A vissza nem térítendő gazdaságfejlesztési támogatást elnyert vállalkozások számára több szempontból is kedvező lehet, ha bankgarancia helyett garanciaszervezet kezességvállalásával teljesítik pályázati biztosítéki kötelezettségeiket.

Bővebben

Forrás: vg.hu

Az Európai Uniós forrásokból 2009-2010-ben 250 milliárd forintot csoportosít át a kormány a vállalkozások, elsősorban a kis és középvállalati szektor számára.  A tervezett átcsoportosításokkal összesen 500 milliárd jut 2009-2010-ben gazdaságfejlesztésre a GOP-on keresztül.

A 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség által felhasználható források esetében enyhébb feltételek mellett nyerhetnek pályázatot a vállalkozások, az automatikus konstrukciónál az igényelhető összeg 50 millió forintra emelkedik. A Gazdasági Operatív Program keretében, a komplex technológiai fejlesztéseknél, a kkv-szektor által igényelhető támogatás mértéke nő, a támogatások ingatlanfejlesztésre fordítható hányada 20 százalékról 30 százalékra emelkedik, a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben pedig 50 százalékra.

 

A 2009. évi pályázati kiírás megjelenése az első félévben várható.

A pályázat célja, hogy a kereskedelemfejlesztési tevékenység támogatásával megkönnyítse a pályázók külpiaci megjelenését, elősegítse a magyar termékek nemzetközi elfogadtatását.

A támogatás jogcímei, mértéke és összege
1. Külföldi kiállításon kiállítóként, illetve információs standdal való részvétel egyes költségei
Az ajánlati listában szereplő rendezvényekre maximum 1.700.000,- Ft alkalmanként, egyéb nemzetközi kiállításokra, vásárokra maximum 1.200.000,- Ft alkalmanként. A támogatás mértéke 100%.
2. Külföldi kiállításhoz kapcsolódó konferencia regisztrációs díja
Regisztrációs költségek maximum 100%-ára kérhető támogatás (1 fő/cég), a maximálisan adható összeg egy évben 1.000.000,- Ft, a beadható pályázatok száma korlátlan.
3. Külföldi kiállításhoz kapcsolódó kísérő rendezvény szervezése
A támogatás összege rendezvényenként 1.000.000,- Ft, mely évente 3 alkalommal vehető igénybe. A támogatás mértéke az elszámolható összes költség maximum 80%-a.
4. Idegen nyelvű prospektus és/vagy elektronikus információ-hordozók (CD, DVD, Pendrive)
Évente egy alkalommal, a költségek maximum 50%-ára, mindösszesen 500.000,- Ft értékhatárig igényelhető támogatás.
5. Idegen nyelvű weblap készítés
költségeinek 50%-a támogatható, évente egy alkalommal. A maximálisan odaítélhető összeg 300.000,- Ft.
6. Sajtó-, TV-, rádióhirdetés, közterületi reklám elhelyezése külpiacon
A költségek maximum 50%-ára, évente összesen2.000.000,- Ft értékhatárig.
7. Cégprezentáció, önálló áru- vagy divatbemutató szervezése külpiacon
Költségek 50%-ára évente 2 alkalommal, alkalmanként 2.000.000,- Ft értékhatárig vehető igénybe.
8. Külpiacon létesítendő iroda, bemutatóterem éves bérleti díja
Külföldön tervezett vállalati iroda, kiállító-, illetve bemutatóterem működésének első évére vonatkozó nettó bérleti díj maximum 50%-ára, 2.000.000,- Ft értékhatárig évente egy alkalommal.
9. Nemzetközi szervezeti tagdíj
Maximum 1 évre szóló tagdíj támogatására évente korlátlan alkalommal, a költségek maximum 50%-ára, 2.000.000,- Ft értékhatárig igényelhető.
10. Megfelelőség-tanúsítási eljárás
Támogatás évente korlátlan alkalommal, a költségek maximum 50%-ára, 2.000.000,- Ft értékhatárig igényelhető.
11. Konkrét árucsoportra és/vagy adott célországra vonatkozó komplex marketingterv megvalósítása
Évente egy alkalommal a költségek 70%-ára.

