Warning: strpos(): Empty needle in /chroot/home/palyazat/palyazatihirek.eu/html/libraries/mavik/thumb/generator.php on line 657
Belegondolt már, mi a legnagyobb kincse egy vállalkozásnak, ami szinte automatikusan sikeresebbé teszi, a cégvezetők mégsem foglalkoznak vele eléggé? A vállalkozás megtakarításai? Infrastruktúrája?
Mark Granovetter meglepő és sokat idézett kísérlete egyértelműen bebizonyította, hogy van egy olyan tényező, amely önmagában képes egy céget stabillá és folyamatosan fejlődővé tenni. Hogy mi ez a tényező? Megtudhatja, ha ide kattint!

Nézze meg videon Debreceni Győző  a Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációs Főosztály főosztályvezetőjének előadását a Computerworld magazin április 9-i "IT Beruházások EU-s támogatása" című konferenciájáról.

Bővebben...

Milyen pályázati könnyítéseket vezetek be 2009-ben?

Miért és hogyan gyorsulnak az elbírálások és kifizetések.  Nézze meg videon az NFÜ képviselőjének előadását a Computerworld magazin április 9-i "IT Beruházások EU-s támogatása" című konferenciájáról.


A Computerworld magazin április 9-i "IT Beruházások EU-s támogatása" című konferenciáján elhangzott előadás.

Kincset talál, aki most új piacokat, új partnereket, új együttműködéseket keres. Ebben segít az egyedülálló ÜZLETI RANDI, ahol a személyes kapcsolatok születnek!

Bővebben ittA nehéz gazdasági helyzet ellenére a vállalkozások nem hagyhatnak fel a fejlesztésekkel, a vállalati infrastruktúra szintentartásával, hiszen az informatikai beruházások növelik a vállalati hatékonyságot, és csökkentik a gazdasági válság negatív hatásait. A vállalkozások többsége 2009-ben nem tervez IT beruházást, pedig a pályázati lehetőségek körében is kiemelt helyet kapott az IKT szektor: több, mint 200 milliárd forintnyi forrás áll rendelkezésre informatikai fejlesztésekre.

A Computerworld április 9-i konferenciája, "IT Beruházások EU-s támogatása" címmel, azt a célt tűzte ki, hogy bemutassa az aktuális és várható pályázati lehetőségeket és az informatikai szektor problémáira keressen megoldásokat. A konferencia keretében Debreceni Győző, a Miniszterelnöki Hivatal főosztályvezetője ismertette a 2009-ben várható pályázati lehetőségeket: 

A GOP-221 jelű pályázat célja a vállalati folyamatmenedzsment támogatása, a GOP-223 konstrukcióval pedig az e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások kialakítását támogatják. A pályázatok célcsoportja a kkv szektor. A legfrisebb információk szerint a pályázatok megjelenése május végén, de legkésőbb június elején várható, a benyújtási időszak pedig augusztusban kezdődik. A korábbi kiírások tapasztalatai alapján várhatóan 50%-os vissza nem térítendő támogatás igényelhető majd.

GOP-341 jellel új pályázati lehetőség is várható, a vállalati SaaS (Software as a Service, szoftver szolgáltatáskénti értékesítése) támogatására. Mivel hazánkban jelenleg elenyésző az ilyen szolgáltatást nyújtó cégek száma, a pályázattal az ASP központok létrehozását, a kínálati oldal megteremtését kívánják elősegíteni. A rendelkezésre álló forrás várhatóan 1,5 milliárd forint lesz, és a pályázók ebben a konstrukcióban is 50%-os vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek, melynek összege 50 - 300 millió forint lehet. A pályázat várhatóan júniusban jelenik meg, és augusztus közepétől október végéig lehet majd benyújtani.

Tavaly ősszel indította el az NFÜ azt a folyamatot, amelynek céljául a pályázati eljárások egyszerűsítését tűzték ki. Az azóta eltelt időszakban több olyan módosítást hajtottak végre, melyek egyszerűbbé, gyorsabbá tették a támogatás menetét.

Bővebben...

A támogatás célja
A támogatás célja a kisvállalkozások innovációs kezdeményezéseinek és az innovációs szolgáltatások keresleti oldalának ösztönzése, kiemelten a tudásközpontok és a kisvállalkozások közötti tudástranszfer előmozdítása. A pályázat keretében elnyerhető támogatás a megvalósított tevékenységtől függően maximum 3 - 30 millió forint lehet.

Bővebben...

A pályázat a mikro- kis- és középvállalkozások működő telephelyeinek modernizációját, bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, a telephelyek kihasználtságának növelését segíti elő. A rendelkezésre álló keretösszeg 17 milliárd forint.
Egy kormányrendelet 2009. április 1-jei módosulásának értelmében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség késedelmi kamatot fizet azoknak a nyertes pályázóknak, akik - a támogató saját hibájából eredően - késve kapják meg az esedékes támogatást. A késedelmi kamat mértéke a határidő lejáratának napján érvényes jegybanki alapkamat. A késedelmi kamatfizetési kötelezettség a 2009. április 1. előtt megkötött támogatási szerződésekre is vonatkozik.

Bővebben...

Már benyújthatják pályázataikat a kkv-k és a nagyvállalatok a GOP-2009-2.1.1/C konstrukcióra, a pályázati határidő 2009. május 5. A komplex technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési projektek célja a vállalkozások jövedelemtermelő képességének növelésén keresztül:
1. Innovációs, adaptációs képességének erősítéséhez;
2. Vállalkozások által előállított hozzáadott érték növeléséhez;
3. Környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz;
4. Piacra jutáshoz
kapcsolódó technológiai fejlesztés megvalósítása.

