village g65788caa3 640

Megjelent az idei Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése című pályázati felhívás, melynek keretében 5000 fő alatti települések önkormányzatai valamint azok társulásai nyújthatnak be támogatási kérelmet, többek között faluház fejlesztésre, közösségi tér fejlesztésre, óvódák, bölcsődék kialakítására fejlesztésére.

A Magyar Falu Program célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések hátrányainak enyhítése, az életkörülmények folyamatos javítása, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz való hozzájutás, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása; a lakosok testi, lelki, szellemi egészségének megőrzése; az egészséges életmód, a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének elősegítése, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára a településeket.

A kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2021. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén (projekt megvalósulási helyszínén) az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2021. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján

A kiírás keretében az alábbi hat pályázati kategóriára lehet támogatási kérelmet benyújtani.

 • MFP-ÖTIK/2022/1: Faluházak fejlesztése
 • MFP-ÖTIK/2022/2: Bölcsődeépületek felújítása, korszerűsítése, átalakítása
 • MFP-ÖTIK/2022/3: Óvodaépületek felújítása, korszerűsítése, új óvoda építése
 • MFP-ÖTIK/2022/4: Orvosi rendelők fejlesztése, építése
 • MFP-ÖTIK/2022/5: Közösségi terek fejlesztése
 • MFP-ÖTIK/2022/6: Kültéri közösségi létesítmény, illetve eszközök, gépjármű tárolására alkalmas létesítmény építése, felújítása, átalakítása, beszerzése

Egy pályázó legfeljebb kettő pályázatot nyújthat be, azzal, hogy ugyanazon pályázati kategóriára csak egy pályázat nyújtható be.

Faluházak fejlesztése - MFP-ÖTIK/2022/1

A kategória keretében önállóan támogatható tevékenységek:

Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő faluházak:

 • külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése (például: energetikai korszerűsítés, megújuló energiaforrás alkalmazása, fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, épületgépészeti, épületvillamossági, épületszerkezeti fejlesztések, világítási rendszerek, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése (kizárólag technikai feltételek megteremtése támogatható), szaniter berendezési tárgyak (például: mosdókagyló, wc, mosogató, csapok, stb.);
 • új épület építése kizárólag abban az indokolt esetben támogatható, ha a meglévő Faluház épülete szakértői vélemény alapján alátámasztottan életveszélyes vagy a felújítása, korszerűsítése már nem gazdaságos;
 • környezetrendezés: a fejlesztéssel érintett 100%-os önkormányzati tulajdonú fejlesztendő ingatlanon (földrészleten) található, és/vagy az ingatlanhoz (épülethez) „tartozó” terasz, előtető, kerítés, bejáró, parkoló, gépkocsi-tároló, melléképület kialakítása, felújítása; járda építése és/vagy térkövezése; kert-, udvar rendezése; kertépítés (legfeljebb 5 millió Ft)

A felsorolt tevékenységek közül legalább egy tevékenység kötelezően megvalósítandó.

Önállóan nem, csak a felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek:

 • ingatlanvásárlás (az elszámolható költségek legfeljebb 40%-ig támogatható);
 • bútorbeszerzés, feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése;
 • Infokommunikációs eszközök is beszerezhetőek jelen pályázati kategória keretében azzal, hogy a következő infokommunikációs eszközök esetében: mobiltelefon, okostelefon, projektor, laptop, táblagép, a támogatás felső korlátja
  összesen 500.000 Ft. (A keretösszegen belüli eszköz típusa és darabszáma tekintetében nem került korlát meghatározásra.)
 • akadálymentesítés;
 • azbesztmentesítés;
 • előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások-, szakértői vélemény költsége);
 • közbeszerzési eljárás költségei (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás díja);
 • a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége).

