aroma g23519fa4c 640

2023. március 1-től  2023. augusztus 31-ig ismét lehet pályázni a Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatásra. 

A támogatás célja, hogy erősítse a termelők biztosabb integrációját az élelmiszerláncba, és az Európai Unió és Magyarország által elismert minőségrendszerek és az azok keretében előállított termékek ismertek és elismertek legyenek a piacok és a vásárlók körében. A felhívás további célja amezőgazdasági termelők által előállított magasabb hozzáadott értékű és minőségű mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszerekben való részvételének ösztönzése, ideértve az ökológiai termelésben részt vevők számának növelését is.

A támogatás igénybevételére azok a mezőgazdasági termelők, illetve ezen termelők csoportjai jogosultak, akik:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legfeljebb 5 éve vesznek részt minőségrendszer(ek)ben (beleértve az ökológiai termelést is), vagy
 • a támogatási kérelem benyújtását követően kívánnak azokhoz csatlakozni.

Meglévő minőségrendszeri tagság esetén támogatási kérelmet A) célterület esetében (kivéve ökológiai termelésben való részvétel esetében) az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki az oltalom alatt álló elnevezés használatára, az oltalom alatt álló termék forgalomba hozatalára jogosult.

A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan

A) célterület esetében:

 • Az előállított termék az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. a) pont i., ii., iii., v. alpontokban foglaltak szerint:
  • megfelel az 1151/2012/EU rendelet minőségre utaló választható kifejezések (kivéve az 1151/2012/EU rendelet 31. és 32. cikk) rendszerének (az Európai Bizottság elektronikus nyilvántartásában (E-Ambrosia-adatbázis) szereplő oltalom alatt álló elnevezések: eredetmegjelölések, földrajzi jelzések, és a hagyományos különleges termékek, ökológiai termékek) elvárásainak, vagy
  • szeszes italok esetében a Támogatást Igénylő a 787/2019/EU rendeletnek megfelelő termék előállítója, és az előállított termék szerepel az EU E-Ambrosia adatbazisban, vagy
  • megfelel a borra vonatkozó 1308/2013/EU tanácsi rendelet II. része, II. címe I. fejezetének Ia. szakaszának (a forgalomba hozatali engedély az EU-s regiszterben (E-Ambrosia) szereplő, oltalom alatt álló eredet-megjelölés, vagy földrajzi jelzés használatát teszi lehetővé), vagy
  • az előállított ökológiai termék megfelel az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek.

B) célterület esetében:

 • A támogatást igénylő az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. b) pontnak megfelelő, a nemzeti elismerési rendelet alapján elismert és notifikált nemzeti minőségrendszerben vesz részt.

C) célterület esetében:

 • A támogatást igénylő az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. c) pontja szerinti, a nemzeti elismerési rendelet alapján elismert és notifikált önkéntes mezőgazdaságitermék-tanúsítási rendszerben vesz részt.

Az évenkénti támogatási összeg 1000 euró/termelő, illetve csoport, mely egyösszegű átalány formájában kerül kifizetésre. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 5000 eurónak megfelelő forintösszeg/termelő, illetve csoport/5 év.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2023. március 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2023. május 31.
 • 2023. augusztus 31.

A pályázati felhívás itt érhető el. 

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.