Bővebben...A pályázat célja, tartalma és a pályázók köre
A pályázat célja a magyar beszállítói hálózat mértékének és fejlettségének növelése, gyártmánykínálatának diverzifikációja. Ennek érdekében a pályázat finanszírozási forrást biztosít azon beszállítók technológiai innovációs tevékenységéhez, amelyek kereskedelmi forgalomban lévő, végterméket gyártó nagyvállalatok vagy beszállítói integrátorok reális igényeire épülő fejlesztéseket (alkatrész, részegység, gyártási technológia) kívánnak végrehajtani.

Pénzügyi feltételek, adminisztratív információk
A rendelkezésre álló forrás összege 2 milliárd forint. A vissza nem térítendő támogatás mértéke 25-50%, összege minimum 15.000.000 Ft, maximum 250.000.000 Ft lehet.  A pályázatok benyújtása 2009. március 23-tól 2010. február 5-ig lehetséges. Ennek a pályázati konstrukciónak a keretében Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés nem támogatható.

Pályázati felhívás és útmutató

Regisztráljon most ingyenes előzetes pályázati tanácsadó felmérésünkre, melynek keretében hasznos segítséget kaphat egy nyertes pályázat előkészítéséhez!
{FacileForms:palyazatihirek_GOPREG}
A "Munkahelyek megőrzéséért" program célja, hogy elsősorban a munkahelyek megőrzésével, az ezzel összefüggő munkaszervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatások biztosításával, a létszámleépítésben érintett munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javításával, új munkahelyen történő ismételt munkába helyezésével, az ezzel kapcsolatos munkaerő-piaci képzés támogatásával, a munkába helyezést közvetlenül elősegítő szolgáltatások biztosításával és a munkaerő mobilitásának növelésével járuljon hozzá az érintett munkáltatók foglalkoztatási szintjének megtartásához.

Bővebben...

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium hazai és európai uniós forrásokból mintegy 100 milliárd forinttal kívánja segíteni a munkahelyek megőrzését - hangzott el Szűcs Erika hétfői sajtótájékoztatóján.
Az OFA munkahelymegőrző támogatási kerete április elején várhatóan a jelenlegi 7 milliárd forintról 8 milliárd forintra bővül.
Április elején nyílik meg az összességében 30 milliárd forintos TÁMOP-keret is.

Bővebben...

A változás a GOP-2.1.1/B jelű pályázatát érinti. A pályázatot 2009. április 10-ig lehet benyújtani.

Bővebben...

Megkezdődött a TÁMOP keretében kiírt, 2.3.3.A jelű pályázat társadalmi egyeztetése, az észrevételeket március 18-ig várja az NFÜ.

Pályázók köre
A pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):
- egyéni vállalkozók (23), ha megfelelnek az útmutató B6. fejezet b) pontjában előírt követelményeknek,
- jogi személyiségű gazdasági társaságok (A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szól 1959. évi IV. törvény alapján) (11,13)
- jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján)
- szövetkezetek (2006. évi X. törvény a szövetkezetekről; valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. Törvény alapján) (12)

Támogatás célja
A program célja hosszú távon a vállalkozók alkalmazkodóképességének és versenyképességének növelése, valamint a munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, a képzettségi szintjének és az általuk végzett munka hatékonyságának növelése. Rövidebb távon a cél a munkavállalók képzésben való részvételének támogatásával a munkanélkülivé válás megelőzése, a munkahelyek megőrzése, illetve a munkaidő átszervezésével, az alkalmazottak munkában töltött idejének csökkentésével a vállalkozások foglalkoztatási potenciáljának megtartása.

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg várhatóan 4 000 000 000 forint a közép-magyarországi régióban és 16 000 000 000 forint a többi régióban.

A pályázat tartalma

A konstrukció keretében azoknak a munkáltatóknak nyújtható támogatás, akik az átmeneti gazdasági visszaesésből adódó foglalkoztatási nehézségeiket a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében munkaszervezési intézkedések bevezetésével, a pályázat benyújtásának időpontjában hatályos munkaszerződésben rögzített munkaidő mennyiségét változatlanul hagyva, bizonyos munkavállalóknak (a munkavégzés alóli felmentése révén) képzést biztosít.
Képzéssel kapcsolatos részvételi feltételek
- A képzésbe bevont munkavállalók számának minimálisan el kell érnie a 2 főt.
- A munkaszerződésben rögzített munkaidő minimum 20%-át, de legfeljebb 50%-át képzésben kell töltenie a munkavállalónak.
- Egy résztvevő több képzésben is részt vehet, de ugyanazon a képzésen kizárólag egy alkalommal.
- A pályázat akkor támogatható, amennyiben a projekt súlyozott átlagos óradíja legfeljebb nettó 1200 forint.

Támogatható tevékenységek

1. Képzések
2. Személyi jellegű költségek
3. Tájékoztatás, nyilvánosság

Pénzügyi feltételek
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének legfeljebb 80%-a, a pályázati felhívásban szereplő feltételek figyelembe vételével. A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: minimum 2 000 000  Ft, de maximum 150 000 000 forint lehet.

Adminisztratív információk
A pályázatok benyújtása 2009. április 1-jétől 2009. december 31-ig lehetséges.

53. oldal / 56

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.