village 1562050 960 720

A magyar kormány által létrehozott Népi Építészeti Program, 2019 óta a Teleki László Alapítvány lebonyolításában, évi 1,5 milliárd forintos keretből zajlik és célja, hogy vissza nem térítendő támogatást nyújtson népi építészeti értéket képviselő védett épületek tulajdonosainak. 

A pályázat célja forrás biztosítása olyan, Magyarország területén álló népi építészeti emlékek

− veszélyelhárítását,
− állagmegóvását, valamint
− részleges vagy teljes helyreállítását megelőző és megalapozó előkészítő dokumentációk, kutatások elkészítéséhez, amelyek az épített örökségnek műemléki értéket képviselő, egyedi védelem alatt álló elemei.

A forrás felhasználása ezen elsődleges célja mellett támogatja a területi védelem alatt álló együttesek meglévő egyedi történeti értéket hordozó (jellemzően külső, homlokzati) elemeinek értékőrző-megújító kezdeményezéseinek előkészítését is. A forráson keresztül a megvalósító célja a hagyományos építészeti értékek megőrzése és helyreállítása a hagyományos építési technikák újraélesztésével.

A népi építészeti emlékek helyreállítását megelőző szakmai dokumentációk elkészítéséhez igényelhető támogatásra kérelmet nyújthatnak be a védelem alatt álló népi építészeti emlékek (magyar állampolgárságú) természetes és jogi személy tulajdonosai, valamint ezen tulajdonosok vagyonkezelői, használói.

A támogatási kérelem a következő típusú népi építészeti emlékekre nyújtható be:

a) népi építészeti emlék: a parasztság életformájából adódó, azt szolgáló, a 20. század közepéig egykori falvakban, falusi környezetben épült lakóházak, gazdasági épületek, kismesterségek műhelyei és a falusi közösségek építményei (pl. malom, csárda, tanítói/lelkészi lak, tűzoltószertár, szakrális kisemlékek).
b) egyedi védelem alatt álló épített örökségi elem: a Miniszterelnökség által a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § (1) bekezdés d) pontja alapján vezetett központi, közhiteles műemléki hatósági nyilvántartásban egyedi műemlékként (M, NyiMÉ) nyilvántartott örökségi elem, vagy helyi önkormányzati rendeletben 2020. december 31-ig jogerősen megállapított helyi egyedi védelem alatt álló építészeti emlék.
c) területi védelem: jogszabállyal védetté nyilvánított ingatlanok együttese, mely kiterjedhet

  • a műemléki környezetre (MK);
  • a műemléki jelentőségű területre (MJT);
  • a helyi területi védelemre, ezen belül elsősorban
    • a településszerkezetre (pl. utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, az építési vonal, településszerkezeti szempontból jelentős zöldterület vagy növényzet);
    • a településképre (külső településkép, belső településkép, utcakép);
    • a településkarakterre (a településszerkezet, a településkép elemei, formái, anyagai, színvilága együttesen).

Kérelem csak olyan ingatlanok esetében fogadható be, amelyek a b) és c) pontok valamelyikének, valamint az a) pontnak együttesen tesznek eleget. Tehát olyan épület vagy építmény, amely egyedi vagy területi védelem alatt áll és népi építészeti emlék. A két feltétel együttes fennállása szakmai ellenőrzés tárgyát képezi, nem teljesülés esetén a kérelem elutasításra kerül.

Az odaítélhető vissza nem terítendő támogatás összege kérelmenként minimum 500 ezer – maximum 1,5 millió Ft. A támogatás mértéke természetes személyek és önkormányzatok (ide értve a kisebbségi önkormányzatokat is) esetén a tevékenység megvalósítása során felmerülő összköltség legfeljebb 80%- a, egyéb esetben legfeljebb 50%-a. A támogatás folyósítása – a megvalósítás ütemének megfelelően – támogatási előleg formájában egy, vagy több részletben történik.

A támogatási kérelmek benyújtási határideje 2021. március 16. 17:00 óra.

Bővebb információ itt érhető el.

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.