photovoltaic system g7148f9b96 640

Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022 pályázati felhívásában a regisztráció benyújtási határideje 2023. január 31. 19:00 órára módosult és támogatási kérelem benyújtásának végső határideje 2023. március 31. napjára módosult.

 Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022 pályázati felhívást a támogató 2022. december 15.én a következő pontokon módosította:

 • a regisztráció benyújtási határideje 2023. január 31. 19:00 órára módosult
 • a támogatási kérelem benyújtásának végső határideje 2023. március 31. napjára módosult
 • egyéb, tartalmi változtatást nem jelentő pontosítások kerültek a felhívás szövegébe.

Részletek itt.

A támogatási program célja a hazai mikro-, kis és középvállalkozások likviditási, jövedelmezőségi és versenyképességi problémáinak kezelése, valamint a munkahelyek megőrzése az energiaköltségek (villamos energia, földgáz, illetve távhő) támogatásával, illetve opcionálisan az energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz szükséges önerőhöz történő hozzájárulás biztosításával.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az a vállalkozás, amely:

 • a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet szerinti, vagy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján kkv-nak minősül a regisztráció benyújtásának időpontjában
 • fő tevékenységi köre 2021. december 31. napjától a feldolgozóiparba tartozik vagy a 2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része feldolgozóipari tevékenységből származik. (A vállalkozás a TEÁOR kód alapján vagy egyéni vállalkozók esetén az ÖVTJ7 kód alapján a Feldolgozóipar nemzetgazdasági ágba tartozik, amennyiben a kód első két számjegye 10-33 közötti.
 • számlával igazolni tudja, hogy a 2021. évi energiaköltsége eléri az azonos évi értékesítés nettó árbevétele 2 százalékát a vállalkozás pénzügyi beszámolója/bevallása vagy a legfrissebb éves beszámolója/bevallása alapján. A figyelembe vehető energiatermékek listája a Tanács 2003. október 27.-i 2003/96/EK irányelve az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről 2. cikk (1) bekezdés alapján a Kombinált Nómenklatúrában érhető el,
 • 2021-ről teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • vállalja, hogy a 2022. III. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023. III. negyedév végére,
 • vállalja energiaköltség csökkentő beruházás végrehajtását legkésőbb 2024. december 31-ig,
 • megfelel az Áht.-ben rögzített költségvetési támogatások nyújtására vonatkozó speciális szabályoknak, különösen:
  • megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
  • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és
  • átlátható szervezetnek minősül,

További feltétel, hogy a támogatás „B” részére csak az adhat be támogatási kérelmet, aki rendelkezik támogatói okirattal az energiaköltség-növekmény támogatására vonatkozóan, valamint a hatályos Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában előírtaknak megfelel.

A pályázat keretében az elszámolható költségek az alábbiak:

 • Energiaköltség növekményéhez nyújtott támogatás esetén a 2021. október, november és december havi, illetve a 2022. október, november, december havi, számlával igazolható földgáz- és villamos energia havi átlagárak növekményei, szorozva a 2022. év azonos havi fogyasztással. "A"
 • Energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás esetén a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukció keretében a hitellel érintett energiahatékonysági beruházás nettó összköltségének maximum 15%-a (önerő kiegészítésként). "B"

Az igényelhető maximális támogatás összege a két támogatási formában együttesen:

 • maximum 500 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg, ha a vállalkozás a Válságközlemény (TCF) 2. fejezet 2.1 bekezdése alapján válságtámogatásként veszi igénybe.
 • maximum 200 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg, ha a támogatás(okat) de minimis támogatásként veszi igénybe.

A vállalkozás a támogatási időszakban több támogatási jogcímen is igényelhet támogatást, azokat kombinálhatja.

Energiaköltség növekményéhez nyújtott támogatás esetén a támogatás mértéke a teljes elszámolható költség 50%-a.
Energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás A hitellel érintett energiahatékonysági beruházás nettó összköltségéhez biztosítandó maximum 15% önerő.

A támogatási kérelmek benyújtására 2023.03.31-ig van lehetőség, de a pályázat benyújtásának feltétele, hogy 2022. október 20. és 2023. január 31. között regisztrálni szükséges.

A felhívás itt érhető el.

 

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.