Warning: strpos(): Empty needle in /chroot/home/palyazat/palyazatihirek.eu/html/libraries/mavik/thumb/generator.php on line 657


A pályázat célja, tartalma és a pályázók köre
A pályázat célja a magyar beszállítói hálózat mértékének és fejlettségének növelése, gyártmánykínálatának diverzifikációja. Ennek érdekében a pályázat finanszírozási forrást biztosít azon beszállítók technológiai innovációs tevékenységéhez, amelyek kereskedelmi forgalomban lévő, végterméket gyártó nagyvállalatok vagy beszállítói integrátorok reális igényeire épülő fejlesztéseket (alkatrész, részegység, gyártási technológia) kívánnak végrehajtani.

Pénzügyi feltételek, adminisztratív információk
A rendelkezésre álló forrás összege 2 milliárd forint. A vissza nem térítendő támogatás mértéke 25-50%, összege minimum 15.000.000 Ft, maximum 250.000.000 Ft lehet.  A pályázatok benyújtása 2009. március 23-tól 2010. február 5-ig lehetséges. Ennek a pályázati konstrukciónak a keretében Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés nem támogatható.

Pályázati felhívás és útmutató

Regisztráljon most ingyenes előzetes pályázati tanácsadó felmérésünkre, melynek keretében hasznos segítséget kaphat egy nyertes pályázat előkészítéséhez!
{FacileForms:palyazatihirek_GOPREG}
A "Munkahelyek megőrzéséért" program célja, hogy elsősorban a munkahelyek megőrzésével, az ezzel összefüggő munkaszervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatások biztosításával, a létszámleépítésben érintett munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javításával, új munkahelyen történő ismételt munkába helyezésével, az ezzel kapcsolatos munkaerő-piaci képzés támogatásával, a munkába helyezést közvetlenül elősegítő szolgáltatások biztosításával és a munkaerő mobilitásának növelésével járuljon hozzá az érintett munkáltatók foglalkoztatási szintjének megtartásához.

Bővebben...

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium hazai és európai uniós forrásokból mintegy 100 milliárd forinttal kívánja segíteni a munkahelyek megőrzését - hangzott el Szűcs Erika hétfői sajtótájékoztatóján.
Az OFA munkahelymegőrző támogatási kerete április elején várhatóan a jelenlegi 7 milliárd forintról 8 milliárd forintra bővül.
Április elején nyílik meg az összességében 30 milliárd forintos TÁMOP-keret is.

Bővebben...

A változás a GOP-2.1.1/B jelű pályázatát érinti. A pályázatot 2009. április 10-ig lehet benyújtani.

Bővebben...

Megkezdődött a TÁMOP keretében kiírt, 2.3.3.A jelű pályázat társadalmi egyeztetése, az észrevételeket március 18-ig várja az NFÜ.

Pályázók köre
A pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):
- egyéni vállalkozók (23), ha megfelelnek az útmutató B6. fejezet b) pontjában előírt követelményeknek,
- jogi személyiségű gazdasági társaságok (A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szól 1959. évi IV. törvény alapján) (11,13)
- jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján)
- szövetkezetek (2006. évi X. törvény a szövetkezetekről; valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. Törvény alapján) (12)

Támogatás célja
A program célja hosszú távon a vállalkozók alkalmazkodóképességének és versenyképességének növelése, valamint a munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, a képzettségi szintjének és az általuk végzett munka hatékonyságának növelése. Rövidebb távon a cél a munkavállalók képzésben való részvételének támogatásával a munkanélkülivé válás megelőzése, a munkahelyek megőrzése, illetve a munkaidő átszervezésével, az alkalmazottak munkában töltött idejének csökkentésével a vállalkozások foglalkoztatási potenciáljának megtartása.

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg várhatóan 4 000 000 000 forint a közép-magyarországi régióban és 16 000 000 000 forint a többi régióban.

A pályázat tartalma

A konstrukció keretében azoknak a munkáltatóknak nyújtható támogatás, akik az átmeneti gazdasági visszaesésből adódó foglalkoztatási nehézségeiket a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében munkaszervezési intézkedések bevezetésével, a pályázat benyújtásának időpontjában hatályos munkaszerződésben rögzített munkaidő mennyiségét változatlanul hagyva, bizonyos munkavállalóknak (a munkavégzés alóli felmentése révén) képzést biztosít.
Képzéssel kapcsolatos részvételi feltételek
- A képzésbe bevont munkavállalók számának minimálisan el kell érnie a 2 főt.
- A munkaszerződésben rögzített munkaidő minimum 20%-át, de legfeljebb 50%-át képzésben kell töltenie a munkavállalónak.
- Egy résztvevő több képzésben is részt vehet, de ugyanazon a képzésen kizárólag egy alkalommal.
- A pályázat akkor támogatható, amennyiben a projekt súlyozott átlagos óradíja legfeljebb nettó 1200 forint.

