people 1979261 640

Megjelent a "GINOP Plusz-1.1.2-21 Magyar Multi Program - A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása" című pályázat. A pályázatra mikro-, kis- és középvállalkozások jelentkezhetnek. 

Támogatás igényelhető többek között technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzésére, ingatlan beruházásra, tanácsadási szolgáltatások igénybevételére, képzési szolgáltatások igénybevételére, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására. A maximálisan igényelhető támogatási összeg 2,5 milliárd Ft.

A felhívás célja a legfejlettebb technológiák adaptálására alkalmas vállalkozások célzott támogatása, így különösen olyan vállalkozások megerősítése, amelyek a megvalósítandó fejlesztésük révén az értéklánc valamely részében vagy egészében élvonalbeli, vagy korszerű vállalati technológiai megoldásokat alkalmaznak és tevékenységükben ezen high-tech megoldások bevezetése és tudatos alkalmazása által kiugró értékteremtési hatás érhető el.

1. A felhívásra támogatási kérelmet az alábbi szervezetek nyújthatnak be:

a) azon mikro-, kis- és középvállalkozások:

 1. amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított előminősítési tanúsítvánnyal rendelkeznek,
 2. amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
 3. Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 4. amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá
 5. amelyek megfelelnek az alábbi célcsoportok (Nagy növekedők vagy Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások vagy Export bajnokok vagy Beszállítók) egyikére vonatkozó valamennyi belépési kritériumnak:

A Nagy növekedők; Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások; Export bajnokok; Beszállítók célcsoportoknak egységesen az alábbi jogosultsági kritériumokat kell teljesíteni:

 • Alkalmazotti létszám (utolsó lezárt üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma): minimum 5 fő.
 • Lezárt üzleti évek száma: legalább 3
 • Nettó értékesítési árbevétel nagysága a megelőző üzleti évben: minimum 100 millió Ft.

A Nagy növekedők célcsoport esetében az alábbi specifikus kritériumot kell teljesíteni:

 • Nettó értékesítési árbevétel vagy exportértékesítési árbevétel növekedés: A nettó értékesítési árbevételének átlagos éves növekedése a 2017-2019 vagy 2018-2020 üzleti évek vonatkozásában legalább 20%

VAGY

 • Exportértékesítési árbevételének átlagos éves növekedése a 2017-2019 vagy 2018-2020 üzleti évek vonatkozásában legalább 50%, és legutolsó lezárt üzleti évi exportértékesítési árbevétele legalább 50 millió Ft.

A Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások célcsoport esetében az alábbi specifikus kritériumot kell teljesíteni:

 • A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül kockázati tőketársaság által kockázati tőkebefektetésben részesült, amelyről az érintett tőkebefektető igazolásával rendelkezik

VAGY

 • eredményesen megvalósított K+F projekttel rendelkezik, vagy a legutolsó lezárt üzleti évre vonatkozó társasági adóbevallásában legalább a jelen felhívás keretében megvalósítani tervezett projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő K+F ráfordítás szerepel.

Az Export bajnokok célcsoport esetében az alábbi specifikus kritériumot kell teljesíteni:

 • Exportértékesítési árbevétel aránya a nettó értékesítési árbevételhez viszonyítva: 2019. vagy 2020. üzleti évre vonatkozó beszámoló szerinti exportértékesítési árbevétel aránya a nettó értékesítési árbevételhez viszonyítva legalább 50%.

A Beszállítók célcsoport esetében az alábbi specifikus kritériumot kell teljesíteni:

 • A támogatást igénylő KKV legalább a támogatási kérelem benyújtása előtt 30 nappal megkötött együttműködési megállapodással kapcsolódik integrátor nagyvállalkozáshoz.

2. Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 1. kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 2. kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

3. Gazdálkodási formakód szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 131 Ügyvédi iroda
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A felhívás keretében az alábbi tevékenység lesz kötelezően megvalósítandó és önállóan nem támogatható:

 1. Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

A kötelezően megvalósítandó tevékenység mellé még legalább egy tevékenységet kell választani az alábbiak közül:

 1. A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 70%-át érheti el)
 2. Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 2.3. p) pontjában részletezett szolgáltatástípusok legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
 3. Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés,
 4. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
 5. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb 300 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 40%-át érheti el)
 6. Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység és külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel (legfeljebb 50 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
 7. Kísérleti-fejlesztés (legfeljebb 300 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 40%-át érheti el)
 8. Iparjogvédelmi oltalomszerzés
 9. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése
 10. Projekt-előkészítés
 11. Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét). A projekt elszámolható összköltségének 30%-át érheti el.

Az igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege minimum 100.000.000 Ft, maximum 2.500.000.000 Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, de legfeljebb – beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást - a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a szerint meghatározott mérték szerint. Az összköltség maximum 50%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

Támogatási kérelmeket 2021. október 11. 8:00 órától 2022. szeptember 1. 12:00 óráig lehet majd benyújtani.

A felhívás itt érhető el.

 

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.