MFP2024 2

Akár 50 millió forintos 100%-os intenzitású vissza nem térítendő támogatás is igényelhető önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztésére és önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések támogatására a decemberben újrainduló Magyar Falu Program keretében 5000 fő alatti településeken.

 A felhívás célja a települések infrastrukturális fejlesztésének, valamint az önkormányzati közfeladatok hatékony ellátásához szükséges eszközök beszerzésének támogatása. A pályázati kiírás az alábbi kategóriákat tartalmazza:

 • Óvoda épületének felújítása, korszerűsítése, óvodai férőhelybővítés (MFP/ÖTIFB/2024/ÓFKF)
 • Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (MFP/ÖTIFB/2024/ÖTIK)
 • Temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése (MFP/ÖTIFB/2024/TKIF)
 • Eszközbeszerzés (MFP/ÖTIFB/2024/EKB)
 • Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése (MFP/ÖTIFB/2024/OJKJF)
 • Kommunális eszközök beszerzése (MFP/ÖTIFB/2024/KOEB)
 • Tanya- és falugondnoki busz beszerzése (MFP/ÖTIFB/2024/TFB)

A pályázati kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő vagy ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján;
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő és ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

Óvoda épületének felújítása, korszerűsítése, óvodai férőhelybővítés kategórián belül:

 • 1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő, óvodai ellátás helyét biztosító ingatlan (épület, épületrész) külső és belső felújítása, korszerűsítése; az épület bővítése energiahatékonyság növelésére irányuló beruházás vagy férőhelybővítés esetén.

Önkormányzati tulajdonban lévő épület fejlesztése kategórián belül:

 • 1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő, helyi közérdekű feladatok ellátásának helyét biztosító ingatlan (épület, épületrész) külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása; az épület bővítése kizárólag energiahatékonyság növelésére irányuló beruházás esetén (pl.: kazánház kialakítása).
 • 1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő, szolgálati lakásként funkcionáló ingatlan (épület, épületrész) külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása; meglévő ingatlanból szolgálati lakás kialakítása beleértve az ingatlanvásárlást is (kivéve: telekvásárlás); energiahatékonyság növelésére irányuló beruházás esetén az épület bővítése.
 • 1/1 tulajdoni hányad szerinti önkormányzati tulajdonban lévő, meglévő ravatalozó külső és belső felújítása, előtető felújítása.

Temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése kategórián belül:

 • Az önkormányzat 1/1 hányad szerint tulajdonában lévő, működő temetők állapotának kisléptékű felújítása, fejlesztése (például: a temetőben található közlekedési utak, járdák felújítása, locsolókút, lámpatestek/lámpaoszlopok beszerzése; urnafal bővítése, felújítása; kolumbárium felújítása; akadálymentesítés, illemhely építése stb.)

Eszközbeszerzés kategórián belül:

 • Támogatás igényelhető a helyi közügyekhez, helyben biztosítandó közfeladatokhoz, valamint egyéb önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó új eszközök beszerzésére így különösen:
  • bútorbeszerzésre;
  • infokommunikációs eszközök beszerzésére;
  • a kulturális szolgáltatás biztosításához és a helyi közművelődési tevékenységekhez kapcsolódó eszközök beszerzésére;
  • egészségügyi alapellátáshoz (orvos, háziorvos, gyermekorvos, fogorvos), ügyeleti ellátáshoz, továbbá kizárólag belgyógyászati, kardiológiai, pszichiátriai, rehabilitációs és tüdőgyógyászati tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, bútorok beszerzése a felhívás 9. számú mellékletben szereplő eszközlista alapján. Kizárólag állami finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzése;
  • feladatellátáshoz szükséges egyéb eszközök beszerzésére.

Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése kategórián belül:

 • Pályázó településenként csak egy önállóan támogatható tevékenységcsoportra igényelhet támogatást. Az egyes tevékenységcsoportokon belül lehetőség van egy tevékenység vagy több tevékenység együttes megvalósítására is.
 • Óvodai játszóudvarhoz kapcsolódó tevékenységcsoport
  • Óvodai játszóudvar építése, felújítása, korszerűsítése (például: kerékpártároló; babakocsi tároló létesítése; kerítés építése, javítása; zöldterület fejlesztése; új burkolat kialakítása; kültéri tároló kialakítása, felújítása)
  • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti játszóudvar követelményeknek, illetve az Oktatási Hivatal által kiadott 2021. évi kötelező minimális eszköz- és felszerelés jegyzéknek megfelelő alábbi eszközök és felszerelések beszerzése (kerti asztal; kerti pad; babaház; udvari ivócsap, ivókút; udvari homokozó; takaróháló, takaróponyva; mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök; hulladékgyűjtő; tűzoltó készülék.)
 • Közterületi játszótérhez, fitneszparkhoz kapcsolódó tevékenységcsoport
  • Közterületi játszótér építése, felújítása, korszerűsítése (például: kerékpártároló; kerítés építése, javítása; zöldterület fejlesztése; ivócsap, ivókút beszerzése, építése; új burkolat kialakítása; kültéri játszóeszköz és berendezés fejlesztése).
  • Közterületi fitneszpark építése, felújítása, korszerűsítése (például: új burkolat kialakítása, ivókút kialakítása, kültéri fitnesz eszközökkel, berendezésekkel, illetve teqball asztallal történő fejlesztése).
  • A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti követelményeknek megfelelően telepítésre kerülő játszótéri eszközök és felszerelések, hulladékgyűjtő, pihenőpad beszerzése.

Kommunális eszközök beszerzése kategórián belül:

 • Belterületi közterületek kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását, településtisztasági szolgáltatást biztosító eszközök, gépek, munkagépek beszerzése az alábbi eszközlista alapján:
  • gépek, erőgépek, munkagépek;
  • kisgépek, eszközök (például: fűnyíró, sövényvágó, magassági ágvágó, fűkasza, láncfűrész, fúró, áramfejlesztő, traktorra homlokrakodó, sarokcsiszoló, hegesztőgép, fúró, kompresszor);
  • települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére, alkalmas gépek, eszközök;
  • nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére, gyűjtésére, szállítására alkalmas gépek, eszközök;
  • hó - és síkosság mentesítésre alkalmas gépek, eszközök.

Tanya- és falugondnoki busz beszerzése kategórián belül:

 • Falugondnoki VAGY tanyagondnoki szolgálathoz szükséges
  • Új gépjárműbeszerzése és forgalomba helyezése új szolgálat létrehozását vállaló települések részére. E települések esetében az adott szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba vételnek meg kell valósulnia legkésőbb az elszámolás benyújtásáig.
  • Új gépjármű beszerzése és forgalomba helyezése meglévő szolgálat esetén, akik a pályázat benyújtásakor nem rendelkeznek a szolgáltatás működéséhez szükséges gépjárművel, azonban a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába történő bejegyzése a pályázat benyújtásáig megtörtént.
  • Régi gépjármű cseréjével történő új gépjármű beszerzése és forgalomba helyezése meglévő szolgálat esetén, azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat vállalja a lecserélendő, működőképes és használatra alkalmas busz térítésmentesen történő átadását egy általa megjelölt határon túli település magyar közössége számára, vagy felajánlja átadásra ugyanerre a célra a Miniszterelnökség által kijelölt határon túli település magyar közössége részére.

A pályázati kiírás keretein belül egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be, melyben egy kategóriára igényelhet támogatást.

A projekt során igényelhető legmagasabb támogatási összegek:

 • Óvoda épületének felújítása, korszerűsítése, óvodai férőhelybővítés: 50 000 000 Ft
 • Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése: 50 000 000 Ft
 • Temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése: 6 000 000 Ft
 • Eszközbeszerzés: 6 000 000 Ft
 • Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése: 6 000 000 Ft
 • Kommunális eszközök beszerzése: 15 000 000 Ft
 • Tanya- és falugondnoki busz beszerzése: 18 000 000 Ft

Vissza nem térítendő, legfeljebb 100%-os támogatási intenzitású előfinanszírozott támogatás.

A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség: 2023. december 13. – 2024. január 12.

A felhívás itt érhető el.

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.