Előzetes becslések szerint több ezer kedvezményezettet érinthet a megnövelt, 40 százalékos pályázat előleg felvételének lehetősége, így az ÚMFT keretből a kifizetésre kerülő összeg rövid távon elérheti 100-150 milliárd forintot. A legélelmesebb nyertes pályázóknak már hétfőtől utalják az előleget.

A pénzpiaci válság hatásainak és a kedvezményezett projektgazdák terheinek csökkentése érdekében decemberben döntött a kormány az európai uniós támogatások folyósításának felgyorsításáról. Ennek része az előleg összegének megemelése, hogy a kedvezményezettek mielőbb elkezdhessék és sikerrel be is fejezhessék projektjüket.

Bővebben

Forrás: vg.hu

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közleményben tájékoztatja a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében 2007-ben és 2008-ban megjelent pályázatok nyerteseit, hogy az új, 2009-es pályázati kiírással összhangban a vállalásokat enyhítették. A kedvezményezetteknek két vállalási feltétel közül kell egyet teljesíteniük. A módosításokról a pályázatok nyerteseit a közreműködő szervezet közvetlenül is értesíti.

A változtatások az alábbi pályázatokat érintik: 2007-ben és 2008-ban megjelent GOP-2.1.1/A (KMOP-121/A), GOP-2.1.1/B (KMOP-121/B), GOP-2.1.1/C, GOP-2.1.2/B és GOP-2.1.2/C konstrukciók.

A változtatások megtekinthetők itt.


Forrás: nfu.hu

A szociális és munkaügyi kormányzat becslése alapján mintegy 100 ezer főt fog érinteni hazánkban hosszabb - rövidebb időintervallumban a világgazdaságban érzékelhető recesszió foglalkoztatásra gyakorolt hatása. Az egyik legfontosabb cél a munkaerő-piac szempontjából annak megakadályozása, hogy a vállalkozások az átmenetileg feleslegessé vált munkavállalót elbocsássák.

A pályázat keretében a munkáltatók támogatást vehetnek igénybe a munkahely-megőrzés érdekében, ha az elbocsátással fenyegetett munkavállalót teljes munkaidőben megtartják.

A program célja, hogy elsősorban a munkahelyek megőrzésével, az ezzel összefüggő munka-szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatásokkal, valamint az ehhez kapcsolódó munkaerő-piaci képzéssel járuljon hozzá az érintett munkavállaló munkahelyének a megtartásához alkalmazkodó képességének fejlesztéséhez.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás: 5 950 millió Ft.

A program célcsoportja: a leépítési szándékkal veszélyeztetett munkavállaló

A pályázatok benyújthatóak: 2009. január 23. és 2009. november 5. között folyamatosan.

Pályázók köre: Mikro-, kis-, közép-, és nagyvállatok

A támogatás mértéke: bérek és járulékok 25-75 %-a,  1 évig

Támogatható tevékenységek köre:

Azok a munkáltatók nyújthatnak be pályázatot,

* amelyek foglalkoztatási kapacitásukat a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg - legfeljebb egy év - nem tudják megtartani és ezt piacelemzéssel alátámasztják;
* amelyek az átmeneti gazdasági visszaesésből adódó foglalkoztatási nehézségeiket és az ezzel járó leépítési szándékukat az illetékes munkaügyi központhoz a pályázat benyújtását megelőzően, de legkorábban 2008. október elsejét követően bejelentették, de az erről szóló értesítéseket a munkavállalók felé még nem kézbesítették és vállalják, hogy támogatás igénybe vétele mellett, illetve munkaszervezési intézkedések bevezetésével leépítési szándékukat nem hajtják végre, vagy
* amelyek az átmeneti gazdasági visszaesés hatására létszámleépítésre kényszerülnének, de ennek mértéke nem éri el a Munka Törvénykönyve 94./A §. (1) bekezdés szerinti mértéket. Vállalják továbbá, hogy leépítési szándékukról a székhelyük/telephelyük szerint illetékes regionális munkaügyi központot a pályázat benyújtását megelőzően írásban tájékoztatják, és támogatás igénybe vétele mellett, illetve munkaszervezési intézkedések bevezetésével leépítési szándékukat nem hajtják végre.
* amelyek vállalják, hogy projektjük teljes időtartama alatt a projekt kezdetekor meglévő átlagos statisztikai állományi létszámukat megőrzik.

