utepites 2

Az ősz folyamán fog megjeleni a "TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése" című pályázati felhívás, melynek keretében települési önkormányzatok nyújthatnak be támogatási kérelmet belterületen fekvő önkormányzati utak építésére, felújításásra és korszerűsítésére.

A felhívás fő célja a helyi önkormányzatok jogszabályi kötelezettségéhez kapcsolódóan az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak építése, korszerűsítése, felújítása, közlekedésbiztonsági célú fejlesztése a településközpont vagy a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek jobb megközelíthetősége, a lakóterületekkel való kapcsolatok javítása, a településközpont tehermentesítése, vagy a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése érdekében.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • a települési önkormányzatok (GFO 321).

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

 • Magyar Közút Nonprofit Zrt. (GFO 573)
 • Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (GFO 114)
 • Térségi fejlesztési tanács (GFO 362)

Amennyiben a projekt állami tulajdonú országos közutat is érint, a projekt előkészítésekor egyeztetni szükséges a vagyonkezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel a támogatást igénylői kör meghatározása érdekében, és amennyiben előírja, konzorciumi partnerként kell bevonni az országos közutak jogszabályban meghatározott (Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagy Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) építtetőjét.

Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet a projektelőkészítés, projektmenedzsment, közbeszerzés és műszaki ellenőr tevékenységek megvalósítására az alábbi szervezetek:

 • Megyei önkormányzat (GFO 321)
 • Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
 • Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
 • Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

1) Önkormányzati tulajdonú belterületi – az e-UT 03.01.11. Közutak tervezése (KTSZ) Útügyi Műszaki Előírás szerinti B.V., B.VI. tervezési osztályba sorolt – gyűjtőutak (B.V. terv. oszt.); valamint kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak (B.VI. terv. oszt.) építése, korszerűsítése, felújítása, ennek keretében támogatható:

 • utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, korszerűsítése, átépítése,
 • út burkolatának megerősítése, szélesítése, korszerűsítése,
 • meglévő földút (szilárd burkolattal nem rendelkező út) burkolattal történő kiépítése,
 • új gyűjtőút kiépítése.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek kötelezően megvalósítandóak és önállóan nem támogathatóak:

1) Akadálymentesítés – amennyiben releváns.
2) Nyilvánosság biztosítása.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak és szabadon választhatóak:

1) A támogatható tevékenységek megvalósításához szükséges alábbi munkálatok elvégzése:

 • útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális munkák (utak alatt, felett és mellett található infrastrukturális elemek (pl.: közmű infrastruktúra) korszerűsítése, felújítása, védelembe helyezése);
 • csapadékvíz-elvezetés kiépítése, átépítése;
 • forgalomtechnikai tevékenységek;
 • műtárgyépítés és felújítás;
 • vasúti átjárók korszerűsítése, felújítása a járművek biztonságos közlekedése érdekében;
 • komplex terület-előkészítési munkák (pl.: bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészet), illetve
 • szakhatósági engedélyben előírt munkák.

2) A beruházáshoz fizikailag kapcsolódó autóbuszöblök, autóbuszmegállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok, várakozást szolgáló helységek, esőbeállók, leszállóperonok felújítása, kialakítása, fejlesztése, akadálymentesítése.

3) Országos közúttal közös vagy önkormányzati tulajdonban lévő csomópontok kiépítése, átalakítása, felújítása, fejlesztése, valamint az önkormányzati tulajdonú utak országos közút területén megvalósuló útcsatlakozásainak kiépítéséhez szükséges munkálatok elvégzése.

4) Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak esetén:

 • A közlekedésbiztonság növelését szolgáló elemek építése, felújítása (pl.: biztonsági berendezések, forgalomtechnikai jelzések és eszközök, sebesség- és forgalomcsillapító településkapuk és/vagy szigetek kiépítése, gyalogátkelőhelyek, gyalogos védő szigetek létesítése, akusztikai és/vagy optikai fék a forgalomvonzó létesítményekhez).
 • Balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése, balesetveszélyes ívek korrekciója.
 • Kerékpáros átvezetések kialakítása.
 • Lakott területen belül, önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítás közlekedésbiztonság érdekében történő kialakítása, bővítése, korszerűsítése (pl.: a fenntartható közvilágítás kialakítása) a beruházással érintett utak nyomvonala mentén.

5) Kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak esetén:

 • B+R kerékpár tárolók/rekeszek építése, valamint kerékpár támaszok, kerékpár parkolók építése és az e-UT 03.04.13:2019 „Kerékpározható közutak tervezése” c. Útügyi Műszaki Előírásnak nem megfelelő támaszok és tárolók útügyi műszaki előírásban foglalt paraméterek szerinti korszerűsítése, cseréje; kerékpárosbarát kiegészítők beszerzése és elhelyezése a közútfejlesztés nyomvonala mentén, vagy attól legfeljebb 100 méteren belül. Kerékpártámaszokat, parkolókat vagy tárolókat csak mindenki számára hozzáférhetően lehet elhelyezni.
 • Útberuházáshoz kapcsolódó – a fejlesztendő út melletti – gépjárműparkolók és biztonsági sávok kialakítása, felújítása, áthelyezése.

6) Az önkormányzati tulajdonú közút szegélyén belül kerékpárforgalmi létesítmény (pl.: nyitott/megemelt kerékpársáv) kialakítása vagy fejlesztése az e-UT 03.04.13:2019 „Kerékpározható közutak tervezése” c. Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelően.

7) Automata forgalomszámláló eszközök telepítése a gépjármű és/vagy a kerékpáros forgalom számlálása érdekében a beruházással érintett önkormányzati tulajdonú belterületi útszakaszok
esetén.

8) Járda kiépítése, felújítása, akadálymentesítése:

 • A beruházással érintett önkormányzati tulajdonú útszakaszok mentén a hiányzó járdaszakaszok kiépítése, vagy meglévő járdaszakaszok felújítása akadálymentesítés érdekében.
 • A beruházással érintett önkormányzati tulajdonú útszakaszokon található vagy létesülő gyalogátkelőhelyek megközelítése érdekében gyalogjárdák kiépítése vagy akadálymentesítése.

9) Beruházáshoz fizikailag kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő hidak, nem szintbeli kereszteződések felújítása, korszerűsítése, építése.

10) Zajvédelmi intézkedések (növényzettel elérhető zajcsillapítás, zajcsökkentő útburkolat alkalmazása), zöldterület-építési, átalakítási munkák (pl.: növénytelepítés és árnyékolástechnika) a tevékenységek helyrajzi számain vagy közvetlenül a tevékenységek helyrajzi számai mellett elhelyezkedő önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon.

11) A beruházás megvalósításához szükséges idegen területek megvásárlása/kisajátítása.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 49 620 000 000 Ft. A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

A minimum és maximum igényelhető támogatás mértéke és az elszámolható összköltség mértéke a felhívás véglegesítése után területspecifikusan kerül meghatározásra.

A benyújtási határidő területspecifikusan, a felhívás véglegesítése után kerül meghatározásra.

A felhívás tervezete itt érhető el.

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.