A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség már megjelentette a közép-magyarországi, illetve a konvergencia régiókat célzó kockázati tőkeprogramok új pályázati felhívásait. A pályázat tervezetekről korábban már beszámoltunk honlapunkon. Az új kiírás azért vált szükségessé, mert az NFÜ június 8-án eredménytelenné nyilvánította az első pályáztatási folyamatot. Az alig egy hónap alatt elkészülő új pályázati felhívások kezelik azokat a – részben a program újszerűségéből fakadó – momentumokat, amelyek az első eljárás eredménytelenségéhez vezettek.

A felhívások keretében a közép-magyarországi régióban 4 milliárd forint, a maradék 6 régióban 36,5 milliárd forint várja a magántőkét is biztosító kockázati tőkealap-kezelők jelentkezését. A Közös Alap Alprogram végrehajtásában részt venni szándékozó és az alkalmassági kritériumoknak megfelelő szervezetek 2009. augusztus 28-án 8:00 és 15:00 óra között, személyesen nyújthatják be pályázataikat, a pályázati felhívásban meghatározott módon.

Bővebben...

A pályázati felhívás fő célja a turisták igényeinek megfelelő színvonalú turisztikai termékek kialakítása, ennek eredményeként az attrakciók látogatottságának és jövedelemtermelő képességének növelése, valamint a szezonalitás mérséklése. A pályázatok benyújtása 2009. szeptember 1-től 2010. március 30-ig lehetséges.

Pályázhatnak:

- költségvetési szervek és intézményeik
- non-profit szervezetek
- szövetkezetek
- nonprofit vagy profitorientált gazdasági társaságok, vállalkozások
- egyéni vállalkozások

Bővebben...

A július 23-i internetes üzleti találkozónak két fő témája lesz:

1. adózás, céges pénzügyek, ügyvitel, finanszírozási lehetőségek,
2. logisztika, raktárizás, szállítmányozás, anyagmozgatás

Ha Ön szakértője a fenti területeknek, valódi, konkrét megoldásokat tud kínálni.

Ha Önnek az említett területeken működő cégek számára van üzenete, ajánlata,
Ha Önnek megoldásra váró problémája van, amelyhez segítséget kérne ezekben a kérdésekben,
Ha Ön üzleti kapcsolatokkal, partnerekkel szeretne gyarapodni…

…ismerkedjen meg a forradalmian új Virtuális Üzleti Randi & Expo-val (VÜREX).

A részletes tájékoztató megtekintéséhez kattintson ide

Az októbertől megjelenő népszerű pályázat: "Mikrovállalkozások fejlesztése 5000 fő alatti településeken" kitűnően alkalmas pellet vagy brikettgyártó üzemek létrehozásának támogatására.  A megejelenést nem kell megvárni, hiszen a tavalyi rendelet alapján lehet idén is benyújtani a pályázatot.  Október elején tehát már kész pályázati anyagot kell benyújtani, árajánlatokkal, tervdokumentációkkal.

A pályázat segítségével műszaki berendezések és eszközök beszerzéséhez, ingatlanépítéshez és -korszerűsítéshez, valamint minőség- és környezetirányítási rendszerek bevezetéséhez igényelhetnek forrást a mikrovállalkozások. Az elnyerhető támogatás összege 1 és 50 millió forint között lehet, ezen belül a kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre maximum 5 millió forint a minőségirányítási rendszer bevezetésére maximum 2 millió forint számolható el. A már megszokott feltételek szerint itt sem a teljes projektösszegre nyerhető el a támogatás: hátrányos helyzetű térségekben a teljes elszámolható kiadás 65 százalékára, egyéb esetben 60 százalékra lehet pályázni.

Bővebben...

A gazdasági válság és a szűkülő hitellehetőségek miatt 2008. decemberében a kormány úgy döntött, hogy - elsősorban a gazdaságfejlesztési és turisztikai beruházásokat, valamint a munkahelyi képzéseket támogató európai uniós pályázatoknál - az elnyert támogatás 40 százalékára emeli fel a pályázók által igényelhető előleg összegét.

Az elmúlt időszak tapasztalatai. valamint a pályázók körében végzett felmérések azt mutatják, hogy a magasabb összegű és gyorsabban hozzáférhető előleget jónak tartják a projektgazdák. A kormány döntésének értelmében a megemelt összegű előleget a 2009. december 31-ig megjelenő pályázatok esetén igényelhetik a nyertes pályázók.

Bővebben...

