00001shutterstock 744221179shutterstock 744221179small

Szeptember 10-én megjelent az OFA Nonprofit Kft. kezelésében a „Munkásszállások kialakítása” elnevezésű munkaerőpiaci program, melynek keretében helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások és ezek 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok kaphatnak támogatást munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához. 

A pályázatra támogatási kérelmet helyi önkormányzat, önkormányzati társulás és ezek 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság valamint nem helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság nyújthat be.

Nem helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részére támogatás abban az esetben nyújtható, ha a támogatást igénylő gazdasági társaság legalább három lezárt teljes üzleti évvel rendelkezik, és a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évben legfeljebb 12 000 munkavállalót foglalkozatott.

A pályázó vállalja, hogy a munkásszállás működtetése céljából legalább 4 fő álláskeresőt alkalmaz. A munkásszállás működtetése céljából alkalmazandó álláskeresők száma tekintetében a kialakításra kerülő munkásszállás férőhelyeinek száma az irányadó. Amennyiben 80 férőhellyel rendelkező munkásszállás kerül kialakításra, legalább 4 fő álláskereső alkalmazása kötelező. 80 férőhelyesnél nagyobb munkásszállás kialakítása esetén 40 férőhelyenként plusz egy fő álláskereső foglalkoztatása kötelező. 

Támogatási igény munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához nyújtható be. A program szempontjából a munkásszállás fogalma a következő: munkásszállás a kedvezményezett tulajdonát képező olyan szálláshely, amely lakóhelyiségenként legalább egy, a - kedvezményezettel szerződéses jogviszonyban álló - munkaadóval munkaviszonyban lévő olyan magánszemély elhelyezésére szolgál, akinek nincs lakóhelye azon a településen, ahol a munkahelye van.

Visszatérítendő, illetve részben visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatás nyújtható:

 1. új ingatlan építéséhez, vagy meglévő ingatlan felújításához szükséges építési költségekhez,
 2. a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzéséhez.

Vissza nem térítendőtámogatás nyújtható az a) pontban jelzett költségekhez, vagyis az új ingatlan építéséhez, vagy meglévő ingatlan felújításához szükséges építési költségek tekintetében. Visszatérítendőtámogatás nyújtható a b) pont szerinti, a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzéséhez. Amennyiben a benyújtott igény az a) és b) pont szerinti támogatás nyújtására együttesen irányul, abban az esetben a támogatás részben – a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzése tekintetében – visszatérítendő.

Támogatás legalább 80, de legfeljebb 200 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához nyújtható. Kivételes és indokolt esetben támogatás nyújtható 200-nál több munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához is, azonban a támogatás maximális összegének meghatározásakor ebben az esetben is legfeljebb 200 férőhely vehető figyelembe.

A támogatás igénybevételével I. és II. kategóriájú munkásszállás létesíthető.

A II. kategóriájú munkásszállás legalább a következő szolgáltatásokat nyújtja:

 1. Portaszolgálat vagy azt ellátni képes ügyelet. Az éjszakai bejárás lehetősége biztosított.
 2. Nemek szerint elkülönített hálóhelyiségek. Egy hálóhelyiségben legfeljebb 5fekvőhely. Fekvőhelyenként legalább 5 m2 alapterületet kell biztosítani.
 3. A hálóhelyiség berendezése, felszereltsége: ágy (fekvőfelület legalább 90x200 cm). Emeletes ágy nem alkalmazható. Az ágyak ágybetéttel, párnával, takaróval felszereltek. Ágynemű-biztosítás. A fekvőhelyszámnak megfelelő szék, legalább egy asztal, férőhelyenként egy 60x60 cm alapterületű ruhásszekrény-egység és egy éjjeliszekrény/falipolc. Világítás: szobánként legalább egy központi (mennyezeti) lámpa (világítótest).
 4. Fűtés: fűtési időszakban legalább 20 °C hőmérséklet.
 5. Vizesblokkok száma: nemenként 5 főre egy mosdó vagy mosdócsap, 10 főre legalább egy zuhanyozó, továbbá 5női és 10 férfi férőhelyenként egy-egy WC és 10 férfi férőhelyenként egy piszoár.
 6. Textilváltás:
  1. ágynemű: legalább kéthetente, új vendég esetén kötelező az ágyneműcsere.
 1. Takarítás:
  1. a szobákban: kétnaponta, kivéve, ha a vendéggel kötött külön megállapodásból más következik,
  2. a közös helyiségekben: kétnaponta.
 1. Tájékoztatás a szolgáltatásokról és a menekülési útvonalról.
 2. Lift, parkolók: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendeletben előírtak szerint.
 3. Tárolási lehetőség férőhelyenként legalább 0,1 m3 térfogategységű élelmiszer-tároló rekeszben és 20 férőhelyenként egy hűtőszekrényben.
 4. Csomagtárolási lehetőség külön helyiségben.
 5. A közös használatú mosóhelyiség mosógéppel, a vasalóhelyiség vasalóval felszerelt.
 6. 50 fő feletti szálláshelyen nappali tartózkodó helyiség. Kisebb szálláshelyen a tartózkodó helyiség kivételesen elhagyható, helyette a hálóhelyiségekben - megfelelő helyet biztosítva - kell az asztalokat és a székeket elhelyezni.
 7. Konyha/étkező helyiség berendezése, felszereltsége: szintenként, 20 férőhelyenként egy főzőlap és egy kétrészes mosogató, valamint legalább egy asztal és egy konyhaszekrény.
 8. Betegszoba kialakítása 50 férőhelyenként egy ággyal, kis létszámú elhelyezés biztosításával.