A támogatás mértéke:

* 3 és 50 fő közötti átlagos statisztikai állományi létszám (2008) esetén: 75 %, de maximum a minimálbér 150 %-a.
* 51 és 250 fő közötti átlagos statisztikai állományi létszám (2008) esetén: 50 %, de maximum a minimálbér 150 %-a.
* 250 fő fölötti átlagos statisztikai állományi létszám (2008) esetén: 25 %, de maximum a minimálbér 150 %-a.

25% előleg igénylésére van lehetőség!

Bővebben

Megkezdődött a 40 százalékra megemelt előlegek kifizetése a nyertes uniós pályázatoknál. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter szerint a következő három hónapban így mintegy 100 milliárd forint jut el a vállalkozásokhoz, önkormányzatokhoz.

Hallgassa meg az InfoRádió Eurokassza adását az InfoRádió honlapjáról!

{audio}http://www.inforadio.hu/audio/6841/info684135.mp3{/audio}

Forrás: inforadio.hu

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium a vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatására 400 millió Ft, míg a hazai roma vállalkozások mikro hitellel megvalósított beruházásainak támogatására 383 millió Ft keretösszegű pályázatot hirdetett meg a mai napon.

Magyarországon ma a vállalkozások 99,8 százaléka mikro-, kis- és középvállalkozás. E vállalkozások megerősítését a minisztérium kiemelt feladatként kezeli. A hazai munkavállalók 70 százalékát foglalkoztató KKV szektor különösen ki van téve a nemzetközi gazdasági válság hatásainak, szerepük pedig kulcsfontosságú a válságból való kilábalásban. A ma a kis- és középvállalkozói célelőirányzatból meghirdetett pályázatok olyan vissza nem térítendő forrásokat juttatnak a vállalkozásoknak, amelyek támogatják tevékenységük hatékony és széleskörű végrehajtását, illetve hozzájárulnak uniós fejlesztéseik megvalósításához.

1, A vállalkozói aktivitás ösztönzésére kiírt támogatás (pályázati kódszám: KKC-2008-A) alapvető célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erősítése, a vállalkozói ismeretek bővítése. A támogatott pályázatok várható száma: 80-110 darab.

A pályázat 3 különböző tevékenységi körre nyújt támogatást.

A) Oktatást, képzést végző pályázók esetében a vállalkozások működtetésével, vezetésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretekkel összefüggő iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzési vagy tréningprogram működtetésére.

Ebben az esetben a támogatás mértéke a képzés részvételi díjának maximum 50 százaléka, de legfeljebb 5 millió Ft.

B) Roma vállalkozások részére tanácsadást végző pályázók esetében

- a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján meghirdetett támogatásokra benyújtott pályázatok elkészítéséhez;

- a Magyarországon működő hitelintézetekhez, mikrofinanszírozó szervezetekhez benyújtott hitelkérelmek elkészítéséhez.

Ebben az esetben a támogatás mértéke benyújtott pályázatonként és hitelkérelmenként minimum 300 ezer Ft, de legfeljebb 12 millió Ft.

C) Általános és középiskolai diákok számára ismeretterjesztését végző pályázók esetében a vállalkozói, gazdasági vagy pénzügyi ismeretek megszerzését szolgáló programok, rendezvények megszervezésére és lebonyolítására. Ilyen programok különösen:

- diákvállalkozások,

- vállalkozói tevékenység megismertetése a diákokkal,

- programok szervezése, amelyek során a fiatalok jobban megismerik a vállalkozók, üzletemberek életét, munkáját,

- vállalkozási, gazdasági vagy pénzügyi ismeretekkel kapcsolatos tanulmányi versenyek, konferenciák.