Támogatható tevékenységek

1. Képzések
2. Személyi jellegű költségek
3. Tájékoztatás, nyilvánosság

Pénzügyi feltételek
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének legfeljebb 80%-a, a pályázati felhívásban szereplő feltételek figyelembe vételével. A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: minimum 2 000 000  Ft, de maximum 150 000 000 forint lehet.

Adminisztratív információk
A pályázatok benyújtása 2009. április 1-jétől 2009. december 31-ig lehetséges.

DELTHA

A hír megjelenését a Deltha Rendszerház Kft. támogatja

A pályázat a vállalati folyamat-menedzsment hatékonyságának növelését tűzi célul: a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javítását, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások kiépítését, összehangolását és az ehhez kapcsolódó szoftverfejlesztést és az üzleti folyamatok újra és megszervezését (BPR).

Támogatható tevékenységek

Modern vállalat/szervezet irányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati és szervezeti infokommunikációs fejlesztések.
Ezek a következı célterületekre terjedhetnek ki:
1.integrált vállalatirányítási/szervezeti menedzsment rendszerek (ERP);
2.ügyfélkapcsolati rendszer (CRM), nem ERP részeként;
3.üzleti intelligencia rendszerek (BI);
4.döntéstámogató rendszerek (DSS);
5.elektronikus iratkezelési rendszerek;
6.munkafolyamat-irányítási rendszerek (WF);
7.tudásmenedzsment rendszerek (KMS);   23
8.csoportmunkát támogató rendszerek;
9.távmunkát támogató rendszerek;
10.  intranet, belsı portál rendszerek;
11.  ERP-hez kapcsolódó mobil technikát használó rendszerek;
12.  térinformatikai és földrajzi információs rendszerek (GIS);
13.  RFID technológiát alkalmazó rendszerek;
14.  a fenti rendszerekhez, alkalmazásokhoz kapcsolódó szervezetfejlesztés, az üzleti folyamatok újraszervezése (BPR).

Pénzügyi feltételek
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke az elszámolható költségek 50%-a. A támogatás összege 3-20 millió forint. A támogatandó projektek száma várhatóan 420-480 db pályázat.

Adminisztratív információk
A pályázat menete egyfordulós, nyílt pályázat. A pályázati konstrukció indítása 2009. I. negyedévében várható.

Korábbi pályázati felhívás és útmutató

Regisztráljon most ingyenes előzetes pályázati tanácsadó felmérésünkre, melynek keretében hasznos segítséget kaphat egy nyertes pályázat előkészítéséhez!

{FacileForms:palyazatihirek_GOPREG}

Április 3-án az ITD Hungary keretében működő Enterprise Europe Network és az INNOSTART egész napos látogatást szervez a szlovéniai Lendava település mellett található biogáz-üzembe. A rendezvény elsősorban olyan cégek, önkormányzatok érdeklődésére számíthat, amelyek érdekeltek magyarországi biogáz üzem létesítésében és működtetésében.
A Lendava település mellett található biogáz üzem a régió egyik legnagyobb létesítménye, amelyet helyi szervezetek és cégek együttműködése hozott létre. A résztvevőknek a biogáz üzem megtekintése mellett lehetősége lesz a létesítés tervezési és kivitelezési részleteinek megismerésére, valamint a tervezőkkel, kivitelezőkkel, beszállítókkal és gyártókkal való személyes konzultációra.
A látogatás elsődleges célja, hogy nemzetközi együttműködések jöjjenek létre magyarországi megvalósulással biomassza és biogáz hasznosítás terén.

Időpont: 2009. április 3. 07.00 – 21.00 óra
Helyszín: Lendava, Szlovénia
Részvételi díj: 10.000 Ft +ÁFA

Részletes program
Bővebben
A támogatás célja a legalább három hónapja nyilvántartott álláskeresők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzés.

Pályázati felhívás, bővebb információ
Nem sok ideje van a távmunkásokat foglalkoztatni kívánóknak, hiszen 2009. március 12-ig lehet beadni az ide vonatkozó pályázatokat, de mivel évről évre meghirdetett pályázati lehetőségől van szó, a felkészülés lehetősége adott. További rossz hír viszont, hogy az egyébként sem túl nagyvonalú keret, valamint a támogatott foglalkoztatás időtartama az elmúlt évekhez képest tovább csökkent. Fontos tudnivaló, hogy munkavállalónként 20 ezer forintos kötelező képzési költség, valamint a pályázatra vonatkozóan egyszeri 5 ezer forintos díj terheli a munkáltatókat.

