europe g1a9f5ac2d 640

Megjelent a "A közvetlen irányítású uniós programok pályázataihoz szükséges előkészítési költségek és önerő támogatására" című felhívás, melynek keretében önkormányzatok, intézmények, vállalkozások, szervezetek nyújthanak be támogatási kérelmet már benyújtott vagy benyújtandó közvetlen uniós pályázataik előkészítési költségeire vagy a pályázat önerejének támogatására. A pályázat keretösszege 2 506 060 000 forint.

A felhívás célja a közvetlen irányítású uniós programokra történő pályázást elősegítő nemzeti pénzügyi támogató környezet kialakítása, illetve a nemzeti, az uniós-kohéziós célú és a közvetlen irányítású uniós programokból elérhető támogatások összehangolása.

Támogatásban a következő szervezetek részesülhetnek, közvetlen uniós program tekintetében támogatásra számot tartó projektjük kapcsán:

 • költségvetési szerv
 • nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet kedvezményezett (különösen, de nem kizárólagosan az egyetemek)
 • helyi önkormányzat
 • önkormányzati társulás
 • egyesület
 • köztestület
 • egyházi jogi személy
 • alapítvány
 • közalapítvány
 • gazdasági társaság

A pályázati kiírás a következő közvetlen uniós programok keretében megvalósuló pályázatok projekt-előkészítési és önerőköltségeit finanszírozhatja, a 2021-2027-es programozási időszak tekintetében:

 • a CEF közlekedési projektek kivételével - az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz
 • a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz
 • az Erasmus+
 • az Európai Védelmi Alap
 • a Digitális Európa
 • a LIFE
 • az Egységes Piac Program
 • a Kreatív Európa
 • az adóügyi együttműködést szolgáló Fiscalis Program, a vámügyi együttműködést szolgáló Customs Program, valamint a Csalás Elleni Uniós Program (Union AntiFraud Programme – EUAF)
 • az Európai Szolidaritási Testület
 • az ESZA+ foglalkoztatás és szociális innovációk ág
 • az EU4Health
 • az Euratom Kutatás és Képzési Program 2021-2025
 • a Polgárok, Esélyegyenlőség, Jogok és értékek
 • az Igazságügyi együttműködés
 • az Európai Űrprogram
 • a Fúziósenergia-fejlesztés (ITER)
 • Innovációs Alap

A kiírás keretében lehetőség van a 2014-2020-as programozási időszak közvetlen uniós programjaihoz tartozó pályázatok támogatására is. Ebben az esetben a már benyújtott, de még el nem bírált (közvetlen uniós) pályázatok önerő finanszírozására nyújtható be kérelem.

A 2021-2027-es programozási időszak közvetlen uniós programjaira pályázók esetében mind az önerő, mind pedig az előkészítési költség tekintetében lehetőség van támogatás igénylésére.

Támogatás igénylése a közvetlen uniós pályázat benyújtása előtt:
A kiírás keretében már a közvetlen uniós pályázat benyújtása előtt is lehetőség van az önerő és előkészítési költség iránti támogatás igénylésére. A pályázati kiírásra való pályázat benyújtására az adott közvetlen uniós program megjelölésével továbbá akkor is lehetőség van, ha a konkrét közvetlen uniós pályázati kiírás még nem került meghirdetésre.

Támogatás igénylése már benyújtott közvetlen uniós pályázat esetében:
Előkészítési költség támogatása iránt benyújtott pályázat esetében, ha már benyújtott közvetlen uniós pályázata van a jelen pályázati kiírásra pályázónak, akkor számlával köteles alátámasztani, hogy a közvetlen uniós pályázatának előkészítési költség felhasználása a pályázati kiírásra való jelentkezését megelőzően már megtörtént.

Egy pályázó egyszerre több közvetlen uniós program, több pályázatához is igényelhet támogatást mind az önerő, mind pedig az előkészítési költség tekintetében.

A kiírás keretében támogatható tevékenységek:

Önerő támogatása:

Támogatás iránti kérelem (pályázat) nyújtható be az igényelni tervezett, vagy már igényelt közvetlen uniós pályázati felhívásban az adott pályázó vonatkozásában előírt önerő mértékére.

Előkészítési költség támogatása:

A pályázat keretében különösen a következő, közvetlen uniós projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek finanszírozása történhet:

 • tanulmányok, vizsgálatok, szakértői anyagok (jogszabály, hatóság, közvetlen uniós pályázat által előírt kötelező előzetes tanulmányok, megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, szakvélemények, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, egyéb szükséges háttértanulmányok, előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás) elkészítésének költsége;
 • közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek (ideértve a közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos szakértő díját is), amely nem lehet több a projekt összes elszámolható költségének 1%-ánál;
 • hálózatépítéssel, partnerkereséssel kapcsolatos költségek (szakértői hálózatépítés, szakértői műhelymunkák, tanácskozások szervezése, azokon történő részvétel érdekében felmerülő utazási és szállás költségek, részvételi díjak, utasbiztosítás, PR és marketing költségek);
 • pályázatírás költségei (pályázatíró szolgáltatási költsége vagy megbízási díja, pályázatírásban résztvevő alkalmazott bér- és járulékköltsége);
 • elkészült pályázat előminősítésének költsége;
 • akkreditációs eljárások költsége;
 • szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, hatásvizsgálat költsége;
 • felhívás által esetlegesen előírt minőségi tanúsítvány előkészítésének költsége.

Amennyiben az előkészítő tevékenységek saját teljesítés útján kerülnek végrehajtásra, úgy a kapcsolódó bérköltségek is elszámolhatóvá válnak.

Az előkészítési támogatás, támogatási formája vissza nem térítendő támogatás, mely visszatérítendő támogatássá válik, ha az a közvetlen uniós program terhére elszámolható.

Előkészítési költség támogatásának szabályai:

 • Az előkészítési költség támogatása a teljes projekt max. 10%-a lehet.
 • Abban az esetben, ha a pályázó a közvetlen uniós programban nem részesül támogatásban, úgy a jelen pályázati eljárás során elnyert támogatása vissza nem térítendő marad.
 • Abban az esetben, ha a pályázó a közvetlen uniós programban támogatásban részesül ugyan, de az előkészítés költsége a közvetlen uniós támogatási szerződése szerint nem számolható el, úgy a jelen pályázati eljárás során elnyert támogatása vissza nem térítendő marad.

Önerő támogatásának szabályai:

Abban az esetben, ha a kedvezményezett a közvetlen uniós projektjének megvalósítását megkezdi, de nem fejezi be, úgy a hazai forrásból nyújtott önerő-támogatás visszakövetelésre kerül. Mind az önerő, mind az előkészítési költség támogatás esetében visszakövetelésre kerül továbbá a jelen pályázati kiírás útján elnyert támogatás, amennyiben a közvetlen uniós pályázat benyújtására nem kerül sor.

A támogatás maximális mértéke - figyelemmel a csekély összegű támogatásokra vonatkozó szabályokra - önerő esetében a közvetlen irányítású uniós programban nyertes, illetve benyújtani tervezett pályázatban a pályázó által elszámolható költségekre jutó önerő igénye, de legfeljebb háromszáz millió forint. Előkészítési költség esetében a támogatás maximális mértéke a közvetlen uniós projekt teljes tervezett költségvetésének 10%-a, de legfeljebb háromszáz millió forint lehet.

Pályázat benyújtására a pályázati kiírás megjelenését követően, a rendelkezésre álló keret erejéig, de legkésőbb 2021. november 5-ig van lehetőség.

A felhívás itt érhető el.

 

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.