A Magyar Agrárkamara felhívja a szőlészek figyelmét, hogy január 14-től április 30-ig nyújthatják be újratelepítési jog vásárlására irányuló kérelmeiket. A fizetendő összeg hektáronként 150 ezer Ft, ami a csökkentő tényezők figyelembe vételével 20 ezer Ft-ig mérséklődhet.

A 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet szerint újratelepítési jog az árutermő borszőlő ültetvény engedélyezett kivágásával keletkezik. Az újratelepítési jog a kivágott ültetvénnyel megegyező nagyságú területre vonatkozik, jogosultja természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is lehet. A jogosult újratelepítési jogát annak időbeli hatályán belül bármely magyarországi, használatában vagy tulajdonában lévő, szőlőültetvény telepítésére alkalmas földrészleten felhasználhatja, illetve másra is átruházhatja.

Az újratelepítési jog vásárlása iránti kérelmet a 179/2012. (XII. 19.) számú MVH közlemény alapján kell benyújtani a következő címre: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága, 1385 Budapest 62 Pf. 867. A benyújtási időszak: 2013. január 14. – 2013. április 30.
Az újratelepítési jog vásárlása iránti kérelemmel egyidejűleg be kell nyújtani a telepítési engedély-kérelmet a területileg illetékes hegybíróhoz (a 37/2012. (III. 8.) MVH Közleményben előírtak szerint).

Vásárláskor ellenértéket csökkentő tényezőként az alábbiakat veszi figyelembe az MVH:

– a vásárlási kérelemhez csatolt hegybírói igazolás alapján a kérelmező egységes szerkezetű ültetvényből kivágott szőlőültetvény helyén telepít újra;
– a kérelmező I. termőhelyi kataszteri osztályba sorolt területről származó újratelepítési jogot igényel;
– a vásárolni kívánt joggal betelepítendő terület nagysága meghaladja a tizenötezer négyzetmétert;
– a kérelmező vállalja, hogy a vásárlást követő borpiaci év végéig elvégzi a telepítést;
– a kérelmező rendelkezett 2010. július 31-ig hatályos jog alapján kiállított, ezen időpontban hatályát vesztő telepítési engedéllyel, amelyet nem használt fel, így a telepítési kérelemhez újratelepítési jogot kíván vásárolni, és a vásárlási kérelemhez mellékeli a lejárt telepítési engedély másolatát.

Az MVH a telepítési jogot a telepítési jogtartalékból térítésmentesen nyújtja, amennyiben a kérelmező fiatal mezőgazdasági termelő, és ennek igazolására kérelméhez mellékeli:

– az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 28/A. § (5) bekezdése szerinti határozat másolatát, vagy
– az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások feltételeit meghatározó FVM rendelet alapján benyújtott kérelemre kiadott támogatási határozat, vagy kizárólag forráshiány miatti elutasításról szóló döntés másolatát.

Az MVH az újratelepítési jog vásárlása iránti kérelmeket beérkezésük sorrendjében bírálja el. Hiánypótolt kérelmek esetében az elbírálás sorrendjét a maradéktalan hiánypótlás beérkezésének időpontja határozza meg.

Bővebb információ

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.