2015 decembertől újból megjelenik az élelmiszer feldolgozók fejlesztését szolgáló, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kezelt pályázat, ami egyúttal a GINOP forrásaiból a Nemzetgazdasági Minisztérium által is támogatott lesz.  A tervezés már most érdemes megkezdeni!

A kiírás célja, hogy a mezőgazdasági termékek feldolgozásának, illetve forgalmazásának javításával vagy új termékek, eljárások, technológiák bevezetésével növekedjen a mezőgazdasági üzem, illetve élelmiszeripari vállalkozás összteljesítménye és versenyképessége, továbbá javuljanak az élelmiszerbiztonsági és  – higiéniai feltételek, csökkenjen a környezetterhelés.

A támogatásra elkülönített keretösszeg várhatóan nagyobb lesz az eddigieknél, a pályázati kiírások hamarosan megjelennek majd a Magyar Közlönyben.

Támogatásra jogosultak azok az egyéni vállalkozók, egyéni cégek, jogi személyiség nélküli, valamint jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, szövetkezetek, amelyek KKV-nak vagy nagyvállalatnak minősülnek (utóbbiak csökkentett támogatási intenzitással pályázhatnak).

Elszámolható költségnek minősül a gép- és technológia beszerzés, épület építése és felújítása, és a szoftverfejlesztés és hardver beszerzés.

A felkészülést, különösen az építési engedélyek beszerzését már most meg kell kezdeni!  A palyazatihirek.eu honlapot üzemeltető NLC Tanácsadói Csoport Kft. számos sikeres referenciával az élelmiszeripari pályázatok megvalósításának megbízható partnere.  Jelentkezzen ingyenes előminősítésünkre alább!

A várható konstrukicó többek között:

Mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztése (4.2.1.)

Pályázat célja
Célja a mezőgazdasági termékek értéknövelésének és a piacra jutásának elősegítése. Technológiai fejlesztést célzó beruházásokat, valamint a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó fejlesztéseket támogat.

Pályázók köre

 • a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozást
 • a mezőgazdasági termelőt, aki/amely
  • a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben a mezőgazdasági tevékenységből legalább 6000 € STÉ üzemmérettel rendelkezik;
  • az előző évi árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
 • a fentiek szerinti jogosultak csoportjait;
  • Agrár-Innovációs csoporttagokat;
  • REL együttműködés termelőit.

Támogatható tevékenységi kör

 • magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását célzó fejlesztések;
 • versenyképesebb üzemi, termelési és ter­ mékstruktúra kialakítása, a piacra jutást elősegítő fejlesztések (tárolás, hűtés);
 • piaci keresletre és/vagy termékpá­ lya-együttműködésre alapozott kapaci-tásbővítő fejlesztések;
 • anyag-, energia-, víztakarékos, vagy a környezetterhelést egyéb módon (például biogáz, biomassza alapú megújuló energia használattal) csökkentő funkciók, techno­ lógiák bevezetése, fejlesztése.
 • az operatív csoport tagjának az innovatív projekt keretén belüli kísérleti fejlesztései;
 • a REL együttműködés termelőjének az együttműködés üzleti terve alapján – a saját gazdaságában megvalósuló – beruházásai.

Támogatás formája
Egyéni beruházás: 1 600 000 €/projekt.

Kollektív beruházás: 3 200 000 €/projekt.

Alaptámogatási intenzitás Közép-magyarországi régióban 40%, nem KMR-ban 50%.

Maximális támogatás – REL csoport tagok projektjei esetén:
Egyéni beruházás: 50 000 €/projek
Kollektív beruházás: 500 000 €/projekt

Alaptámogatási intenzitás: KMR régióban 50%, nem KMR régióban 60%.

 

Ügyfeleinknek biztosítjuk a támogatást szabályozó rendeletet, annak mindenkori módosításait és változási tervezeteit.

Referenciáink itt érhetőek el

 

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.