slider 021A Magyar Művészeti Akadémia nyílt pályázatot hirdet az államháztartás központi alrendszerén belüli és kívüli, a Magyar Művészeti Akadémia alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő civil és – a központi költségvetési szervek kivételével – egyéb szervezetek részére, művészeti szakmai programjuk megvalósításának támogatására.

 

 

A pályázat (kódja: MMA-21-P) célja - ahogy a korábbi években, úgy ezúttal is -, hogy anyagi támogatást nyújtson a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez.

Az MMA fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére támogatásban részesíthető az MMA Alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő, az államháztartás központi alrendszerén belüli vagy kívüli jogi személyiségű civil és – kivéve a 5.2. pontban felsorolt – egyéb szervezet; civil szervezet, abban az esetben részesíthető támogatásban, ha az arra jogosult bíróság 2020. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vette, és az alapszabályának, illetve alapító okiratának megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja. A támogatási kérelem befogadásának, a támogatás nyújtásának feltétele, hogy a külföldi pályázó magyarországi adóazonosító számmal rendelkezzen.

Pályázatok benyújtása tagozati bontás alapján lehetséges. A tagozatok a következők:

  • Építőművészeti Tagozat: építész nyári alkotótáborok megvalósításának, építészeti értékek népszerűsítésének támogatása nyomtatott és digitális médiumokon (pl. könyv, film, folyóirat, katalógus, videó), építészeti kiállítás megvalósításának, regionális építészeti értékek gyűjtőtárának létrehozása, bővítésének, támogatása.
  • Film- és Fotóművészeti Tagozat: a "Kárpát-medence felfedezése" címmel, a Kárpát-medencében élő népek mindennapjainak, sorsfordító eseményeinek, a politikai rendszerváltás elindította folyamatok ma is érzékelhető társadalmi hatásainak, dokumentálható tüneteinek, pozitív és negatív eredményeinek művészi igényességgel történő feldolgozása a fotográfia, valamint a mozgókép eszközeivel. A támogatás fotósorozatok díjazására, dokumentumfilmek előkészítésére, kutatásra, helyszínelésre, oral-history készítésére, valamint művészeti programok szervezésére tervezhető.
  • Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat: az iparművészet és tervezőművészet területén tevékenykedő civil szakmai szervezetek új tárgyi és szellemi értékek teremtését és megőrzését elősegítő szakmai programjainak támogatása. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, amennyiben az az év valamely jelentős évfordulójához, a „hagyomány és fenntarthatóság" tematikához, vagy Magyarországon megvalósuló kiemelt eseményhez is kapcsolódik.
  • Irodalmi Tagozat: a 2021. évi magyar irodalmi és történelmi évfordulókhoz kötődő irodalmi kiadványok (folyóirat, könyv) és rendezvény támogatása.
  • Képzőművészeti Tagozat: a képzőművészet területén tevékenykedő civil szakmai szervezetek szakmai programjainak támogatása.
  • Művészetelméleti Tagozat: a XX. századi és kortárs magyar művészeti alkotások, jelenségek és folyamatok tudományos feldolgozása és közvetítése.
  • Népművészeti Tagozat: az élő hagyományt ápoló, önfenntartó, közösségépítő nyitott műhelyek (táncházak, zenei, tánc- és tárgyalkotó táborok, népdaléneklést, népi hangszerjátékot, népköltészetet és népi mesterségeket tanító körök stb.), valamint saját autentikus gyűjtést tartalmazó és/vagy oktatást, fennmaradást segítő korszerű szakmai kiadványok megvalósítása, továbbá e célokhoz kapcsolódóan gyűjtemények és azok kiállításának, publikálásának, illetve konferenciák megrendezésének támogatása. A népművészeti szakmai szervezetek által adományozott népművészeti szakmai elismerések/díjak/címek anyagi támogatása, kizárólag az adott elismerés(ek)ben részesülő művészeknek nyújtandó személyi juttatás és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó közterhek fedezete formájában. 
  • Színházművészeti Tagozat: a magyar színházművészet értékmegőrzése és -teremtése – színművészeti, operaművészeti, tánc- és mozgásművészeti programok megvalósításának támogatása. A pályázat elbírálásnál előnyt jelent, amennyiben az a magyar történelmet feldolgozó új produkció megvalósítását, létrehozását célozza, vagy az év valamely jelentős évfordulójához kapcsolódik. A workshopok, találkozók, továbbképzések, gálaműsorok, emlékműsorok megtartására, illetve már megvalósult produkciók továbbjátszására és utaztatására, továbbá kizárólag a diákszínjátszásra épülő szakmai program megvalósítását a tagozat jelen pályázati kiírásából nem támogatja. A pályázat terhére nem számolható el honlapkészítésre és -fenntartásra, valamint drámapedagógiai tantermi előadásokra vonatkozó bérleti, megbízási és vállalkozási díj sem.
  • Zeneművészeti Tagozat: magas színvonalú komolyzenei projektek megvalósításának támogatása. Előnyt élveznek a zenei ismeretterjesztést és a magyar kulturális örökséget ápoló, valamint az ifjúság zenei nevelését elősegítő pályázatok. A pályázat nem támogat könyv- és kottakiadást, hangfelvétel készítést és megtetést, illetve a hivatásos zenekarok programjait.

A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2021. január 1. - december 31. között megvalósuló, a pályázati kiírásban leírt tevékenysége gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem terítendő támogatás.

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 500.000 forint, felső határa 1.000.000 forint. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását a támogató nem írja elő.

A támogatási igény az MMA pályázati rendszerébe lépve 2021. április 9-ig nyújtható be.

A felhívás itt érhető el.

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.