Központi iroda:

NLC Tanácsadói Csoport Kft.

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18.

Telefon: (+36) 1-700-4410, Fax: (+36) 1-700-4610

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Nyugat-Dunántúli Regionális Iroda:

8782, Zalacsány, Örvényeshegy 42.

Telefon: (+36) 1-700-4410, Fax: (+36) 1-700-4610

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Munkatársaink elérhetősége és bemutatkozása - itt

Fenntartható Energia és Klíma Akciótervezés - itt

 

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18.

Adószám: 13161617-2-43

Cg. szám: 01-09-721687

Cégbejegyzés ideje: 2004.01.14.

Tárhelyszolgáltató: 3in1 Hosting Bt., Telefon: 06-24-886-491 (nem pályázati információs telefonszám!) www.megacp.com

 

FIGYELEM! A Pályázati Hírek portál egy híroldal, nem a pályázatok kiírója, kezelője vagyunk.

A portált üzemeltető NLC Tanácsadói Csoport Kft. foglalkozik pályázati tanácsadással és pályázatírással, de lakossági pályázatokat nem vállal, ezügyben nem tud tanácsot adni, kérjük ne keressenek bennünket lakossági pályázatok (lakásfelújítás, mosógépcsere stb.) ügyében!

 

 

 

Jogi nyilatkozat

 

Jelen dokumentum tartalmazza a www.palyazatihirek.eu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető online hírportál igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Azzal, hogy a Felhasználó belép a www.palyazatihirek.eu weboldalra elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem.

A Honlapot a NLC Tanácsadói Csoport Kft. üzemelteti.

1. Szerzői jog

A Honlapon található tartalom az NLC Tanácsadói Csoport Kft. (a továbbiakban: Kiadó) szellemi tulajdona. Kivételt képeznek ez alól azok az anyagok (pályázati felhívás, fotók, videók, stb.), ahol a címben vagy a szövegben egyéb utalás található a szerző kilétére.

A Honlapon közzétett cikkek, fotóművészeti alkotások, egyéb szerzői művek csak a szerző, illetve a Kiadó írásbeli engedélyével többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé, tehetőek nyilvánosság számára hozzáférhetővé a sajtóban vagy egyéb fórumokon [Szjt. 36. § (2)].
A Kiadó fenntart minden, a Honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A Honlaphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. A Kiadó a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap egy részét vagy teljes tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Kiadó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen jogi nyilatkozatban kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve a jogi nyilatkozat vagy a Honlapon elérhető egyéb dokumentumokban meghatározott feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Kiadó fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.palyazatihirek.eu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Kiadó által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Kiadó adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Kiadó külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Kiadó által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Kiadó adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Felhasználó amennyiben a Honlapon keresztül bármilyen tartalmat közzétesz, úgy ezen tartalomra vonatkozóan szerzői joggal kell rendelkeznie, illetőleg a szerzői jog jogosultjától engedéllyel a közzétételre.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A Kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A Honlapról értesüléseket (nem teljes cikk) átvenni csak a Honlapra való hivatkozással lehet, az alábbi feltételekkel:
- Adott cikk bevezetőjének átvétele és alatta bővebb linkkel a Honlapon lévő cikkre.

- A bevezető szövegében a Felhasználó köteles feltüntetni a Honlapot pl: "-.... írja a palyazatihirek.eu"

- Felhasználó minden esetben köteles a forrás pontos feltüntetésére a cikk legvégén külön, ebben a formában: Forrás: palyazatihirek.eu

- az átvevő Felhasználó nem módosíthatja az eredeti információt,

A Honlapon forrás megjelöléssel megjelenített más hírportálokon elérhető hírek és fotók szintén szerzői jogvédelem alatt állnak, melyek felhasználására vonatkozóan minden esetben a megjelölt egyéb hírportál feltételei irányadóak.

A Kiadó pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen jogi nyilatkozat nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. A jogi nyilatkozat rendelkezéseit, illetve a Honlapon elérhető tájékoztatókat és egyéb információkat együttesen, egymásra tekintettel kell értelmezni.

2. Felelősség

A Honlapon közzétett pályázati hírekben elérhetővé tett más portálok által közzétett hivatkozásokon keresztül letölthető tartalom nem áll a Kiadó befolyása alatt, így ezek tartalmáért felelősséget vállalni nem tud.

A Felhasználó érdeklődés esetén minden esetben köteles a pályázat kiírójával felvenni a kapcsolatot, az adott pályázati felhívást tartalmazó oldalt felkeresni.

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Kiadó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Kiadó kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért, valamint az általuk közzétett tartalmakért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Kiadó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Kiadó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Kiadó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Kiadó nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Kiadó felé. Ha a Kiadó jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.