rsz park

Hamarosan megjelenik 2021-2027-es időszak új „Élhető települések” című (VMOP-1.2.1-21) pályázati felhívása, mely keretében a települési önkormányzatok és a többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok igényelhetnek 100%-os támogatást. 

A kevésbé fejlett régiók településein, kivéve a megyei Integrált Területi Programokban meghatározott azon városokat, amelyek a Fenntartható Városfejlesztés felhívásra jogosultak kérelmet benyújtani.

A felhívás célja integrált módon támogatni olyan infrastruktúra-fejlesztéseket, melyek a VMOP gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradásához járulnak hozzá, egyúttal a települések általános környezeti állapotát is javítják. Ezzel hozzájárulva a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési térszerkezet kialakulásához. A felhívás komplex módon képes kezelni a települési infrastruktúra és funkció hiányok pótlását, a kármegelőzést, az elérhetőség és települési klíma javítását. A támogatható tevékenységek széles választékával, azok egymást erősítő, szinergikus hatásának biztosítása egy projekten belül tervezhető és megvalósítható.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:

 • helyi (települési) önkormányzat (GFO 321)
 • többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság (GFO 11, 57)

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Konzorciumvezető kizárólag települési önkormányzat lehet. Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthat be támogatási kérelmet az alábbi szervezet:

 •  vízügyi igazgatási szervek
 •  közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaságok (pl.: helyi közlekedési társaságok, helyközi társaságok, MÁV Zrt.); (GFO 11, 57)
 •  jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építtetők (pl.: NIF Zrt, Magyar Közút NZrt); (GFO 11,57)
 •  központi költségvetési szervek és intézményeik (GFO 38)

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek kizárólag a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklete, A nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 2014- 2020 programozási időszak 3.8.2.5 pontjában meghatározott tevékenységek megvalósítására:

 • Megyei önkormányzat (GFO 321)
 • Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
 • Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
 • Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. 

A pályázatban önállóan támogatható tevékenységek a települések fejlesztését célzó vízgazdálkodást, zöld infrastruktúra fejlesztést, önkormányzati tulajdonú épületek gazdaságélénkítő, ill. közösségi célú fejlesztését, kerékpárforgalmi infrastruktúra, kulturális, sport és egyéb közterület fejlesztési beruházásokat, közlekedésbiztonsági, forgalomcsillapítást segítő, közösségi közlekedéshez kapcsolódó fejlesztés, továbbá hulladéklerakó rekultivációt és barnamezős területek kármentesítését.

Önállóan támogatható tevékenységek:

A Települési kék infrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások):

 • Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója az integráltcsapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembevételével és a településen tapasztalható klímaváltozás okozta negatív hatások mérséklésének elősegítésével.
 • Belterület védelmét, helyben tartást és késleltetett levezetést szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók integrált szemléletben történő fejlesztése, rekonstrukciója
 • Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései természetközeli megoldások alkalmazásával (belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások és belvízelvezető csatornák)
 • Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális fejlesztése, rekonstrukciója
 • Szemléletformálás, tájékoztatás (A települési klímaalkamazkodást elősegítő integrált vízgazdálkodási beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció.)

Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése:

 • Önkormányzati tulajdonú, közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek rekonstrukciója, kialakítása, építése

Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések:

 • Gazdaságélénkítő tevékenységek
 • Közösségi célú tevékenységek
 • IKT és okos település fejlesztések

Fenntartható közlekedésfejlesztés:

 • Kerékpárosbarát fejlesztések
 • Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés
 • Közúti közösségi közlekedés

Hulladékkezelés, kármentesítés:

 •  100%-ban önkormányzati tulajdonú, települési szilárd hulladéklerakók kármentesítése
 •  Illegális hulladéklerakók felszámolása
 • Többségi önkormányzati tulajdonú barnamezős területek kármentesítése
 • Települési szintű körforgásos gazdasági stratégiák kidolgozása vagy körforgásos gazdasági elemek integrálása meglévő stratégiákba (pl. gazdaságfejlesztési stratégiába)

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 116 milliárd Ft. A támogatás jellege vissza nem térítendő. (VN) Önerőt nem igényel, akár 100 % előleg igényelhető. Megyénként eltérő és a pályázati felhívás véglegesítés során kerül meghatározásra, hogy mikor, mekkora összegre lehet benyújtani a támogatási kérelmet.

A pályázati felhívás tervezte itt érhető el.

 

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.