hd wallpaper g6ccd5c5ff 640Továbbra is elérhető a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztésére kiírt pályázat, amely támogatás révén lehetőség van az öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek kialakítására, új öntözőberendezések beszerzésére és öntözővíz-szolgáltató művek létrehozására, vízi létesítmények építéséra, vízkivételi művek kialakítására is, év végéig, akár 3 milliárd forint erejéig. 

A felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása.

A felhívásra mezőgazdasági termelők páyláthatnak, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%- a mezőgazdasági tevékenységből származott.

A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség, valamint konzorciumi formában is.

Termelői csoport, termelői szervezet és öntözési közösség esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok:

 • árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, és
 • legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemméretettel való rendelkezést.


A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:


1) Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen:

 • tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására,
 • geotextíliák elhelyezése,
 • tározó terek vízzáró szigetelése,
 • tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok),
 • partvédő művek, földművek kialakítása.

2) Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából:

 • a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése,
 • szűrőmező kialakítása,
 • rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése.

3) Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása:

 • szilárd burkolattal ellátott, illetve burkolat nélküli meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése,
 • egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása,
 • szükséges átemelők,
 • forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése.

4) Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója:

 • a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,úúj öntözőgépek telepítése,
 • vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése,
  • új csővezetékek,
  • jobb hatásfokú szórófejek beépítése,
  • automatizált öntözőtelepek kialakítása,
  • az automatizált rendszerhez szükséges meteorológiai állomás beszerzése,
  • talajszondák telepítése,
  • szivattyútelepek felújítása,
 • korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
 • tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása,
 • földmedrű csatornák burkolása.

5) Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása:

 • vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése,
 • felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása,
 • új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
  • öntözőgépek,
  • szivattyúk,
  • szűrők,
  • csővezetékek,
  • szerelvények,
  • távvezérlő rendszerek,
  • meteorológiai állomás,
  • talajszondák,
 • korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
 • tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.

6) Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása:

 • meglévő, alacsony hatásfokú (diesel üzemű) szivattyúk cseréje, energiatakarékos gépek beszerzése, amely által legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás,
 • megújuló energiaforrások használata (különösen szél-és napenergia felhasználása).

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni és kollektív projekt esetén is maximum 3 milliárd Ft. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 50%-a.

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 1. napjától 2022. december 30. napjáig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2022. augusztus 4.
2022. október 4.
2022. december 30.

A felhívás itt érhető el.

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.