Ebben az esetben a támogatás mértéke maximum 90%, de legfeljebb 15 millió Ft.

A vállalkozói aktivitás ösztönzésére kiírt pályázat benyújtása 2009. március 02-től 2009. április 17-ig lehetséges.

2, A hazai roma mikrovállalkozások piaci esélyeit javító fejlesztések és beruházások támogatása (pályázati kódszám: KKC-2008-R-2), az Új Magyarország Mikrohitel Program és az Országos Mikrohitel Program keretében felvett hitelekkel finanszírozott projektek megvalósításához nyújt további pénzügyi segítséget. A támogatott pályázatok várható száma: 110 – 140 db. A támogatás maximális összege: 4 millió Ft.

A pályázat benyújtása 2009. február 16-tól 2009. november 13-ig lehetséges.

Mindkét pályázat esetében a Pályázati Útmutató és a Pályázati Formanyomtatvány 2009. február 02-től érhető el a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium honlapján.

A pályázat célja
Mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen keresztül.

Rendelkezésre álló forrás
A GOP-2009-2.1.1/A pályázat konstrukció keretében:
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18 milliárd forint a 2009. évre.

A KMOP-2009-1.2.1/A pályázat konstrukció keretében:
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2,588 milliárd forint a 2009 évre.

Támogatható tevékenységek köre:
1. Technológiai fejlesztést eredményező beruházások, az alábbiak szerint:
- új eszköz beszerzése vagy
- 3 évnél nem régebbi gyártási évű használt eszköz beszerzése

2. Információ technológia-fejlesztés:
- hardver,
- szoftver (beleértve: alapszoftverek, speciális egyedi fejlesztésű szoftver),

3. Domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja

4. A domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés

5. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása

A vissza nem térítendő támogatás mértéke
A támogatás mértéke a GOP-2009-2.1.1/A pályázati konstrukció keretében az elszámolható költségek 50-70 százaléka, a KMOP-2009-2.1.1/A pályázati konstrukció keretében pedig (Budapest és Pest megye)az elszámolható költségek 25-35 százaléka. Az igényelhető támogatás összege: minimum 1.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft lehet a GOP-2009-2.1.1/A pályázati konstrukció keretében és minimum 1.000.000 Ft, de maximum 20.000.000 Ft lehet a KMOP-2009-2.1.1/A pályázati konstrukció keretében.

A pályázatok benyújtása 2009. február 13-tól 2009. december 31-ig lesz lehetséges.

Pályázati felhívás és útmutató itt

Jogosult települések listája

Regisztráljon most ingyenes előzetes pályázat tanácsadó felmérésünkre, melynek keretében hasznos segítséget kaphat egy nyertes pályázat előkészítéséhez!

{FacileForms:palyazatihirek_GOPREG}

A pénzügyi válság és az ezzel járó hitelszűke felértékelte az uniós forrásokat a vállalkozások szemében - nyilatkozta az Info Rádiónak a Deloitte Eu tanácsadási üzletágának igazgatója. Márkus Csaba hozzátette: a kormányzat részéről eddig bejelentett változtatások jó irányúak, de nem elégségesek.

Az NFÜ tájékoztatása szerint a pályázatok átlagos átfutási ideje 25-40 %-kal lesz rövidebb 2009-ben. Január elsejétől több, elsősorban a kis- és közepes vállalkozásokat kedvezően érintő változás lépett életbe az uniós pályázati rendszerben is. Egyszerűsödtek a pályázatok, gyorsabb lett és kevesebb adminisztrációval jár a szerződéskötés, egyszerűsödtek a kifizetések, mindezzel párhuzamosan kiemelkedő mértékűre, akár 40 százalékra nőtt a szerződéskötést követően lehívható előleg összege. 

HANGANYAG - INFORÁDIO

{audio}http://inforadio.hu/audio/6851/info685106.mp3{/audio}

INFORÁDIO

Forrás: www.inforadio.hu

52. oldal / 52

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.