Research

A Magyar Tudományos Akadémia felhívása keretében 6-12 kutató pályázata nyerhet el poszt-COVID-jelenségekkel kapcsolatos nagy kockázatú kutatásokra, legfeljebb két évre szóló 400 millió forintos, 100 %-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatást. 

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívást tett közzé a poszt-COVID-jelenségekkel kapcsolatos nagy kockázatú kutatások támogatására, tudományterülettől függetlenül. Nagy kockázatú pályázatoknak tekintendők a nemzetközi gyakorlat szerint az olyan tudományos áttöréssel, jelentős, kimagasló eredményekkel kecsegtető kutatások és megoldások, amelyeknél a kutatási célok megvalósítása valamely okoknál fogva komoly kockázatot jelenthet. Ezek a pályázatok, amennyiben a kutatások elindítása mégis célszerűnek látszik, értelemszerűen fokozott szakmai ellenőrzést igényelnek, vagyis a támogatásuk nem folytatható, ha világossá válik, hogy a kitűzött célok nem valósulnak meg. A pályázat célja olyan kutatások támogatása, melyek a koronavírus (COVID-19) okozta poszt-COVID-jelenségek miatt fellépő egészségügyi, gazdasági, társadalmi, kulturális, stb. problémák feltárására és megoldására keresnek válaszokat.

Pályázat benyújtásának jogosultsági feltételei:

  • Áttörő, eredeti kutatási ötlettel rendelkező kutatók pályázhatnak a tudományok minden területéről tudományos hátterüknek és életkoruknak megfelelő kutatási tervvel. A kutatási témának olyan, a poszt-COVID-jelenségekkel foglalkozó kérdést kell felvetnie, amelynek megoldása szokatlan megközelítést mutat és áttörő, hiánypótló eredményt ígér. Ennek részletezésére a pályázatban külön ki kell térni.
  • A pályázatot benyújtó kutatónak PhD-fokozattal kell rendelkeznie, vagy legyen legalább egy Scopusban, vagy WoS-ban jegyzett tudományos cikk, könyvfejezet, vagy könyv (kutatási témától függetlenül), melyben meghatározó szerzőként szerepel (ennek részletezésére külön ki kell térni a pályázatban).
  • A pályázatra jelentkezhetnek a Magyarországon költségvetési vagy alapítványi támogatásból működő kutatóközpontokhoz, kutatóintézetekhez, egyetemekhez, alapító okiratuk szerint tudományos kutatási tevékenységet is végző más intézményekhez (a továbbiakban együttesen: kutatóhely) tartozó kutatók, egyénileg vagy kutatócsoporttal. A felhívásra történő jelentkezést a pályázó kutató, vagy kutatócsoport-vezető a befogadó kutatóhellyel közösen nyújtja be, a kutatóhely vezetőjének nyilatkozatával. A pályázat és az azt támogató befogadó nyilatkozat tartalmazza, hogy a kutató önállóan, vagy kutatócsoport tevékenységével valósítja meg a pályázati célt. A kutató, vagy kutatócsoport esetén minden résztvevő, a befogadó kutatóhellyel foglalkoztatásra irányuló munkajogi vagy a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó vagyoni jogok megszerzését a befogadóhely számára lehetővé tévő polgári jogi jogviszonyban vagy hallgatói jogviszonyban áll a pályázat támogatási időtartama alatt.

Egy kutató csak egy pályázatot nyújthat be, egy befogadó kutatóhely több pályázót is befogadhat. A támogatott pályázónak a kutatási tevékenységét, a pályázat elnyeréséről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül meg kell kezdenie, és legfeljebb 2x12 hónapon belüli időre kell terveznie annak befejezését. A támogatás elnyerése esetén a támogatás ideje alatt szüneteltetésre nincs lehetőség.

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (Kvtv.) a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, Szakmai feladatok támogatása alcímen rendelkezésre álló keretből a nagy kockázatú kutatások támogatására 200 M Ft fordítható, 2021. december 1. és 2022. február 1. közötti kezdési idővel. A teljes támogatási időszak - a jelen pályázati felhívásban és a támogatói okiratban foglaltak szerint - maximum 2 év, a teljes támogatás két évre tervezetten 400 M Ft, amelyből várhatón 6-12 pályázat támogatható. A második év támogatásának feltétele az első évre ígért kutatási eredmények sikeres teljesítése. A támogatás folyósításának feltétele, hogy az adott év központi költségvetésében a jelen pályázat céljára megállapított keret a szükséges mértékben rendelkezésére álljon. A támogatás vissza nem térítendő. A támogatás maximális összege nem kötött, a kiíró szándéka évente 6–12 pályázat támogatása, amelyre 200 M Ft/év fedezet áll rendelkezésre a mindenkori költségvetési törvény függvényében. A támogatás intenzitás mértéke 100%. A támogató saját forrás meglétét nem követeli meg.

A pályázatok benyújtása folyamatosan történhet a 2021. július 30-tól 2021. november 30-ig. A pályázatok értékelése és támogatói döntés meghozatala két ciklusban történik: a július 30. és szeptember 30. között benyújtott pályázatokról 2021. október 29-ig, míg az október 1. és november 30. között beadott pályázatokról 2021. december 30-ig dönt az MTA főtitkára.

A felhívás itt érhető el.

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.