településeken" kitűnően alkalmas pellet vagy brikettgyártó üzemek létrehozásának támogatására.  A megejelenést nem kell megvárni, hiszen a tavalyi rendelet alapján lehet idén is benyújtani a pályázatot.  Október elején tehát már kész pályázati anyagot kell benyújtani, árajánlatokkal, tervdokumentációkkal.

A pályázat segítségével műszaki berendezések és eszközök beszerzéséhez, ingatlanépítéshez és -korszerűsítéshez, valamint minőség- és környezetirányítási rendszerek bevezetéséhez igényelhetnek forrást a mikrovállalkozások. Az elnyerhető támogatás összege 1 és 50 millió forint között lehet, ezen belül a kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre maximum 5 millió forint a minőségirányítási rendszer bevezetésére maximum 2 millió forint számolható el. A már megszokott feltételek szerint itt sem a teljes projektösszegre nyerhető el a támogatás: hátrányos helyzetű térségekben a teljes elszámolható kiadás 65 százalékára, egyéb esetben 60 százalékra lehet pályázni.

Bővebben...

A gazdasági válság és a szűkülő hitellehetőségek miatt 2008. decemberében a kormány úgy döntött, hogy - elsősorban a gazdaságfejlesztési és turisztikai beruházásokat, valamint a munkahelyi képzéseket támogató európai uniós pályázatoknál - az elnyert támogatás 40 százalékára emeli fel a pályázók által igényelhető előleg összegét.

Az elmúlt időszak tapasztalatai. valamint a pályázók körében végzett felmérések azt mutatják, hogy a magasabb összegű és gyorsabban hozzáférhető előleget jónak tartják a projektgazdák. A kormány döntésének értelmében a megemelt összegű előleget a 2009. december 31-ig megjelenő pályázatok esetén igényelhetik a nyertes pályázók.

Bővebben...

Tömegesen mondhatnak le elnyert uniós támogatásaikról az egyébként nyertes vállalkozások, a bankok ugyanis nem vagy csak sokkal nagyobb garanciákkal finanszírozzák meg számukra a pályázathoz szükséges önrészt. Hiába az állami programok, garanciák, pénzintézeteknek nyújtott refinanszírozási hitel, a cégek nem tudják honnan kaphatnának pénzt.

Bővebben

Forrás: NOL.hu, Népszabadság

Együttesen 22,55 milliárd forintos előirányzott kerettel ipartelepítési pályázati kiírásokat hirdettek meg a régiókban, ezekre június 30-tól lehet beadni a pályázatokat. A gazdaságfejlesztési prioritások kiemelt célkitűzése az, hogy a jelentős gazdasági potenciálú területeken és az elmaradott térségekben egyaránt ösztönözzék az új vállalkozások létrehozását, az új technológiák elterjesztését és az együttműködési lehetőségek kihasználását - írja a Világgazdaság.  Az elnyerhető támogatás öszszege minimum 100 millió, maximum 1000 millió forint. A támogatási intenzitás 25-50 százalékos lehet. A legnagyobb mértékű - maximum 50 százalékos - támogatást a legkevésbé fejlett régiókból (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország) pályázók kaphatják.

Bővebben...

A GOP-2009-211/A kódjelű, „Mikro-, kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése” című pályázatra a keretösszeget jelentősen meghaladó támogatási igény érkezett be, ezért a GOP IH vezetője a pályázati kiírás forráskeretének megemeléséről döntött.  A döntés értelmében forráshiány miatt egyetlen pályázat sem kerül elutasításra.

A keretemelés ellenére újabb pályázatok benyújtására már nincs lehetőség; a pályázatok benyújtásának végső határideje 2009. május 21-e volt.

A közel tízszeresre nőtt vállalkozói érdeklődés miatt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a beérkezett pályázatok értékelési határidejét, a jogszabályi kereteket figyelembe véve 60 nappal meghosszabbította.

A pályázat 2009. május 21-i felfüggesztésekor sorrendben utolsóként beérkezett érvényes pályázatok döntéshozatalának végső határideje így 2009. szeptember 30.

Forrás: NFÜ

Már benyújtható a pályázat, amely európai uniós forrásból segíti át a gazdasági válságon a mikro-, kis- és középvállalkozásokat, a munkaidő-csökkentést képzéssel kombinálva.  A pályázat azon cégeknek szól, akik emelni kívánják munkatársaik képzettségi szintjét és ezáltal hatékonyságát a munkavégzésben.

Akár önrész nélkül is lehet pályázni, 100% vissza nem térítendő támogatás érhető el.

Amennyiben pályázni szeretne, regisztráljon előzetes értékelésünkre, és megvizsgáljuk, hogy vállalkozása jogosult-e a támogatás igénylésére.

Bővebben...

Novembertől indul a vidéki életminőség javítását célzó európai uniós program, amelynek keretében megnyílik a forrás a kistelepüléseken működő mikrovállalkozások beruházásaihoz is.  Akár induló vállalkozások is pályázhatnak majd!

A pályázat segítségével műszaki berendezések és eszközök beszerzéséhez, ingatlanépítéshez és -korszerűsítéshez, valamint minőség- és környezetirányítási rendszerek bevezetéséhez igényelhetnek forrást a mikrovállalkozások.

Az elnyerhető támogatás összege 1 és 50 millió forint között lehet, ezen belül a kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre maximum 5 millió forint a minőségirányítási rendszer bevezetésére maximum 2 millió forint számolható el. A már megszokott feltételek szerint itt sem a teljes projektösszegre nyerhető el a támogatás: hátrányos helyzetű térségekben a teljes elszámolható kiadás 65 százalékára, egyéb esetben 60 százalékra lehet pályázni.

A pályázat kedvezményezettjei olyan cégek lehetnek, amelyek a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény alapján mikrovállalkozásnak minősülnek, azaz 10 dolgozónál kevesebbet foglalkoztatnak, és az éves árbevételük nem éri el az 500 millió forintot. Fontos feltétel az is, hogy – mivel a vidékfejlesztési támogatás kizárólag az 5000 fő alatti településen, vagy 100 fő/km2 népsűrűség alatti területekre irányul - a vállalkozások ilyen területen kell, hogy megvalósítsák az érintett beruházásaikat.

Bővebben...

47. oldal / 53

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.