tractor g2893ca78f 640

A Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett "A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése" és "Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása" című pályázati felhívásokra meghosszabbított határidőig, 2023. június 30-ig lehet a kérelmeket benyújtani.

A beruházásokat támogató kiírás átfogóan biztosít fejlesztési forrást minden, az öntözéshez kapcsolódó tevékenységhez, így többek között tározóterek, új vízkivételi művek kialakításához, új öntözőgépek és csővezetékek telepítéséhez, és az elavult öntözőrendszerek elemeinek cseréjéhez. A gazdák ráadásul a mostani, a hosszabbítással egybekötött, módosításnak köszönhetően immár a csatornák kotrásához, karbantartásához szükséges gépek, például önjáró kotrógépek beszerzéséhez is igényelhetnek támogatást.


A két kiírás kapcsán már csaknem 50 milliárd forint támogatást kaptak a gazdák, a KAP Stratégiai Terv keretei között pedig 2022 után további 70 milliárd forintot terveznek erre a célra fordítani.

VP2-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

A felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása.

Támogatási kérelmet nyújthat be az a mezőgazdasági termelő, aki mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik, valamint árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységekre lehet pályázni:

  • Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen.
  • Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából. 
  • Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása.
  • Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója.
  • Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása.
  • Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása.

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege egyéni és kollektív projekt esetén is maximum 3 milliárd Ft. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban 40%, nem közép-magyarországi régióban 50%.

A támogatási kérelmek benyújtására 2023. június 30. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2022. december 30.
2023. február 28.
2023. április 28.
2023. június 30.

A felhívás itt érhető el.

  

VP5-16.5.2-21 Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása

A felhívás célja önkéntes együttműködések, öntözési közösségek létrejöttének ösztönzése, illetve működésük támogatása annak érdekében, hogy tevékenységükkel az öntözéses gazdálkodást hatékonyan megszervezzék. Az öntözéses gazdálkodás hatékony választ jelent a klímaváltozás negatív hatásaira, ezért indokolt olyan új területek öntözésbe vonása, ahol rendelkezésre áll megfelelő vízkészlet. A rendelkezésre álló vízkészlet hatékonyabb felhasználását, gazdaságosabb megtérülését eredményezheti, ha azt az öntözni kívánó gazdák közösen, együttműködve használják fel, továbbá az öntözéshez szükséges infrastruktúrát együtt hozzák létre és együtt üzemeltetik, illetve együtt teszik meg az első lépéseket a beruházások létrejöttének érdekében.

 Támogatási kérelmet nyújthat be az agrárpolitikáért felelős miniszter által elismert olyan öntözési közösség, amely:

  • legalább kettő mezőgazdasági termelő részvételével létrehozott jogi személy; vagy
  • termelői csoport.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységekre lehet pályázni:

Öntözési közösségek működése az alábbi célok legalább egyikének megvalósítása érdekében:

  • Meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelep(ek) üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése.
  • Új öntözési beruházások előkészítése.

Egy kérelmen belül lehetőség van mindkét tevékenység megvalósítására támogatást igényelni.

Az egy projektre adható maximális támogatási összeg legfeljebb 250 000 eurónak megfelelő forintösszeg. Az egy naptári évben igényelhető támogatás mértéke nem haladhatja meg a teljes támogatási összeg 75%-át. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 90 %-a.

A támogatási kérelmek benyújtására 2023. június 30. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:
2022. szeptember 30. – 2022. december 30.
2023. január 1. – 2023. február 28.
2023. március 1. – 2023. április 30.
2023. május 1. – 2023. június 30.

A felhívás itt érhető el.

  

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.