Tömegesen mondhatnak le elnyert uniós támogatásaikról az egyébként nyertes vállalkozások, a bankok ugyanis nem vagy csak sokkal nagyobb garanciákkal finanszírozzák meg számukra a pályázathoz szükséges önrészt. Hiába az állami programok, garanciák, pénzintézeteknek nyújtott refinanszírozási hitel, a cégek nem tudják honnan kaphatnának pénzt.

Bővebben

Forrás: NOL.hu, Népszabadság

Együttesen 22,55 milliárd forintos előirányzott kerettel ipartelepítési pályázati kiírásokat hirdettek meg a régiókban, ezekre június 30-tól lehet beadni a pályázatokat. A gazdaságfejlesztési prioritások kiemelt célkitűzése az, hogy a jelentős gazdasági potenciálú területeken és az elmaradott térségekben egyaránt ösztönözzék az új vállalkozások létrehozását, az új technológiák elterjesztését és az együttműködési lehetőségek kihasználását - írja a Világgazdaság.  Az elnyerhető támogatás öszszege minimum 100 millió, maximum 1000 millió forint. A támogatási intenzitás 25-50 százalékos lehet. A legnagyobb mértékű - maximum 50 százalékos - támogatást a legkevésbé fejlett régiókból (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország) pályázók kaphatják.

Bővebben...

A GOP-2009-211/A kódjelű, „Mikro-, kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése” című pályázatra a keretösszeget jelentősen meghaladó támogatási igény érkezett be, ezért a GOP IH vezetője a pályázati kiírás forráskeretének megemeléséről döntött.  A döntés értelmében forráshiány miatt egyetlen pályázat sem kerül elutasításra.

A keretemelés ellenére újabb pályázatok benyújtására már nincs lehetőség; a pályázatok benyújtásának végső határideje 2009. május 21-e volt.

A közel tízszeresre nőtt vállalkozói érdeklődés miatt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a beérkezett pályázatok értékelési határidejét, a jogszabályi kereteket figyelembe véve 60 nappal meghosszabbította.

A pályázat 2009. május 21-i felfüggesztésekor sorrendben utolsóként beérkezett érvényes pályázatok döntéshozatalának végső határideje így 2009. szeptember 30.

Forrás: NFÜ

Már benyújtható a pályázat, amely európai uniós forrásból segíti át a gazdasági válságon a mikro-, kis- és középvállalkozásokat, a munkaidő-csökkentést képzéssel kombinálva.  A pályázat azon cégeknek szól, akik emelni kívánják munkatársaik képzettségi szintjét és ezáltal hatékonyságát a munkavégzésben.

Akár önrész nélkül is lehet pályázni, 100% vissza nem térítendő támogatás érhető el.

Amennyiben pályázni szeretne, regisztráljon előzetes értékelésünkre, és megvizsgáljuk, hogy vállalkozása jogosult-e a támogatás igénylésére.

Bővebben...

Novembertől indul a vidéki életminőség javítását célzó európai uniós program, amelynek keretében megnyílik a forrás a kistelepüléseken működő mikrovállalkozások beruházásaihoz is.  Akár induló vállalkozások is pályázhatnak majd!

A pályázat segítségével műszaki berendezések és eszközök beszerzéséhez, ingatlanépítéshez és -korszerűsítéshez, valamint minőség- és környezetirányítási rendszerek bevezetéséhez igényelhetnek forrást a mikrovállalkozások.

Az elnyerhető támogatás összege 1 és 50 millió forint között lehet, ezen belül a kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre maximum 5 millió forint a minőségirányítási rendszer bevezetésére maximum 2 millió forint számolható el. A már megszokott feltételek szerint itt sem a teljes projektösszegre nyerhető el a támogatás: hátrányos helyzetű térségekben a teljes elszámolható kiadás 65 százalékára, egyéb esetben 60 százalékra lehet pályázni.

A pályázat kedvezményezettjei olyan cégek lehetnek, amelyek a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény alapján mikrovállalkozásnak minősülnek, azaz 10 dolgozónál kevesebbet foglalkoztatnak, és az éves árbevételük nem éri el az 500 millió forintot. Fontos feltétel az is, hogy – mivel a vidékfejlesztési támogatás kizárólag az 5000 fő alatti településen, vagy 100 fő/km2 népsűrűség alatti területekre irányul - a vállalkozások ilyen területen kell, hogy megvalósítsák az érintett beruházásaikat.

Bővebben...