Forrás: palyazatblog.hvg.hu

 

 

A hónap végéig, 2009. március 31-ig nyújthatnak be pályázatot olyan magyar vállalatok, melyek rendelkeznek flamand partnerekkel. A támogatás célja Flandria, és a közép-európai vállalatok és intézményeik közötti együttműködés fejlesztése. A támogatásra rendelkezésre álló forrás összege közel 300 millió forint.

A támogatás célja a mikro-, kis- és középvállalkozásoknál alkalmazott műszaki technológiai színvonal javítása, az innovációs, adaptációs képességek erősítése, a vállalkozások által előállított hozzáadott érték növelése, továbbá a környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági fejlődéshez való hozzájárulás, valamint a piacra jutáshoz kapcsolódó technológiai fejlesztés és/vagy korszerűsítés megvalósítása.

A támogatás a beruházás összes elszámolható költségének legfeljebb 50%-a, Pest megyében legfeljebb 35%-a, Budapesten pedig 25%-a lehet. A támogatás összege vidéken legalább 20 millió, legfeljebb 150 millió, míg a Közép-magyarországi régió területén több mint 20 millió, de legfeljebb 100 millió forint.

A pályázatokat 2009. március 30-ig lehet benyújtani.

Pályázati felhívás és útmutató

A program célja
Az Erasmus elsődleges célja az induló és már létező kis- és középvállalatok versenyképességének növelése, nemzetköziesedésük elősegítése valamint az új és tapasztalt vállalkozások közötti tudás- és tapasztalatátadás – mondta el a csereprogram indulása kapcsán Dobos Erzsébet, az Enterprise Europe Network magyarországi hálózatának igazgatója. Az Európai Bizottság az Európára jellemző piacbeszűkülési időszakban a csereprogramot a válság elleni küzdelem egyik lehetséges eszközének is tekinti, hiszen az új vállalkozók készségeket és perspektívát nyernek, ami felbecsülhetetlen az üzlet elindításának fázisában, egyben fokozza a határon túli potenciális tevékenységet, így pedig a siker valószínűségét – hangsúlyozta az igazgató.

A program tartalma
A csereprogramban szektorfüggetlenül bármely fiatal, az utóbbi három évben indított vállalkozás részt vehet. A program keretében egy másik európai vállalatánál eltöltött időszak alatt vállalatmenedzselési és üzletfejlesztési tippeket, trükköket és praktikákat tanulhatnak meg tapasztaltabb társaiktól a fiatal cégek.
A tapasztalt cégeknek ugyanakkor az az előnye a programból, hogy friss, új szemléletet kaphat a fiatal vállalkozótól. Másrészt később a fiatal vállalkozó disztribútorává válhat saját országában.
A programra jelentkező magyarországi cégeknek az ITD Hungary Enterprise Europe Network irodája keres más Európai Uniós tagországban már működő mentor vagy tanulni vágyó céget a hivatalos weboldalon regisztrált cégek közül. Az Európai Bizottság az utazás- és szállásköltséget fedezi; 2009 és 2010 között összesen 870 külföldi kiutazás valósulhat meg.

Jelentkezés
A fiatal, tapasztalatot gyűjteni szándékozó és már működő, mentornak jelentkező cégeknek legkésőbb 2009 decemberéig kell jelentkezniük a programban való részvételre a következő elérhetőségen www.erasmus-entrepreneurs.eu

További információk

A foglalkoztatási válságkezelő programok (MEGŐRZÉS-9122, MUNKÁBA-9124, ÚJ KILÁTÁSOK-9111) rendelkezésére álló 5,95 milliárd forintos keretösszeg lekötéséhez szükséges pályázati mennyiség beérkezett, ezért az OFA a felhívások megjelenési időpontjának megfelelően felfüggeszti a pályázatok befogadását.
Az alábbi napokon postára adott illetve az OFÁ-ba 14.00 óráig érkeztetett pályázatokat fogadja be a Közalapítvány.
* MEGŐRZÉS-9122/2009 program: 2009. február 27.
* MUNKÁBA-9124/2009 program: 2009. március 16.
* ÚJ KILÁTÁSOK-9111/2009 program: 2009. március 30.

Bővebben

Forrás: OFA

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a gazdasági válaság kezdete óta beérkezett leépítési szándékok figyelembevételével készítette elő és hirdette meg munkahelyteremtő és munkahelymegőrző programjait.
A programok célja egyrészt a leépítések megelőzése, másrészt a már elbocsájtott munkavállalók újbóli munkába helyezése.

