A „Tanoda programok támogatása” című (EFOP-3.3.1-15 kódszámú) felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására az eredetileg megjelent 2015. október 30-a helyett legkorábban 2015. november 20-tól kerülhet sor (az első szakasz benyújtási határidője változatlanul 2015. december 31-e).

EFOP 3.3.1-15-Tanoda programok támogatása

Pályázat célja
A résztvevő hátrányos helyzetű tanulók körében a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése és az iskolai sikeresség előmozdítása a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférésének elősegítésével extrakurrikuláris tevékenységek megvalósításán keresztül.

Pályázók köre
Egyéb egyesület; Egyházi jogi személy; Alapítvány, Közalapítvány, Egyéb alapítvány; Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet; Nonprofit gazdasági társaság. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Támogatható tevékenységek köre
I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS
1. Előzetes igényfelmérés, háttérelemzés.
2. Szakmai koncepció a program megvalósításáról (tanodamegvalósítási koncepció), melynek keretében be kell mutatni; A tanulók törvényi státuszának esetleges változásai – melyek a program megvalósítása alatt következnek be - nem befolyásolják a programban való részvétel lehetőségét.
II. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
1. A tanulók bevonása, a programból való lemorzsolódás megakadályozása:
2. Tanulástámogatás, kiemelten az alapkészségek fejlődésének támogatása, a tanuló egyéni fejlesztési tervének elkészítésén és megvalósításán keresztül egyéni előrehaladási napló vezetésével:
3. Életpálya-építés, a továbbtanulást közvetlenül segítő tevékenységek, pályaorientációs tevékenységek megvalósítása:
4. A szociális hátrányok kompenzálása, közösségfejlesztés, integrált közösségi programok megvalósítása a tanodában és a tanodán kívül:
5. Eszközök beszerzése:
6. Hálózatosodás, kapacitásfejlesztés:
III. PROJEKTMENEDZSMENT
Részletesen előírásokat a projektmenedzsmenttel kapcsolatban lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben.
IV. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK
A tevékenységeket részletesen lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben.
V. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG
A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeket az ÁUF tartalmazza.

Pénzügyi feltételek
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 millió Ft, maximum 30 millió Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a

Benyújtási határidő
2015. november 20-tól 2015. december 31-ig

Bővebb információ

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.