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység:

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Bölcsődeépületek felújítása, korszerűsítése, átalakítása - MFP-ÖTIK/2022/2

A kategória keretében önállóan támogatható tevékenységek:

Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő működő

 • bölcsődei, mini bölcsődei intézmények külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása (például: energetikai korszerűsítés, megújuló energiaforrás alkalmazása, fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, épületgépészeti, épületvillamossági, épületszerkezeti fejlesztések, világítási rendszerek, info- és telekommunikációs hálózat
  korszerűsítése (kizárólag technikai feltételek megteremtése támogatható), szaniter berendezési tárgyak (például: mosdókagyló, wc, mosogató, csapok, stb.)
 • eszközbeszerzés: közvetlenül a bölcsődei és mini bölcsődei ellátáshoz szükséges beltéri és/vagy kültéri bútorokra, eszközökre, felszerelésekre irányulhatnak a „személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
  szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 11. mellékletében meghatározott, a bölcsődei ellátás kötelező eszközeiről és felszereléséről szóló jegyzék, valamint a fent nevezett rendelet mellékletének kiegészítéseként a bölcsődei ellátás működéséhez szükséges eszközökről és felszerelésekről szóló ajánlás alapján (az „Egészség- és munkavédelmi eszközök” rész kivételével). A fejlesztés során a Lechner Tudásközpont által összeállított, és ingyenesen használható Bölcsőde Mintaterv Katalógus ajánlásai is figyelembe vehetőek.
 • környezetrendezés: a fejlesztéssel érintett 100%-os önkormányzati tulajdonú fejlesztendő ingatlanon (földrészleten) található, és/vagy az ingatlanhoz (épülethez) „tartozó” terasz, előtető, kerítés, bejáró, parkoló, gépkocsi-, kerékpár-, babakocsi tároló létesítése,melléképület kialakítása, felújítása; járda építése és/vagy térkövezése; kert-, udvar rendezése; kertépítés (legfeljebb 5 millió Ft)

A felsorolt tevékenységek közül legalább egy tevékenység kötelezően megvalósítandó.

Önállóan nem, csak a felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek:

 • akadálymentesítés;
 • azbesztmentesítés;
 • előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások-, szakértői vélemény költsége);
 • közbeszerzési eljárás költségei (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás díja);
 • a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége).

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Óvodaépületek felújítása, korszerűsítése, új óvoda építése - MFP-ÖTIK/2022/3

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Meglévő óvodai intézmények épületeinek külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése (például: energetikai korszerűsítés, megújuló energiaforrás alkalmazása, fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, épületgépészeti,
  épületvillamossági, épületszerkezeti fejlesztések, világítási rendszerek-, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése(kizárólag technikai feltételek megteremtése támogatható), vizesblokk, öltöző felújítása, szaniter berendezési tárgyak (például:
  mosdókagyló, wc, mosogató, csapok, stb.);
 • új óvodaépület építése;
 • környezetrendezés: a fejlesztéssel érintett 100%-os önkormányzati tulajdonú fejlesztendő ingatlanon (földrészleten) található, és/vagy az ingatlanhoz (épülethez) „tartozó” terasz, előtető, kerítés, bejáró, parkoló, gépkocsi-tároló, melléképület kialakítása, felújítása; járda építése és/vagy térkövezése; kert-, udvar rendezése; kertépítés (legfeljebb 5 millió Ft)

A felsorolt tevékenységek közül legalább egy tevékenység kötelezően megvalósítandó.

Önállóan nem, csak a felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek:

 • ingatlanvásárlás (az elszámolható költségek legfeljebb 40%-ig támogatható);
 • eszközbeszerzés: a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 161. § (2) bekezdés szerinti, az oktatásért felelős miniszter által meghatározott kötelező (minimális) felszerelési jegyzék alapján. (Kivétel, azaz jelen pályázati kategória esetében nem szerezhetőek be: a játszóudvarhoz tartozó eszközök és a fent nevezett listában szereplő egyszer használatos eszközök);
 • akadálymentesítés;
 • azbesztmentesítés;
 • előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások-, szakértői vélemény költsége);
 • közbeszerzési eljárás költségei (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás díja);
 • a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége).

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Orvosi rendelők fejlesztése, építése - MFP-ÖTIK/2022/4

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Meglévő egycélú vagy többcélú (háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátást nyújtó, fogorvosi, védőnői szolgáltatók) egészségügyi létesítmény külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése, valamint meglévő, de eltérő funkciójú épület egészségügyi létesítménnyé történő átalakítása (például: energetikai korszerűsítés, megújuló energiaforrás alkalmazása, fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, épületgépészeti, épületvillamossági, épületszerkezeti fejlesztések, világítási rendszerek, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése, (kizárólag technikai feltételek
  megteremtése támogatható), mosdó(k) felújítása; szaniter berendezési tárgyak (úgy mint: mosdókagyló, wc, mosogató, csapok, stb.);
 • új egészségügyi intézmény (rendelő) építése;
 • környezetrendezés: a fejlesztéssel érintett 100%-os önkormányzati tulajdonú fejlesztendő ingatlanon (földrészleten) található, és/vagy az ingatlanhoz (épülethez) „tartozó” terasz, előtető, kerítés, bejáró, parkoló, gépkocsi-tároló, melléképület kialakítása, felújítása; járda építése és/vagy térkövezése; kert-, udvar rendezése; kertépítés (legfeljebb 5 millió Ft)

