Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 90/2011. (X. 3.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról, továbbá a 91/2011. (X.3.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, mellyel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet is módosításra került.

A fenti módosítások nyomán mind az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelettel meghirdetettszaktanácsadás, mind a 139/2008. (X.22.) FVM rendelettel meghirdetett szakképzésjogcím keretében az erdőgazdálkodók részére nyújtott támogatás de minimis támogatásnak minősül, amely módosítás a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazandó.

A szaktanácsadás jogcím esetén a rendeletmódosításnak köszönhetően lehetőség nyílik arra, hogy az ügyfelek minden évben kössenek szaktanácsadási szerződést és arra támogatási kérelmet nyújtsanak be, évente legfeljebb 700 euronak megfelelő forint értékű támogatásra. Eltörlésre került tehát az a feltétel, hogy az ügyfelek ebben a programozási időszakban legfeljebb háromszor részesülhetnek támogatásban a jogcím keretében, legfeljebb 1500 euro értékig.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 125/2009. (IX.29.) FVM rendelet 6.§ (1) bekezdése hatályon kívül helyezték, így a jogcím kapcsán támogatási kérelem jelenleg nem nyújtható be.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéshez nyújtandó támogatások jogcímre 2011. október 14-ig lehet támogatási kérelmet benyújtani.

Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy megnyílt Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatásokkal kapcsolatos beadási időszak. A támogatást igénylő ügyfeleknek 2011. szeptember 30 - 2011. november 2. között van lehetősége arra, hogy az Ügyfélkapun keresztül elektronikus úton pályázatot nyújtson be.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások igénybevételének részletes rendjét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 149/2011. (IX. 20.) számú KÖZLEMÉNYE tartalmazza.

Fontos: a támogatások részletes feltételeit tartalmazó 76/2011. (VII.29.) VM rendelet3.§ (4) alapján a célterületekre a HBB (Helyi Bíráló Bizottság) által kiállított támogató nyilatkozat csatolásával nyújtható be pályázat, ennek elmulasztása esetén nincs lehetőség hiánypótlásra.

Felhívjuk a figyelmet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) és a támogatási rendelet (76/2011. (VII.29.) VM), valamint a kapcsolódó pályázati felhívás (az ÚVMP Irányító Hatóságának 99/2011. (VIII./2) sz. Közleménye és módosításai (továbbiakban pályázati felhívás) alapos tanulmányozására a támogatási kérelem benyújtása előtt, tekintettel a megváltozott jogszabályi környezetre.”

FIGYELEM!!!

Felhívjuk azon ügyfeleink figyelmét, akik bármely beruházási jogcím keretében olyan támogatási határozattal rendelkeznek, amely 2010. december 23-án emelkedett jogerőre, hogy a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 24.§ (1) bekezdése alapján a támogatási határozat közlésétől, azaz kézhezvételétől számított 9 hónapon belül kötelesek kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak. Kifizetési kérelem benyújtása hiányában a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 35. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezmény kerül alkalmazásra.

Felhívjuk továbbá ügyfeleink figyelmét, hogy a nem terület- és állatlétszám alapú intézkedésekre vonatkozó kifizetési kérelmekhez a bizonylatok (pénzügyileg rendezett bizonylat, pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat) másolatát szükséges csatolni, amelyen az ügyfélnek fel kell tüntetnie, hogy „eredetivel megegyező másolat”és azt alá kell írnia.

Forrás: mvh.gov.hu

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.