A PÁLYÁZATI HÍREK portál célja, hogy folyamatos, naprakész és megbízható információkat adjon, lehetőség szerint “elsőkézből” az Európai Unióban és különösen a Magyarországon elérhető pályázat­okkal valamint a vonatkozó szabályozással kapcsolatban.  A portál tulajdonosa az NLC Tanácsadói Csoport Kft.

 

NLC Tanácsadói Csoport Kft.
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18.

Telefon: (06-1) 700-4410
Fax: (06-1) 700-4610

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Jogi nyilatkozat

Jelen dokumentum tartalmazza a www.palyazatihirek.eu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető online hírportál igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Azzal, hogy a Felhasználó belép a www.palyazatihirek.eu weboldalra elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem.

A Honlapot a NLC Tanácsadói Csoport Kft. üzemelteti.

1. Szerzői jog

A Honlapon található tartalom az NLC Tanácsadói Csoport Kft. (a továbbiakban: Kiadó) szellemi tulajdona. Kivételt képeznek ez alól azok az anyagok (pályázati felhívás, fotók, videók, stb.), ahol a címben vagy a szövegben egyéb utalás található a szerző kilétére.

A Honlapon közzétett cikkek, fotóművészeti alkotások, egyéb szerzői művek csak a szerző, illetve a Kiadó írásbeli engedélyével többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé, tehetőek nyilvánosság számára hozzáférhetővé a sajtóban vagy egyéb fórumokon [Szjt. 36. § (2)].
A Kiadó fenntart minden, a Honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A Honlaphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. A Kiadó a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap egy részét vagy teljes tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Kiadó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen jogi nyilatkozatban kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve a jogi nyilatkozat vagy a Honlapon elérhető egyéb dokumentumokban meghatározott feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Kiadó fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.palyazatihirek.eu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Kiadó által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Kiadó adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Kiadó külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Kiadó által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Kiadó adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Felhasználó amennyiben a Honlapon keresztül bármilyen tartalmat közzétesz, úgy ezen tartalomra vonatkozóan szerzői joggal kell rendelkeznie, illetőleg a szerzői jog jogosultjától engedéllyel a közzétételre.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A Kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A Honlapról értesüléseket (nem teljes cikk) átvenni csak a Honlapra való hivatkozással lehet, az alábbi feltételekkel:
- Adott cikk bevezetőjének átvétele és alatta bővebb linkkel a Honlapon lévő cikkre.

- A bevezető szövegében a Felhasználó köteles feltüntetni a Honlapot pl: "-.... írja a palyazatihirek.eu"

- Felhasználó minden esetben köteles a forrás pontos feltüntetésére a cikk legvégén külön, ebben a formában: Forrás: palyazatihirek.eu

- az átvevő Felhasználó nem módosíthatja az eredeti információt,

A Honlapon forrás megjelöléssel megjelenített más hírportálokon elérhető hírek és fotók szintén szerzői jogvédelem alatt állnak, melyek felhasználására vonatkozóan minden esetben a megjelölt egyéb hírportál feltételei irányadóak.

A Kiadó pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen jogi nyilatkozat nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. A jogi nyilatkozat rendelkezéseit, illetve a Honlapon elérhető tájékoztatókat és egyéb információkat együttesen, egymásra tekintettel kell értelmezni.

2. Felelősség

A Honlapon közzétett pályázati hírekben elérhetővé tett más portálok által közzétett hivatkozásokon keresztül letölthető tartalom nem áll a Kiadó befolyása alatt, így ezek tartalmáért felelősséget vállalni nem tud.

A Felhasználó érdeklődés esetén minden esetben köteles a pályázat kiírójával felvenni a kapcsolatot, az adott pályázati felhívást tartalmazó oldalt felkeresni.

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Kiadó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Kiadó kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért, valamint az általuk közzétett tartalmakért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Kiadó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Kiadó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Kiadó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Kiadó nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Kiadó felé. Ha a Kiadó jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

2016.05.31.