Társadalmi egyeztetésen van a mind a 7 régióra, illetve külön a Balatoni térségre vonatkozó, turisztikai attrakciófejlesztést támogató pályázati kiírás.  A pályázati felhívás fő célja turisták igényeinek megfelelő színvonalú turisztikai termékek kialakítása, ennek eredményeként az attrakciók látogatottságának és jövedelemtermelő képességének növelése, munkahelyek teremtése, valamint a szezonalitás mérséklése.  A régiók adottságait ismerve és a jövőbeli fejlődési lehetőségeket mérlegelve meghatározásra kerültek azok a fő termékcsoportok, amelyek segítik a pályázati felhívás céljainak elérését.

DAOP: egészségturizmus, aktív- és ökoturizmus, kulturálisturizmus, borturizmus

DDOP: egészségturizmus, tematikus vonzerők

EAOP, EMOP, KDOP, NYDOP, balatoni régió: egészségturizmus, aktív- és ökoturizmus, kulturális- és rendezvényturizmus, borturizmus

KMOP: egészségturizmus, aktív- és ökoturizmus, kulturális turizmus

A pályázatok beadására augusztus 3-tól 2010. december 31-ig van lehetőség.

A jogosult beruházások:

1. Intermodális logisztikai központok fejlesztése:
Intermodális logisztikai központ, mely az alábbi feltételek egyikét a pályázat benyújtását
megelőző üzleti évben teljesíti, vagy ezek a GOP-2009-3.2.1 vagy KMOP-2009-1.4.2
pályázat segítségével megvalósított fejlesztés eredményeként jönnek létre:
-  A terület összes fedett raktározási kapacitása (lásd fogalomjegyzék) legalább 10
ezer m2  és intermodális átterelés (lásd fogalomjegyzék) bonyolódik a területen,
vagy  
- az intermodális átterelés legalább 125 ezer tonnát ér el.

2.
Regionális logisztikai központok fejlesztése
Regionális logisztikai központ, mely az alábbi feltételt a pályázat benyújtását megelőző
üzleti évben teljesíti, vagy ez a fejlesztés eredményeként jön létre:
-  A terület összes fedett raktározási kapacitás legalább 5 ezer m2.

Bővebben...

Június 16-án új európai uniós kutatás-fejlesztési, innovációs témájú pályázatok jelentek meg a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében.

A vállalati K+F+I tevékenység és kapacitások, valamint a K+F szervezetek vállalati együttműködésének fejlesztése a tudásalapú gazdaság előmozdításának kulcskérdései, a logisztikai szolgáltatások fejlesztése pedig a vállalatok alaptevékenységükre való koncentrálását, a külföldi befektetések vonzását segíti elő.

A pályázatok beadására a GOP-2009-3.2.1./KMOP-2009-1.1.5. és GOP-2009-1.2.2. kiírások esetében augusztus 3-tól 2010. december 31-ig van lehetőség, a többi kiírás esetében legkorábban augusztus 31-én lesznek benyújthatóak a pályázatok.

Bővebben...

Az állami támogatások felhasználásával 2004-2005-ben megvalósított beszerzések áfájának utólagos levonhatóságáról döntött az Európai Bíróság. A vállalkozásoknak iparkodniuk kell, hiszen csak október végéig van lehetőségük benyújtani igényüket az adóhatósághoz.

Az uniós döntés és az ennek nyomán meghozott magyar jogszabályváltozás következményeképpen az érintett áfa alanyok az állami támogatásból finanszírozott beszerzéseik esetében önellenőrzéssel módosíthatják áfa-bevallásukat, és az APEH köteles az adót 30 napon belül visszatéríteni nekik. Ez akkor is igaz, ha az adózót, korábban e címen jogosulatlan áfa-visszaigénylés miatt megbüntették, ilyenkor a bírság és a kivetett korábbi büntetőkamat is visszajár. Azon cégeknek érdemes megvizsgálniuk a könyveiket 2004-2005-re, amelyek ellenértéknek nem minősülő, adóalapot nem képező támogatást kaptak az érintett időszakban, és amely támogatásokból finanszírozott beszerzések áfáját nem vonhatták le, vagy csak a nem támogatásból finanszírozott hányad erejéig arányosítva helyezhették levonásba. Ezen cégek most utólag érvényesíthetik a levonási jogukat.  Forrás: VG.hu, Világgazdaság

Részletek a képzéssel kombinált, új munkahelymegőrzési pályázatról.  Érvek, ellenérvek, kritikák.

Hallgassa meg az InfoRádió EUROKASSZA magazinjának adását az INFORÁDIÓ honlapjáról!

Bővebben...

48. oldal / 53

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.