startup g14eb70f8f 640

Kihirdetésre került a "TOP Plusz-1.3-1-21 - Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása" című pályázat felhívása, melynek keretében városi jogállású települési önkormányzatok és konzorciumaik nyújthatnak be támogatási kérelmet, támogatást fenntartható városfejlesztést szolgáló dokumentumok elkészítésére lehet igényelni, a pályázat keretösszege 4 440 000 000 Ft.

A felhívás célja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében az Európai Parlament és a Tanács ERFA rendelet 11. cikke szerinti fenntartható városfejlesztési intézkedések támogatása a megyei területfejlesztési koncepciók és területfejlesztési programok alapján kiválasztott városi jogállású településeken, várostérségekben.

Stratégiai projektet önállóan kizárólag azok a városok/várostérségek nyújthatnak be, amelyeket a megyei önkormányzat az Integrált Területi Program-ben kijelölt és nevesített.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • városi jogállású települési önkormányzatok (GFO 321).

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

 • Települési önkormányzat (GFO 321) várostérség pályázása esetén.
 • Helyi önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325),
 • Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599), amelyben a települési önkormányzat többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik
 • Önkormányzati gazdasági szervezet (GFO 113), amelyben a helyi önkormányzat 100%-os tulajdoni résszel rendelkezik.

Várostérség pályázása esetén támogatási kérelem konzorciumi formában, vagy a várostérséget alkotó települések együttműködési megállapodását követően fő kedvezményezettként a stratégia készítésére kijelölt központi város (stratégiagazda) által is benyújtható.

TOP Plusz Fenntartható városfejlesztési eszköz alapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1058 számú, az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló rendeletének 11. cikke. Az eszközben részt vevő városok lehetőséget kapnak fenntartható városfejlesztést szolgáló dokumentumaik kidolgozására. A felhívás keretében e dokumentumok elkészítését finanszírozó forrás elnyeréséhez a városoknak el kell készíteniük az Irányító Hatóság által kiadott módszertani útmutató szerint Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájukat (stratégiai rész), valamint ki kell dolgozniuk a TOP Plusz program terhére a következő hét évben megvalósítani tervezett fejlesztéseik programját (operatív szint) az Irányító hatóság által megadott módszertan (Városfejlesztési Kézikönyv) szerint. A felhívásra önállóan e két dokumentum kidolgozására lehet kérelmet benyújtani.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

 • az Integrált Településfejlesztési Stratéga (ITS) felülvizsgálataként megkezdett vagy új Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítése
 • a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítése.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Nyilvánosság biztosítása.
 • FVS felülvizsgálata a 2022. évi népszámlálás adatainak a rendelkezésre állását követően.
 • Városi zöld menetrend alapján kidolgozandó városi zöld finanszírozási keretrendszer készítése, a város energiafelhasználásának átfogó energetikai felmérése
 • A városüzemeltetési szolgáltatások és önkormányzati fenntartású közintézmények digitalizációjára irányuló elemzések, felmérések, digitális akcióterv kidolgozása
 • A város projektjeire, az akcióterületeire és az FVS pénzügyi megvalósíthatóságára vonatkozó üzleti modell, üzleti terv.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Az FVS-ből levezethető célok megvalósításához szükséges egyéb, az FVS megvalósítását elősegítő dokumentumok, elemzések, tanulmányok elkészítése, módosítása.

 • Települési Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv készítése
 • Városi zöldfelületi kataszter kialakítása
 • A városfejlesztés és működés eredményeit, a fejlesztési folyamatot szolgáló városi monitoring rendszer kialakítása
 • Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv készítése
 • Települési Helyi Esélyegyenlőségi Programok felülvizsgálata, módosítása
 • Települési Vízkárelhárítási Terv készítése, felülvizsgálata, aktualizálása
 • Vízgazdálkodáshoz kapcsolódó szimulációs modellezés készítése, kalibrálása
 • Partnerségi egyeztetés, hálózatépítés
 • A városi / várostérségi lakosság digitális kompetenciáinak és IT-eszköz használatra vonatkozó szokásainak átfogó elemzése
 • Az FVS megvalósításába TOP Plusz forrásán kívül tervezett pénzügyi eszközök bevonása esetén ex ante vizsgálat készítése
 • Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítése vagy felülvizsgálata, aktualizálása
 • Fenntartható Mobilitási Terv elkészítése, felülvizsgálata (SUMP)
 • Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása, Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP) felülvizsgálata, illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP).
 • Települési stratégia /fejlesztési terv felülvizsgálata, elkészítése.
 • Települési környezetvédelmi program elkészítése, felülvizsgálata.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében olvasható. Nem állami támogatási kategória esetén: a támogatás maximális mértéke az Unióval elszámolható összköltség 100 %-a.

A kérelem benyújtási határideje a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.

A felhívás itt érhető el.

A területspecifikus mellékletek a "Segédletek" elnevezésű letöltő fülről érhetőek el.
 

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.