4343923438 c2422c96e4 b

Társadalmi egyeztetésen a 45 milliárd forintos keretösszegű 2019-1.1.1-PIACI KFI - "Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása" című pályázati felhívás, melynek keretében vállalkozások piacképes termék, technológia vagy szolgáltatás-fejlesztése kerül támogatásra.

A pályázat keretében „A” és „B” alprogram került meghatározásra.

„A” alprogram: A vállalkozások önállóan, vagy konzorciumban partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.
„B” alprogram: A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeik támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak felsőoktatási intézményeket, kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.

Támogatási kérelem az „A” alprogram esetén önállóan és konzorciumi formában, a „B” alprogram esetén kizárólag konzorciumi formában nyújtható be. Konzorciumban megvalósuló projektek esetén a pályázók számára alprogramonként az alábbi korlátok érvényesek:
• „A” alprogram esetén a konzorcium legfeljebb 3 tagú lehet.
• „B” alprogram esetén a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet.

Jelen Felhívásra pályázóként támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
Az „A” alprogram esetén csak az a) pontban foglaltak pályázhatnak.
a) Jogi személyiségű profit orientált vállalkozások, és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 116, 117, 226, 141 GFO kóddal rendelkezők, amelyek
- kettős könyvvitelt vezetnek,
- nem tartoznak a KATA, EVA hatálya alá,
- 2018-as teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval és minimum 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek.

A „B” alprogram esetén konzorciumi tagként az a) pontban foglaltakon kívül pályázhatnak még a következő szervezetek is:
b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek (GFO kód: 551, 552, 559, 562, 563, 569 599, 931) közül a 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó, a törvény 1. mellékletében nevesített államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek. Az 599-es GFO kódú szervezetek abban az esetben pályázhatnak, ha alapítójuk a Magyar Állam.
c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül a 311, 312, 322, 341, 342, 381, 382 GFO kóddal rendelkezők, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
d) Jogi személyiségű profit orientált vállalkozások, és egyéb gazdasági szervezetek közül az 572, 573 GFO kóddal rendelkezők, amelyek
- kettős könyvvitelt vezetnek,
- nem tartoznak a KATA, EVA hatálya alá,
- 2018-as teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval rendelkeznek, és minimum 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek,
- a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősüljenek.

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
I. Kísérleti fejlesztés:
Jelen Felhívás keretében önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés tevékenység támogatható, amelyre vonatkozóan az elszámolható költségek el kell, hogy érjék a projekt elszámolható költségének legalább 50%-át.
II. Alkalmazott (ipari) kutatás
Alkalmazott kutatás tevékenységre az a szervezet pályázhat, amelynek minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van a támogatási kérelem benyújtásakor. Ezt a feltételt a kedvezményezettnek az ipari kutatási tevékenység teljes időtartama alatt teljesíteni szükséges. Igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek úgy, hogy a csatolt helyzet- és piacfelmérésben részt vevő által kiállított tájékoztatás vagy ajánlat mellékletét kell, hogy képezze a feltétel igazolása.
III. Eljárási és szervezési innováció
IV. Eszközbeszerzés
V. A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések
VI. Immateriális javak beszerzése
VII. Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás)
VIII. Projekt koordinációs tevékenység
IX. Közbeszerzési tevékenység
X. Piacra jutási tevékenység
XI. Iparjogvédelmi tevékenység

Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege
• az „A” alprogramban
− minimum 50 millió Ft önállóan benyújtott támogatási kérelem esetén,
− minimum 150 millió Ft konzorcium esetén és
− maximum 500 millió Ft (önállóan benyújtott támogatási kérelem és konzorcium esetén egyaránt),
• a „B” alprogramban
− minimum 500 millió Ft és
− maximum 1.000 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtásának határideje még nem került meghatározásra, várhatóan 2019 júliusában lesz.

A pályázati felhívás tervezete itt érhető el.

 

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.