sustainable development energy nature ecology ecological environment

Megjelent a Vidékfejlesztési Program "Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása" címú felhívás tervezete. A pályázat keretében várhatóan mezőgazdasági termelők tudnak majd pályázatot benyújtani, támogatást különböző fajtájú (szántóföld, gyümölcsösök, ültetvények) mezőgazdasági területek ökológiai gazdálkodásra való átállására lehet igényelni. A pályázat keretösszege 40 milliárd Ft.

A felhívás célja a környezet megóvása, a biológiai sokféleség fenntartása és növelése, a természetes önszabályozó folyamatok erősítése, a talaj biológiai állapotának védelme és javítása, a növényvédőszerek szakszerűtlen használatából és a helytelen tápanyag-gazdálkodásból eredő kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése és az élelmiszerbiztonság garantálása.

A felhívásra támogatási kérelmet előreláthatólag a mezőgazdasági termelők nyújthatnak be. A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A felhívás keretében várhatóan az alábbi tevékenységek lesznek támogathatóak:

A támogatás feltétele legalább a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodás folytatása szántó-, gyep-, ültetvény földhasználati kategóriában, az átállás alatt levő és az átállt területeknél egyaránt.

1. Átállási, fenntartási időszak

A 889/2008/EK rendelet 36. cikk (1) bekezdése, illetve a 2018/848/EU rendelet II. mellékletének I. része értelmében az átállási időszak:

 1. szántóföldi földhasználati kategória esetében – a felhívás 11. számú mellékletében felsorolt növényfajok kivételével – 2 egymást követő év;
 2. szántóföldi földhasználati kategória esetében, a felhívás 11. számú mellékletben felsorolt – takarmányoktól eltérő évelő szántóföldi – növényfajok esetén 3 egymást követő év, amennyiben a támogatási kérelemben is megjelölt, adott növényfaj folyamatos termesztése történik a teljes kötelezettségvállalási időszak alatt;
 3. gyep földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év;
 4. ültetvény földhasználati kategória esetében 3 egymást követő év.

Az átállási időszak kezdete a Magyarországon elismert, a 2018/848/EU rendelet szerinti, akkreditált ökológiai tanúsító szervezet (a továbbiakban: ökológiai tanúsító szervezet) igazolása alapján kerül meghatározásra. Az átállási időszak meghosszabbítása nem lehetséges.

Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak kezdetének időpontjában a KET vonatkozásában az átállási időszak már korábban megkezdődött, de még nem telt le, a KET az átállási támogatásra az átállási időszakból fennmaradó időre jogosult.

A 2022. január 1-jén átállt ökológiai státuszban lévő kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek (KET) fenntartási támogatásban részesülnek a támogatási időszak 3 évére.

A KET ökológiai státusza (besorolása) a kötelezettségvállalás ideje alatt minden évben január 1-jei állapot szerint kerül megállapításra és ez alapján kerül meghatározásra az áttérési/fenntartási támogatás összege.

2. Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek (KET)

(1) A támogatási jogosultság alapegysége a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET).

(2) A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET)

 • egy földhasználati kategóriába bevitt,
 • egy ökológiai státuszban lévő,
 • ültetvény esetén egy ültetvénycsoportba tartozó,
 • egy egységként meghatározott,
 • a MePAR egy fizikai blokkján belüli,
 • EOV koordináták alapján beazonosított,
 • egy ügyfélhez köthető,
 • térképileg egyértelműen lehatárolt összefüggő földterület.

(3) A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület(ek) (KET-ek) beazonosításának és a támogatási kérelemben való megadásának módját a felhívás „4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja – 3. Támogatásba bevinni kívánt területek beazonosítása (felmérése)” fejezete és a felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az adott földhasználati kategóriába eső területeket az

 • ökológiai státuszuk (átállt vagy átállás alatti) alapján és
 • az átállás alatti területeket az átállási időszak kezdetének éve alapján is külön KET-ként kell kimérni.

(5) Amennyiben a támogatást igénylő a területmérés során nem külön KET-ként méri fel az átállás alatti és az átállt területeket, illetve az átállás alatti területeket az átállási időszak kezdetének éve alapján nem külön KET-ként méri fel, akkor az érintett KET nem vonható be a támogatásba.

(6) Az évenkénti kifizetések alapja az Egységes kérelemben megjelölt tábla.

(7) Az évenként benyújtandó kifizetési kérelmekben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET) területén belül kell megjelölni az adott évre vonatkozó táblákat.

A felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. A támogatás a kötelezettségvállalási időszakra vonatkozóan, évente kerül odaítélésre normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás formájában. A kifizetések a kötelezettségek teljesítéséből fakadó többletköltség és a kieső jövedelem elve alapján kerülnek kiszámításra. A támogatási összegek az ország teljes területére egységesen kerülnek kiszámításra, függetlenül az esetenként fennálló talajtani, vízgazdálkodási vagy egyéb domborzati és klimatikus különbségektől.

A támogatási összegek hektár alapra vannak vetítve. A támogatási összegek kalkulációjakor az ellenőrzési/tanúsítási rendszerben való részvétel díja beszámításra került.

I. Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés esetén a támogatás összege:

A támogatás mértéke szántóföld esetében euró/ha/évben kifejezve: 458
A támogatás mértéke zöldség esetében euró/ha/évben kifejezve: 1097
A támogatás mértéke almafélék esetében euró/ha/évben kifejezve: 1840
A támogatás mértéke szőlő esetében euró/ha/évben kifejezve: 1132
A támogatás mértéke egyéb gyümölcs esetében euró/ha/évben kifejezve: 1762
A támogatás mértéke gyepgazdálkodás (legeltetés és kaszálás legalább 0,2 ÁE/ha/év) esetében euró/ha/évben kifejezve: 204

II. Ökológiai gazdálkodás fenntartása esetén a támogatás összege:

A támogatás mértéke szántóföld esetében euró/ha/évben kifejezve: 349
A támogatás mértéke zöldség esetében euró/ha/évben kifejezve: 664
A támogatás mértéke almafélék esetében euró/ha/évben kifejezve: 995
A támogatás mértéke szőlő esetében euró/ha/évben kifejezve: 715
A támogatás mértéke egyéb gyümölcs esetében euró/ha/évben kifejezve: 967
A támogatás mértéke gyepgazdálkodás (legeltetés és kaszálás legalább 0,2 ÁE/ha/év) esetében euró/ha/évben kifejezve: 204

A pályázat benyújtására előreláthatólag 2021. október 15. - 2021. november 15. között lesz lehetőség.

A felhívás tervezete itt érhető el.

 

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.