Az I. kategóriájú munkásszállás megfelel a II. kategóriában meghatározott, és a következő feltételeknek:

 1. Egy szobában legfeljebb 4 fekvőhely. Fekvőhelyenként legalább 5 m2 alapterületet kell biztosítani. Családok részére elválasztott szálláshelyrész biztosított.
 2. Világítás: szobánként a központi világításon kívül ágyanként helyi világítás biztosítása.
 3. Vizesblokkok száma: a szobákban hideg-meleg folyóvizes kézmosási lehetőség biztosított.
 4. Telefon: a portán vagy a gondnoki lakásban áll rendelkezésre.
 5. A közösségi helyiségben televízió vagy rádió, könyvek, folyóiratok, játékok állnak rendelkezésre.
 6. Növényzettel vagy más módon elkülönített és kertszerűen kialakított szabad tér áll rendelkezésre, a férőhelyszám 1/3-ának megfelelő mennyiségű kerti bútor biztosított.

A támogatás maximális mértékének megállapítására az alábbi két szempont együttes figyelembevétele alapján kerül sor:

 • Egy m2-re jutó támogatás maximális összege
  • munkásszállás építése esetén 373 000Ft
  • munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén 267 000Ft
 • Egy munkásszállási férőhelyre jutó támogatás maximális összege
  • munkásszállás építése esetén 3 730 000 Ft
  • munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén 2 670 000 Ft

Támogatás helyi önkormányzat, önkormányzati társulás és ezek 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részére helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás, nem helyi önkormányzat, vagy önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részére pedig regionális beruházási támogatás formájában biztosítható.

A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek legfeljebb 80%-a.

Regionális beruházási támogatási kategória esetén az Atr. 25. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottak alapján a következő maximális támogatási intenzitások alkalmazandók:

Beruházás megvalósításának helye szerinti régió/település:

Észak Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl

 • Mikro- és kisvállalkozások esetében a támogatási intenzitás 70%
 • Középvállalkozások esetében a támogatási intenzitás 60%
 • Nagyvállaltok esetében a támogatási intenzitás 50%

Közép-Dunántúl

 • Mikro- és kisvállalkozások esetében a támogatási intenzitás 55%
 • Középvállalkozások esetében a támogatási intenzitás 45%
 • Nagyvállaltok esetében a támogatási intenzitás 35%

Nyugat-Dunántúl

 • Mikro- és kisvállalkozások esetében a támogatási intenzitás 45%
 • Középvállalkozások esetében a támogatási intenzitás 35%
 • Nagyvállaltok esetében a támogatási intenzitás 25%

A Közép-Magyarország régió Atr. 25. § (1) bek. da) pontjában felsorolt települései

 • Mikro- és kisvállalkozások esetében a támogatási intenzitás 55%
 • Középvállalkozások esetében a támogatási intenzitás 45%
 • Nagyvállaltok esetében a támogatási intenzitás 35% 

A Közép-Magyarország régió Atr. 25. § (1) bek. db) pontjában felsorolt települései

 • Mikro- és kisvállalkozások esetében a támogatási intenzitás 40%
 • Középvállalkozások esetében a támogatási intenzitás 30%
 • Nagyvállaltok esetében a támogatási intenzitás 20%

A támogatási igényt és mellékleteit az igénylő helyi önkormányzat, önkormányzati társulás vagy gazdasági társaság az OFA Nonprofit Kft.-hez nyújthatja be 2021. szeptember 13.  napjától 2021. november 30. napjáig, egy példányban papír alapon, valamint egy példányban tartós adathordozón (USB-kulcs; CD-ROM; DVD; memóriakártya).

 

A felhívás itt érhető el.   

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.