400

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a Konyhakerti és Kisállattartási szociális földprogram megvalósításának támogatására. A pályázat szervezett keretek között támogatja és fejleszti a rászoruló háztartások megélhetését, hozzájárul az életminőségük javulásához, növeli a bevont háztartások önálló egzisztenciateremtési esélyeit. A támogatási kérelmek 2018. január 8.-ig nyújthatók be, az elnyert támogatás pedig akár 1,1 millió forint is lehet. A pályázat benyújtásának feltételeiről részletesen alább olvashat! 

A pályázat a bevont családok önellátó képességének, valamint önfenntartó képességének kialakítását és fejlesztését célozza. A kiskert művelésére és kisállattartásra irányuló folyamatos tevékenység komoly munkatapasztalatot eredményez és egyben felelősséget is ró a család tagjaira. A szabadidő hasznos eltöltésén túl a család jövedelemszerző funkciója is megerősödik.

A Konyhakerti és Kisállattartási szociális földprogram hozzájárul:

 • a területi hátrányok mérsékléséhez;
 • a helyi társadalmi és gazdasági jólét javításához, a fenntarthatóság megteremtéséhez;
 • a kedvezményezettek aktivizálásához, a foglalkoztathatósági szintjük javításához;
 • a hátrányos helyzetű emberek, elsősorban romák megélhetésének, életminőségének javításához;
 • a társadalmi befogadás erősödéséhez, a munka alapú helyi együttműködések alakításához; a helyi társadalom együttműködésének és összetartozás tudatának fokozódásához - a roma nemzetiségi önkormányzatokkal, a civil és egyházi szervezetekkel, a non-profit gazdasági társaságokkal és a szociális szövetkezetekkel történő közös munka által.

Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek esetében a bejegyzett működési helyet biztosító település „relatív mutatója” 2017. január-szeptember közötti időszakban eléri, vagy meghaladja az 3%-ot.

Továbbá a pályázat benyújtására az alábbi szervezetek jogosultak:

 • Települési önkormányzat, a működési helye szerinti roma települési nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján.
 • Települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása, a program megvalósítási helye szerinti roma települési nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján.
 • Települési nemzetiségi önkormányzat, a működési helye szerinti települési önkormányzattal vagy települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásával kötött együttműködési megállapodás alapján.
 • Önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság a program megvalósítási helye szerinti roma települési nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján.
 • Közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező civil szervezetek, alapítványok és ezek szövetségei a program megvalósítási helye szerinti települési roma nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján.
 • Egyház, egyházi jogi személy a program megvalósítási helye szerinti roma települési nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján.
 • Szociális szövetkezetek, a működési helye szerinti települési önkormányzattal vagy települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásával és a roma települési nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján.

A Kertkultúra és kisállattartási szociális földprogramot megvalósító szervezetnek vállalnia kell:

 • A bevont családok részére mezőgazdasági tájékoztató előadások szervezését minimum 20 óra keretében, a kedvezményezettek azon való részvételének biztosítását, felkészítését;
 • a Kedvezményezettek részére történő folyamatos segítés, mentorálás biztosítását.
 • A projekt végrehajtásakor szakképzett agrár,- vagy mezőgazdasági végzettségű szakembert kell biztosítani, aki a kedvezményezettek programra történő felkészülését segíti, folyamatos szaktanácsadást nyújt, és a program időszakában, mint folyamatsegítő mentor biztosítja a program sikeres megvalósulását. A Pályázó a támogatással beszerzett alapanyag/eszközzel előállított mezőgazdasági terméket a kedvezményezett háztartásában köteles felhasználni, így azt nem értékesítheti. Csak olyan településről nyújtható be pályázat, amelynek területén más hasonló, kertkultúra kialakítását és/vagy kishaszonállat tartását célzó program – a szociális földprogramon kívül – nem valósult meg. A programra igényelhető támogatás összege és formája a bevont kedvezményezett háztartások száma alapján sávosan meghatározott. A mezőgazdasági javakra maximum 30 000 Ft/háztartástámogatás biztosítható:
 • 10 háztartás bevonása esetén 300 000 Ft mezőgazdasági javakra +100 000 Ft mezőgazdasági tájékoztató előadásra +100 000 Ft folyamatsegítői személyi kiadásokra.
 • 11-20 háztartás bevonása esetén 330 000 - 600 000 Ft mezőgazdasági javakra +100 000 Ft mezőgazdasági tájékoztató előadásra +100 000 Ft folyamatsegítői személyi kiadásokra. 5
 • legalább 21 háztartás bevonása esetén 630 000 – 900 000 Ft mezőgazdasági javakra (háztartásonként maximum 30 000 Ft) +100 000 Ft mezőgazdasági tájékoztató előadásra +100 000 Ft folyamatsegítői személyi kiadásokra. Amennyiben a folyamatsegítés valamint a tájékoztató előadás nem igényel támogatási forrást, úgy a felszabaduló forrás (100.000 Ft) további háztartások bevonására fordítható.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 137 000 000 Ft

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 500 000 Ft. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1 100 000 Ft. Mintakertet megvalósító szervezetek esetében további 200 000 Ft.

Támogatási kérelmet 2018. január 8.-ig lehet benyújtani. A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti 100 %-os támogatási előleg formájában történik.

Bővebb információ a pályázattal kapcsolatban itt található!

 

 

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.