engineer gc30a5b33e 640

Megjelent a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal „Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása” című pályázati felhívása. 

A pályázat keretében vállalkozások, nonprofit szervezetek, felsőoktatási intézmények és költségvetési szervek nyújthatnak be támogatási kérelmet. Támogatás hazai kutatók nemzetközi kutatási infrastruktúra igénybe vételére igényelhető vagy nemzetközi kutatók hazai kutatási infrastruktúra igénybe vételére igénylehető. A pályázat keretösszege 100 millió Ft.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal útján pályázatot hirdet „Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása” címmel. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívás keretében „A” és „B” alprogram kerül meghatározásra.

„A” alprogram: Célja, hogy támogassa a nemzetközi kutatási infrastruktúrák (KI) által nyújtott kutatási és mérési lehetőségek hazai kutatók általi kihasználását, - különösen azon infrastruktúrák esetében, amelyekhez Magyarország teljes jogú tagként csatlakozott.

"B” alprogram: Célja, hogy támogassa a jelentős hazai kutatási infrastruktúrák nemzetközi kutatók általi kihasználását, elősegítve ezzel a nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolásukat és
a tudásáramlást. Előnyt élveznek azok a hazai kutatási infrastruktúrák, amelyek szervesen kapcsolódnak valamely nemzetközi kutatási infrastruktúrához (pl. Node), amelyben Magyarország
teljes jogú tagként vesz részt.

Felhívásra támogatást igénylőként támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

a) Jogi személyiségű vállalkozások, amelyek
-113, 114 vagy 141 GFO kóddal rendelkeznek,
-kettős könyvvitelt vezetnek,
-nem tartoznak a KATA hatálya alá és
-minimum 1 teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó, jóváhagyott és közzétett beszámolóval rendelkeznek.

b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek, amelyek
-551, 552, 559, 562, 563, 569, 599 vagy 931 GFO kóddal rendelkeznek és
-a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében nevesítettek államilag elismert nem állami felsőoktatási intézmények,
-a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek
-311, 312, 322, 341, 342, 381 vagy 382 GFO kóddal rendelkeznek és
-a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági
rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

d) Nonprofit gazdasági társaságok, amelyek
-572 vagy 573 GFO kóddal rendelkeznek,
-kettős könyvvitelt vezetnek,
-nem tartoznak a KATA hatálya alá,
-minimum 1 teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó, jóváhagyott és közzétett beszámolóval rendelkeznek és
-a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

A támogatási kérelem keretében az alábbi kutatói mobilitáshoz tartozó tevékenységek támogathatók:

A” alprogram: Nemzetközi kutatási infrastruktúra igénybe vétele hazai kutatók által

A támogatási kérelem keretében az alábbi kutatói mobilitáshoz kapcsolódó tevékenységek támogathatóak:
a) Kiutazás: hazai kiutazó kutató/PhD/MSc/MA hallgató ki- és beutazása az adott célországban található KI relációjában,
b) Tartózkodás: hazai kiutazó kutató/PhD/MSc/MA hallgató külföldi tartózkodása az adott célországban található KI relációjában,
c) Egyéb utazás: hazai kiutazó kutató/PhD/MSc/MA hallgató magyarországi és célországon belüli (adott KI relációban), projekttel kapcsolatos utazása és utazással kapcsolatban felmerülő egyéb költsége (biztosítás stb., kivéve a COVID-19 fertőzés okozta humánjárvánnyal összefüggésben a teszteléssel és az esetleges karanténnal kapcsolatos költségek),
d) Eredmények elterjesztése: a projekttel kapcsolatos, az elért eredmények elterjesztésére vonatkozó tevékenységek (pl. technikai és tudományos konferenciák, tudományos és műszaki lapok, szabadon hozzáférhető adattárak, nyílt és szabad forráskódú szoftverek),
e) Műszerhasználati díj: a fogadó kutatási infrastruktúra használatának díja, amelyről az igazolást a kötelező vállalásokkal együtt a beszámolóhoz csatolni kell.

„B” alprogram: Hazai kutatási infrastruktúra igénybe vétele nemzetközi kutatók által

A hazai fogadó kutatási infrastruktúrák (KI) közül előnyt élveznek azok, amelyek az ESFRI 2018- as Roadmap valamely nemzetközi elosztott kutatási infrastruktúrájához kapcsolódnak (pl. hazai „Node”).

A hazai fogadó intézmény által benyújtandó támogatási kérelem keretében az alábbi kutatói mobilitáshoz kapcsolódó tevékenységek támogathatóak:
a) Beutazás: külföldi kutató/PhD hallgató be- és kiutazása (a magyarországi KI relációjában),
b) Tartózkodás: külföldi kutató/PhD hallgató magyarországi tartózkodása a mérés idejére,
c) Egyéb utazás: külföldi kutató/PhD hallgató Magyarországon belüli, a projekttel kapcsolatos utazása és utazással kapcsolatban felmerülő egyéb költsége (biztosítás stb., kivéve a COVID-19 fertőzés okozta humánjárvánnyal összefüggésben a teszteléssel és az esetleges karanténnal kapcsolatos költségek),
d) Eredmények elterjesztése: a projekttel kapcsolatos, az elért eredmények elterjesztésére vonatkozó tevékenységek (pl. technikai és tudományos konferenciák, tudományos és műszaki lapok, szabadon hozzáférhető adattárak, nyílt és szabad forráskódú szoftverek).
e) Anyag, eszköz és műszerhasználat költség: a kutatás megvalósítása során, a fogadó intézménynél felmerülő anyag és eszköz igény. A műszerhasználatot igazoló dokumentumot (amennyiben releváns) a vállalásokkal együtt csatolni kell a beszámolóhoz

Az „A” és „B” alprogramok projekttámogatásából BSc hallgatók nem részesülhetnek, MSc hallgatók pedig kizárólag abban az esetben, ha kutatási tevékenységre vonatkozóan a támogatást igénylővel szerződésben állnak vagy a témát szakdolgozatukban felhasználják.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás intenzitása 100%-os. Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege minimum 500 ezer Ft, maximum 2 millió Ft.

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2022. augusztus 31. 16:00-ig lehetséges. Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható. A támogatási kérelmek folyamatosan benyújthatók.

A felhívás itt érhető el.

 

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.