business 925900 960 720

A megjelent felhívás a magyar IT alkalmazás szolgáltatók azon szegmenseit célozza elsősorban, amelyek felhőalapú megoldásaikkal olyan ágazatokat kívánnak kiszolgálni, amelyekben jelenleg informatikai ellátottság tekintetében hiány mutatkozik, de nemzetgazdaságilag fontos szektorok. A támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,5 milliárd Ft, amelyből a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 2 milliárd Ft, a kölcsön keretösszege: 2,5 milliárd Ft. A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 17,5 millió Ft, maximum 175 millió Ft lehet. A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség maximum 35%-a lehet. A kölcsön összege: minimum 20 millió Ft, maximum 300 millió Ft lehet. A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 8-tól lesz lehetőség.

A kiemelten kedvező feltételek miatt már most rendkívül nagy a pályázat iránt érdeklődők száma, ezért érdemes mielőbb megkezdeni a pályázat benyújtásához szükséges előkészületeket, melyben nagy segítséget jelenthet az ingyenes előminősítés, melyre alább jelentkezhetnek.

A támogatási kérelmet olyan gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, Magyarország területén székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, IKT ágazatban működő gazdasági társaságok, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, IKT ágazatban működő gazdasági társaságok fióktelepei nyújthatnak be, amelyek:
a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek
b) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele, továbbá
c) árbevételének legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista lentebb) származott a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó két lezárt, teljes üzleti év összesített adatait vizsgálva,
d) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó, lezárt, teljes üzleti évben minimum 5 fő volt,
e) a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek, és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől alkalmaznak.
f) amelyek képesek teljesíteni a 3.4. fejezetekben, valamint a Felhívás 2. számú mellékletekben részletezett műszaki-szakmai feltételeket
g) az infokommunikációs szolgáltatásokból származó árbevétele a legutolsó két lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján összesítve meghaladja a 100 millió Ft-ot.

IKT ágazatba tartozónak a legutolsó lezárt üzleti évben az árbevételük több mint 50%-át az alábbi TEÁOR-kódokból és alcsoportjaikból (igazoltan) származó értékesítésből szerző vállalkozások tekinthetők:
 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
 5821 Számítógépes játék kiadása
 5829 Egyéb szoftverkiadás
 6110 Vezetékes távközlés
 6120 Vezeték nélküli távközlés
 6130 Műholdas távközlés
 6190 Egyéb távközlés
 6201 Számítógépes programozás
 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás
 6203 Számítógép-üzemeltetés
 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás
 6312 Világháló-portáli szolgáltatás
 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely nem felel meg az alábbi szolgáltatási feltételek közül legalább egynek:
- az elmúlt 5 naptári vagy üzleti év vonatkozásában legalább 50 millió Ft értékben értékesített olyan saját fejlesztésű szoftvert, amelyre alapozva az Iaas/PaaS/SaaS üzleti felhőszolgáltatást el kívánja indítani;
- az elmúlt 5 naptári és üzleti év vonatkozásában legalább 50 millió Ft értékben adott el rendszerintegrációs szolgáltatást olyan harmadik fél által fejlesztett szoftver vagy hardver termékkel kapcsolatban, amelyre alapozva az üzleti felhő infrastruktúra/platform/alkalmazás szolgáltatást nyújtani kívánja;
- a támogatási kérelem beadási évét megelőző évben átlagosan legalább 15 ügyfelet szolgált ki, amelyektől a 4.1. pontban nevesített TEÁOR számokhoz rendelhető IT szolgáltatásokból (kivétel: TEÁOR 2620, 5821, 6110, 6120, 6130, 6190 kódok és alcsoportjaik) bevétele keletkezett.

A visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás üzleti felhőszolgáltatásokat nyújtó szolgáltató központok felépítésére és továbbfejlesztésére (ezen belül pl. architektúra tervezése, hardver és szoftver infrastruktúra elemek installálása,o specifikációk, szabványok, bevezetési módszertanok kidolgozása,o alkalmazás(ok) kifejlesztése, implementálása, integrációja, bevezetése,paraméterezése, testre szabása, interfész fejlesztés), valamint kommunikációs és marketing stratégia, információs- és médiakampány megvalósítására fordítható.

Támogatási igény csak a Közép-Magyarország régió (Budapest, illetve Pest megye) területén kívül megvalósuló fejlesztésekre nyújtható be.

A vissza nem térítendő támogatás összege minimum 17,5 millió Ft, maximum 175 millió Ft lehet. A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség maximum 35%-a lehet.

A kölcsön összege: minimum 20 millió Ft, maximum 300 millió Ft lehet. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön összegének aránya a projekt összköltségén belül maximum 75%-a lehet. A 25% önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat.

A pályázati felhívás itt érhető el!

 

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.