A programok:
1. "A munkahelyek megőrzéséért" program, a regionális munkaügyi központok kezelésében
2. OFA kezelésében megjelent három pályázat a munkahelymegőrzés támogatására
3. Központi munkahelymegőrző támogatási program
4. Részmunkaidős foglalkoztatás képzés lehetséges igénybevételével
5. Járulékkedvezmények a Munkaerőpiaci Alapból
6. TÁMOP-projektek
7. A Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész decentralizált kerete
8. Munkahelyteremtés támogatása
9. Aktív munkaerő-piaci programok

A programok részletesebb összefoglalója elérhető itt

Forrás: SZMM

Pályázók köre és pályázati feltételek
A pályázaton bármely hazai vállalat vagy más szervezet részt vehet. Keressük a Valóban Felelős Vállalatokat és a legkiválóbb CSR programokat, megoldásokat. Ez egyben a pályázat két fő kategóriája is. A pályázaton való indulásnak külön részvételi díja nincs. A pályázat benyújtásával mindemellett a pályázók vállalják, hogy ha a zsűri beválogatja megoldásukat a május 14-i CSR Piacon bemutatandók közé, akkor kiállítóként részt vesznek a rendezvényen, és ott jelenlevő munkatársaik után részvételi díjat fizetnek.

A rendezvény és a pályázat háttere

A CSR Europe és nemzeti partnerei 2005 óta rendszeresen rendeznek CSR MarketPlace néven a vállalati felelősség gyakorlatát bemutató kiállítást (CSR Piac) Brüsszelben és a partnerszervezetek országaiban. Magyarországon – a CSR Europe partnereként – a KÖVET Egyesületnek van lehetsége elsőként megrendezni a legjobb CSR példákat bemutató rendezvényt.

Pályázati kategóriák

1. Valóban Felelős Vállalat (VFV) kategória
A többiektől eltérően növelik, s nem csökkentik a termékeik élettartamát? Üzleti érdek helyett „csak úgy” hoztak etikus döntést? Lemondtak egy új piacról, amivel akár monopolhelyzetbe kerültek volna? Szívjóságból („szociális megfontolásból”) nem bocsátottak el egy vagy több alkalmazottat, pedig ez lett volna a „gazdaságos” döntés? Esetleg később igazolódott a döntés? „Jaj-jaj” helyett öröm tölti el a vezetőiket, ha egy munkatársuk anyai örömök elé néz? Amikor új, stratégiai termékkel/szolgáltatással készülnek a piacra, esetleg elgondolkoztak arról is, milyen hatással van ez a fenntarthatatlan fejlődésre, ország-világ szegényeire? Ha vállalatuknál fellelhetők olyan karakteres jegyek, amelyek alapján a második csoportra
emlékeztetnek, kérjük, ossza meg velünk és az érdeklődő kollégákkal! A forma lehet történet, anekdota, örülünk a számoknak és formalizált programoknak, de nem ragaszkodunk hozzájuk.

2. CSR intézkedések kategória
A CSR bármely területérl várjuk a leginnovatívabb, legkiválóbb megvalósított programokat, melyek más vállalatok számára is példaértékűek lehetnek. Pályázni a legkülönbözbb területekről lehet, úgy mint környezetvédelem, esélyegyenlőség, munkahelyi egészség és biztonság, foglalkoztatás, termékfejlesztés, felelős marketing, civil-vállalati együttműködés, vállalati önkéntesség vagy a fenntarthatóság a beszállítói láncban stb. Amennyiben kérdése van projektjével kapcsolatban, ne habozzon feltenni!

Fontos: egy szervezet akár mindkét kategóriában és több intézkedéssel is pályázhat!

Díjak
A pályázatok értékelése és díjazása a két kategóriában külön történik: 2009 Valóban Felelős Vállalata Díj és 2009 Legkiválóbb CSR Megoldása Díj. A hazai CSR Piacot úgy álmodtuk meg, hogy ott nemcsak nagyvállalatok mutatkoznak be. Ismeretes, hogy számos kis- és középvállalkozásnál is példaértékű felelősségvállalási tevékenységek valósulnak meg. Bátorítani szeretnénk ezen szektor képviselőit is a pályázatra, a legjobb KKV pályaművet KKV Különdíjjal jutalmazzuk.
Emellett a Piacon a résztvevknek is lehetsége van szavazni a legjobb megoldásokra, melyet Közönség Díjjal jutalmazunk.
A díjat nyert vállalatok pályázatukkal automatikusan beválogatást nyernek a következ Európai CSR MarketPlace-en való bemutatkozásra Brüsszelben, mely 2010 márciusában lesz. A díjak átadására a CSR Piacon május 14-én délután a Díjátadó Gálán kerül sor. A díjakat Kerstin Born, a CSR Europe ügyvezető igazgatója és a rendezvény támogatói adják át.

Adminisztratív információk
A pályázatok beküldésének végső határideje 2009. március 25.

Pályázati felhívás

52. oldal / 54

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.