team 5842784 640

Elindult a KKV-k kapacitásbővítését célzó pályázat, melynek keretein belül a Magyarországon működő KKV-k munkavállalónként akár közel 2,5 millió forint vissza nem térítendő, 70%-os intenzitású támogatást igényelhetnek a foglalkoztatottak számának bővítésére.

A program célja, hogy segítse azokat a kkv-kat, amelyek a jelenlegi gazdasági környezetben is képesek lehetnek kapacitásbővítésre, ha ehhez megfelelő támogatást kapnak. A támogatás célja emellett, hogy hosszabb távon is segítse a kkv-k alkalmazkodását a zöld és a digitális átállás okozta kihívásokhoz, és ezáltal hozzájáruljon ahhoz, hogy a létrejövő munkahelyek hosszabb távon is fenntarthatók legyenek.

Az a KKV nyújthat be pályázatot, amely vállalja, hogy a négy leghátrányosabb magyarországi régióban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl) bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén legfeljebb 10 fő 15-64 év közötti munkavállalóval bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy a GINOP Plusz-3.2.4-23 kódszámú KKV kapacitásbővítő támogatás Felhívás megjelenését megelőző hónap, azaz 2023. október hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest a vállalkozás által foglalkoztatottak száma nő.

Támogatásban azon KKV-k részesülhetnek, amelyek

 • rendelkeznek legalább egy teljes (365 napot jelentő) beszámolóval lezárt üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • rendelkeznek legalább egy lezárt és a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalon elérhető beszámolóval,
 • jogi forma szerint az alábbi kategóriákba tartoznak:
  • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság,
  • 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – 1 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)
  • kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)
  • szövetkezetek (12 Szövetkezetek és 151 Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek)
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 • a 651/2014/EU Bizottsági Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek;

A pályázat keretein belül olyan új munkavállaló alkalmazásához igényelhető támogatás, akinek a felvételt megelőző hónapban nem volt munkából származó jövedelme.

Bértámogatás: A KKV kapacitásbővítés keretében foglalkoztatott új munkavállalójának munkabére és jogszabályban meghatározott bérpótlékai, valamint a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértéke, figyelemmel a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény keretében igénybe vett adókedvezményre. A bértámogatás elszámolhatóságára az alábbi szabályok vonatkoznak:

 • A bérköltség és jogszabályban meghatározott bérpótlékok támogatott összege maximum havonta bruttó 400.000 Ft/fő/hó és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 70 %-a.

A támogatást igénylő vállalkozás az új munkavállalók bérköltségének legfeljebb 30%-a mértékéig támogatásban részesül a célcsoport foglalkoztatásához az új munkahely létrehozásához kapcsolódó alábbi költségek fedezetére:

 • Eszközbeszerzés (új eszközök beszerzése az új munkavállalók foglalkoztatásához, zöld és digitális átálláshoz, környezetvédelmi horizontális előírások teljesítéséhez kapcsolódóan, - beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítást, amely közvetlenül az eszközhöz kapcsolódik),
 • Online marketing és felhőalapú üzleti szolgáltatásvásárláshoz kapcsolódó költségek,
 • Zöld átálláshoz kapcsolódó horizontális tevékenység szolgáltatási költségei,
 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság költségei

Támogatás minimum 1 fő, maximum 10 fő foglalkoztatásához igényelhető.

Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként hat hónapra a 30%-os önrész figyelembevételével összesen legfeljebb 2.467.920 Ft, mely az alábbi támogatási elemekből áll:

 • a munkavállaló bérköltsége 6 hónapig (legfeljebb bruttó 400.000 Ft/fő/hó és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, 52.000 Ft/fő/hó 70 %-nak erejéig), valamint
 • a bérköltségen túl annak legfeljebb 30%-ának (94.920 Ft/fő/hó) arányában megállapított támogatás új eszközbeszerzésre az új munkavállalók foglalkoztatásához, zöld és digitális átálláshoz, környezetvédelmi horizontális előírások teljesítéséhez kapcsolódóan új eszközök beszerzése, online marketing és felhőalapú üzleti szolgáltatásvásárlásra, valamint a zöld átálláshoz kapcsolódó horizontális tevékenység szolgáltatási költségeire és a továbbadott támogatással kapcsolatos nyilvánossági költségekre használható fel.

A pályázatok benyújtásának határideje 2024. január 31.

A pályázati felhívás itt érhető el.

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.