test 214186 960 720A Richter Gedeon Nyrt. kétfordulós pályázati felhívást tesz közzé, már megkezdett és korai eredményeket is felmutatni képes terápiás vagy vizsgálati kutatások tevékenységének támogatására, melynek első köre nyílt jellegű, míg a második fordulója meghívásos és pénzdíjazott. 

A Richter Gedeon Nyrt. Közép-Európa gyógyszerkutatásában kimagasló originális kutatási tevékenysége részeként, a folyó kutatási tevékenységekhez kapcsolható, gyógyszeripari tárgyú és nemzetközi színvonalú innovációk felkarolására és kutatási eredményeik gyakorlati megvalósításának elősegítésére írja ki a pályázatot.

A pályázatban a kiíró a saját kutatási irányvonalához kapcsolódó, már megkezdett és kezdeti eredményeket felmutatni képes új, innovatív kutatási javaslatok kidolgozását várja, elsősorban, de nem kizárólagosan a kognitív zavarok, az autizmus és egyéb pszichiátriai betegségek, valamint nőgyógyászati betegségek folyamatainak vizsgálatával és lehetséges terápiájával foglalkozó területekről. A pályázati javaslattal szembeni döntő elvárás az innovatív tartalom.

Az innováció irányulhat:

  • a gyógyszerkutatási folyamat bármely elemére (korai/felfedező kutatás, preklinikai, vagy klinikai kutatás), illetve a biológiai, a kémiai vagy egyéb, a gyógyszerkutatásban alkalmazott tudományterületre;
  • a pályázat témája lehet továbbá új utakat nyitó metodikai/biomarker megközelítés kidolgozása – elsősorban a transzlációs kutatások területén. Például: nehezen vizsgálható szubcelluláris targetekhez esszé kidolgozása, az adott indikációk mentén új megközelítéseket nyújtó állatmodell, vagy más, összetett kísérletes rendszer kidolgozása stb.

A pályázatra benyújtott kutatási témának saját, önálló témának kell lennie, amellyel korábban még nem nyert támogatást olyan pályázaton, ami az elérhető eredménye hasznosítását esetlegesen korlátozná. A kutatási témának újszerűnek is kell lennie, azaz a pályázón kívüli más személy korábban ezzel, vagy ehhez nagyon hasonló kutatási témával még nem indult, és nem nyert kutatási pályázaton. A kiíró olyan pályázatok benyújtását várja, amelyekben a vázolt kutatási javaslat megvalósításához szükséges technikai, személyi és infrastrukturális feltételek már a pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó rendelkezésére állnak. Ennek értelmében eszköz vásárlása nem számolható el a pályázati támogatással szemben. A javasolt projekt megvalósításához szükséges infrastruktúrát és eszközöket a pályázónak kell biztosítania, a jelen pályázaton kívüli forrásból. Elvárás, hogy a pályázat megvalósítására létrejövő, a pályázó által vezetett kutatási csoport létszáma ne haladja meg a 4 főt.

Olyan magyar K+F tevékenységet végző természetes személyek, jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező profit és non-profit társaságok, szervezetek, intézmények jelentkezését fogadják be, akik a pályázat elnyerése esetén vállalják a nyertes kutatási témajavaslat Magyarországon történő megvalósítását, együttműködésben a kiíróval.

Már az első fordulóból sikeresen továbbjutott versenyzők munkáját is honorálják a pályázat kiírói. A részletes témajavaslat kidolgozás költségeinek megtérítése céljából a Richter Gedeon Nyrt. 150.000 Ft + ÁFA – magánszemélyek esetében bruttó 150.000 Ft – díjazású megbízási szerződést köt a második fordulóba bejutott minden pályázóval.

A második fordulóból nyertesen kikerülő pályaművek várható száma: 1 -4 darab. Az egy projektre eső támogatás mértéke a második fordulóba jutó pályázókkal történő megbeszélések és a rendelkezésre álló keret ismeretében kerül meghatározásra. A támogatás időtartama, a projekt megvalósítás támogatott futamideje maximum 2 év. (Futamidőn belül a támogatás mértéke évenként eltérő is lehet.)

Az elszámolható költségek köre:

  • személyi kiadások
  • dologi kiadások (kivéve eszközbeszerzés)
  • amennyiben költségvetési kutatóhely szolgál a megvalósítás helyszínéül, abban az esetben a Társaság a támogatás mértékének maximum 20 %-áig teljesít kifizetést a kutatóhely számára „overhead” jogcímén.

A pályázat benyújtásának határideje az első forduló (előpályázat) esetében 2021. március 16., míg a második fordulóba jutást követően: 2021. május 05.

A részletes pályázati felhívás itt érhető el.

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.