VAGY

 • Fogorvosi feladatellátás elvégzéséhez szükséges (szükség szerint felszerelt és tartozékokkal ellátott) fogászati/fogszabályozási kezelőegység beszerzése, szállítása és üzembe helyezése (legfeljebb 6 millió Ft).

A kategória keretében egy önállóan támogatható tevékenységcsoportra és az ezekhez kapcsolódó önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatás.

Önállóan nem, csak az egy vagy több célú egészségügyi intézmények fejlesztésénél felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek:

 • ingatlanvásárlás (az elszámolható költségek legfeljebb 40%-ig támogatható);
 • akadálymentesítés;
 • azbesztmentesítés;
 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátást nyújtó, fogorvosi, védőnői feladatellátáshoz, továbbá kizárólag belgyógyászati, kardiológiai, pszichiátriai, rehabilitációs és tüdőgyógyászati tevékenység végzéséhez szükséges bútorok, eszközök, beszerzése (és szükség szerint az üzembe helyezési költségük) a 6. számú mellékletben szereplő eszközlista alapján, az alábbiak és a 2. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével:
  • kizárólag állami finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzése támogatható,
  • kizárólag a pályázat keretében infrastrukturális fejlesztéssel érintett egészségügyi terület (háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátás, fogorvosi, védőnői ellátás) tekintetében, az adott tevékenység végzéséhez szükséges bútorokra, eszközökre igényelhető támogatás;
 • orvosi eszközök, bútorok beszerzése során jelentkező szállítási és üzembe helyezési költség;
 • előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások-, szakértői vélemény költsége);
 • közbeszerzési eljárás költségei (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás díja);
 • a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége).

Önállóan nem, csak a fogorvosi rendelő fejlesztésnél felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek:

 • előkészítési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások);
 • közbeszerzési eljárás költségei (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás díja);
 • a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: projekt menedzsment költsége).

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Közösségi terek fejlesztése - MFP-ÖTIK/2022/5

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Közösségi terek külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése (például: energetikai korszerűsítés, megújuló energiaforrás alkalmazása, fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, épületgépészeti, épületvillamossági, épületszerkezeti fejlesztések, meglévő világítási rendszerek-, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése (kizárólag technikai feltételek megteremtése támogatható) vizesblokk, öltöző felújítása, szaniter berendezési tárgyak (például: mosdókagyló, wc, mosogató, csapok, stb.);
 • új épület építése;
 • környezetrendezés: a fejlesztéssel érintett 100%-os önkormányzati tulajdonú fejlesztendő ingatlanon (földrészleten) található, és/vagy az ingatlanhoz (épülethez) „tartozó” terasz, előtető, kerítés, bejáró, parkoló, gépkocsi-tároló, melléképület kialakítása, felújítása; járda építése és/vagy térkövezése; kert-, udvar rendezése; kertépítés (legfeljebb 5 millió Ft)

A felsorolt tevékenységek közül legalább egy tevékenység kötelezően megvalósítandó.

Önállóan nem, csak a felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek:

 • ingatlanvásárlás (az elszámolható költségek legfeljebb 40%-ig támogatható);
 • Közösségi terek fejlesztéséhez szükséges bútorbeszerzés, feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése (például: nem lakófunkciót szolgáló konyhabútor, ülőgarnitúra, könyvespolc, fürdőszobai bútorok, foglalkoztató asztal, étkezőasztal; székek; függöny; háztartási nagygépek (mosogatógép, tűzhely, hűtőszekrény); irodai bútorok (íróasztal, irodai szék, irattartó szekrény, irodai konténer) az alábbiak figyelembevételével:
  • Közösségszervezéshez - programok lebonyolításához - kapcsolódó eszközbeszerzésre a Magyar Falu Program keretében meghirdetésre kerülő más pályázati kiírás keretében, míg kültéri közösségi létesítmény, illetve eszközök, gépjármű tárolására alkalmas létesítmény építésére, felújítására, átalakítására, beszerzésére jelen pályázat MFP-ÖTIK/2022/6 pályázati kategóriájában van
   lehetőség;
  • Infokommunikációs eszközök is beszerezhetőek jelen pályázati kategória keretében azzal, hogy a következő infokommunikációs eszközök esetében: mobiltelefon, okostelefon, projektor, laptop, táblagép, a támogatás felső korlátja összesen 500.000 Ft. (A keretösszegen belüli eszköz típusa és darabszáma tekintetében nem került korlát meghatározásra.)
 • akadálymentesítés;
 • azbesztmentesítés;
 • előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások-, szakértői vélemény költsége);
 • közbeszerzési eljárás költségei (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás díja);
 • a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége).

