engineer g8a6d23a74 640

Megjelent társadalmi egyeztetésre a Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, és postharvest fejlesztések támogatása című pályázat. A pályázat keretein belül akár 5 milliárd forint 50-70%-os támogatás is igényelhető kertészeti üzemek fejlesztésére július 24-től.

A termesztő felület növelése mellett a meglévő üveg- és fóliaházak korszerűsítése is hozzájárul az ágazat versenyképességének növeléséhez. Ennek legfontosabb eszköze az új, innovatív és környezetbarát termesztési és termelési technológiák elterjesztésének és fejlesztésének támogatása, az energiafelhasználás hatékonyságának javítása. Hazánk geológiai adottságai alapján kifejezett cél a geotermikus hőenergia-potenciál kiaknázása.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, - az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
  • Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében a CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 10 000 euró értékű üzemmérettel való rendelkezést.
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
  • Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal - az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon.

2. A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

3. Gyógynövénytermesztéshez kapcsolódóan integrátori, vagy feldolgozói tevékenységet folytató vállalkozások abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben:
  • gyógynövénytermék előállítási tevékenységből származó árbevételük az összes árbevételük 40 százalékát meghaladja
  • tevékenységüket legalább 3 termeltetési és/vagy felvásárlási szerződéssel igazolt partner közreműködésével valósítják meg.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

1. célterület – Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások

1. Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése:

 • Új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház létesítése,
 • Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak bővítése, valamint üveg- vagy fóliaborítású növényházhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek bővítése,
 • Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak technológiai korszerűsítése, valamint üveg- vagy fóliaborítású növényházhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek energiahatékonyság javulással nem járó korszerűsítése.

2. Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése:

 • Új hűtőkamrák létesítése, hűtőkonténerek beszerzése
 • Új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítése, kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek bővítése, korszerűsítése
 • Új építésű zöldség- és burgonyatárolók létesítése, kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek bővítése, korszerűsítése

3. A betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése (növényházi, tárolási tevékenységhez kapcsolódó)

2. célterület – Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló zöld beruházások

 • Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók valamint a kapcsolódó létesítmények (szociális és kiszolgáló helyiségek) energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
 • Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások esetében a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 5 Mrd Ft.

A támogatás maximális mértéke:

 • mindkét célterület esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a,
 • a 2. célterület 2. pontja („Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása”) esetében a támogatás az összes elszámolható költség 70%-a.

A támogatás maximális mértéke tovább növelhető az alaptámogatáshoz képest az 1. célterület, továbbá a 2. célterület 1. pontja vonatkozásában – akár több szempont egyidejű teljesítésével – azzal, hogy a támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a 65%-ot:

 • Fiatal mezőgazdasági termelő számára 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható.
 • Gazdaságátadás esetén 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.
 • Az ökológiai gazdálkodást folytató kedvezményezett esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest, amennyiben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben a meghatározott mezőgazdasági tevékenységből számított üzemméretéből legalább 10.000 euró STÉ értékű ökológiai üzemmérettel rendelkezik, és a kertészeti ágazathoz kapcsolódó üzemmérete min. 30%-os arányban ökológiai vagy ökológiai átállási státuszú.
 • Kollektív beruházás esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2024. július 24. napjától 2025. március 10. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 1. értékelési szakasz: 2024. július 24. – 2024. augusztus 6.
 • 2. értékelési szakasz: 2024. augusztus 7. – 2024. augusztus 21.
 • 3. értékelési szakasz: 2025. február 11. – 2025. február 24.
 • 4. értékelési szakasz: 2025. február 25. – 2025. március 10.

A felhívás tervezet itt érhető el.

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.