Agriculture in Volgograd Oblast 002

A Magyar Közlöny 2016. évi 34. számában közétett módosítások több mezőgazdasági tárgyú kormányrendeletet érintenek. Többek között kiegészítésre került a földhasználati nyilvántartás szabályozása, valamint módosult a földek adásvételekor igénybe veendő biztonsági okmányra vonatkozó szabály is.

A földhasználati nyilvántartásról részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet legfőbb módosítása a használat jogcímeként bejegyezhető jogok pontosítása, részletes felsorolása. Így A Fönyr. 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A  Fétv. 94.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti használat jogcímeként a  következő jogcímek jegyezhetők be
a nyilvántartásba:
a) tulajdonjogon alapuló földhasználat esetében (ideértve a tulajdonosi joggyakorláson alapuló földhasználatot is):
aa) tulajdonosi földhasználat (ha a földrészletnek egyetlen tulajdonosa van),
ab) tulajdonosi földhasználat használati megosztásról szóló megállapodás alapján (ha a  földrészlet közös
tulajdonban áll),
ac) tulajdonosi földhasználat sorsolás alapján (ha a földrészlet közös tulajdonban áll),
b) haszonélvezeti jogon alapuló földhasználat,
c) vagyonkezelői jogon alapuló földhasználat,
d) szívességi földhasználat,
e) haszonbérlet,
f) a Fétv. 65. §-a szerinti alhaszonbérlet (a továbbiakban: alhaszonbérlet),
g) felesbérlet,
h) részesművelés,
i) rekreációs célú földhasználat,
j) kényszerhasznosítás,
k) szociális földprogram,
l) közfoglalkoztatási program,
m) közfoglalkoztatási célú hasznosítási szerződésen alapuló földhasznosítás,
n) a Nemzeti Földalapról szóló törvényben meghatározott megbízási szerződésen alapuló földhasznosítás.”

Rögzítésre került továbbá, hogy a továbbiakban a nyilvánvaló érvénytelenség esetére irányadó szabályok vonatkoznak arra az esetre, ha a földhasználati szerződésben a szerződés létrejöttét megelőző időpontot állapítottak meg a használat kezdő időpontjaként.

Módosították A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendeletet is.A módosítás értelmében a föld tulajdonátruházásakor kötelezően alkalmazandó biztonsági kellékekkel ellátott papírok közül a fehér színűt csak 2016. július 31-ig lehet felhasználni, azt követően nem fogadják el a járási hivatalok.

A  jogi képviselők az  érvénytelenített biztonsági okmányt legkésőbb 2017. február 28-áig adhatják le a  járási hivatalok részére.

Forrás: Magyar Közlöny

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.