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Kültéri közösségi létesítmény, illetve eszközök, gépjármű tárolására alkalmas létesítmény építése, felújítása, átalakítása, beszerzése - MFP-ÖTIK/2022/6

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Új kültéri közösségi létesítmény (például: (kő)színpad, pavilon, rögzített nézőtér) VAGY, tárolásra alkalmas létesítmény (például: eszközök tárolására alkalmas raktár, gépkocsiszín) építése.

VAGY

 • Meglévő kültéri közösségi létesítmény (például: (kő)színpad, pavilon, rögzített nézőtér) VAGY, tárolásra alkalmas létesítmény (például: eszközök tárolására alkalmas raktár, gépkocsiszín) felújítása, bővítése, átalakítása.

VAGY

 • Ideiglenes szabadtéri közösségi létesítmény (mobilszínpad, rendezvénysátor, pavilon) beszerzése, és azokhoz kapcsolódó mobil eszközök beszerzése (hang- és fénytechnika, sörpad garnitúra, szék, asztal).

A felsorolt tevékenységek közül legalább egy tevékenység kötelezően megvalósítandó.

Önállóan nem, csak a felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek:

 • előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások-, szakértői vélemény költsége);
 • közbeszerzési eljárás költségei (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás díja);
 • a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége).

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

A különböző kategóriák keretében igényelhető maximális támogatási összegek az alábbiak:

MFP-ÖTIK/2022/1. Faluházak fejlesztése

 • Helyi települési önkormányzatok esetében, amelyek önálló polgármesteri hivatalt tartanak fenn: 55 millió Ft
 • Közös önkormányzati hivatal székhelyéül szolgáló épülete esetén: 55 millió Ft
 • Közös önkormányzati hivatal tagtelepülés/kirendeltség épülete esetén: 35 millió Ft

MFP-ÖTIK/2022/2. Bölcsődeépületek felújítása, korszerűsítése, átalakítása

 • Felújítás, korszerűsítés, átalakítás: 55 millió Ft
 • Eszközbeszerzés: 10 millió Ft

MFP-ÖTIK/2022/3. Óvodaépületek felújítása, korszerűsítése, új óvoda építése

 • Új építés esetén: 160 millió Ft
 • Felújítás, átépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, férőhely bővítés esetén: 110 millió Ft
 • Felújítás, átépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, férőhely bővítés nélkül: 55 millió Ft

MFP-ÖTIK/2022/4. Orvosi rendelők fejlesztése, építése

 • Egycélú orvosi rendelő esetén: 35 millió Ft
 • Többcélú intézmény létrehozása esetén:
  • két rendelő típus esetén: 65 millió Ft
  • három rendelő típus esetén: 110 millió Ft
  • négy rendelő típus esetén: 135 millió Ft
 • Kollegiális praxisközösség kialakítása, intézmény létrehozása
  • legalább 5 háziorvosi szolgálat részvételével: 135 millió Ft
 • Fogászati/fogszabályozási kezelőegység beszerzése: 6 millió Ft

MFP-ÖTIK/2022/5. Közösségi terek fejlesztése: 35 000 000 Ft

MFP-ÖTIK/2022/6. Kültéri közösségi létesítmény, illetve eszközök, gépjármű tárolására alkalmas létesítmény építése, felújítása, átalakítása, beszerzés

 • Új létesítmény építése 20 000 000 Ft
 • Meglévő létesítmény felújítása, bővítése, átalakítása 10 000 000 Ft
 • Ideiglenes kültéri közösségi létesítmény és mobil eszközök beszerzése 5 000 000 Ft

A kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2022. január 03. napja és 2022. február 12. napja között van lehetőség.

A felhívások itt érhetőek el.

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.