4248237560 602d970a71 b

Két új pályázat jelent meg: az ifjúsági és cserkész közösségek tevékenységének támogatására, valamint a másik pályázati kiírás a diaszpórában élő magyarság szervezeteit és a diaszpórában található, magyar nyelvű oktatást végző szervezeteket támogatja. Az előbbi esetében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum 500 ezer forint, maximum 1 millió forint lehet, utóbbinál a benyújtott támogatási kérelmekkel az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum 500 ezer forint, maximum 2,5 millió forint lehet.

1. ifjúsági- és cserkész közösségek tevékenységének támogatása

A pályázati felhívás célja Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az ifjúsági- és cserkész közösségek támogatása által.

Az igényelhető támogatás a 15-35 éves korú ifjúsági korosztály (a cserkész közösségek esetében nincs korosztályi megkötés) közösségteremtő programjainak, közösségépítést elősegítő tevékenységének támogatására nyújtható be.
A pályázat keretében nincs lehetőség oktatási intézmények támogatására, diák- és hallgatói önkormányzatok által szervezett, az oktatási intézmény működésébe tartozó rendezvények támogatására, valamint egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

Az alábbi kiadások támogathatóak a projekten belül:

 • a programok lebonyolításának költségei: (programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai),
 • eszközbeszerzés

Nem támogathatóak a következő kiadások:

 • egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés),
 • ingatlan- és gépjárművásárlás,
 • jövedéki termékek (alkohol, dohányáru, stb.),
 • késedelmi kamat, bírság,
 • adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások),
 • honlap-fejlesztés

Pályázatot nyújthat be szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai székhellyel rendelkező olyan jogi személyiséggel rendelkező határon túli civil szervezet és/vagy egyházi jogi személy, amely létesítő okirata szerinti tevékenységei alapján a 15-35 életév közötti ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalta fel, illetve tevékenységének célcsoportját jellemzően a 15-35 életév közötti személyek jelentik (a cserkész közösségek esetében nincs korosztályi megkötés).

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum 500 ezer forint, maximum 1 millió forint lehet. A maximális támogatási intenzitás 100%.

A támogatási kérelmek benyújtásának határideje 2018. december 17. 14.00 óra.

A pályázati felhívás itt érhető el.

 

 

2. a diaszpórában élő magyarság szervezetei és a diaszpórában található, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek támogatása

A pályázati felhívás célja Magyarország határain kívül, a világon szétszórtságban élő magyar közösségek boldogulásának, valamint az anyaországgal való sokoldalú kapcsolatok ápolásának és fejlesztésének előmozdítása. A magyar nemzeti azonosságtudat megerősítése, az anyanyelv elsajátítása, fejlesztésére és ápolása, valamint a magyar kultúra megőrzése és továbbadása. A felhívás a világ magyarságának összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó tevékenységek megvalósítására szeretne ösztönözni, az e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

Négy célterületre igényelhető támogatás:
1. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, családi, egyházi, cserkész, ifjúsági és sport programok támogatása

 • a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, hagyományőrző és ifjúsági programok, gyermekfoglalkozások, nyári táborok támogatása,
 • egyházi és cserkész programok támogatása (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek),
 • amatőr és hivatásos színházi produkciók támogatása,
 • értékes magyarországi művészeti produkciók befogadásának támogatása, valamint képzőművészeti tevékenységek és kiállítások finanszírozása,
 • sport rendezvények támogatása,
 • közösségek közötti szakmai kapcsolatok kialakítása és erősítése.

2. Az anyanyelvi oktatásra irányuló tevékenységek és hozzá kapcsolódó működési támogatások (hétvégi magyar iskolák, vasárnapi iskolák)

 • oktatási célból terem, helyiség (iroda, raktárhelyiség) bérléséhez való hozzájárulás,
 • általános működési költségek (személyi, tárgyi vagy dologi),
 • taneszközök (technikai és tárgyi eszközök) beszerzésének támogatása,
 • szakmódszertani segédanyagok és tankönyvek beszerzésének, kiadásának és fejlesztésének támogatása,
 • oktatók béréhez való hozzájárulás,
 • oktatók utaztatásához való hozzájárulás
 • pedagógusok és oktatási szakemberek számára továbbképzések szervezése, azon való részvétel támogatása,
 • magyar érettségire és/vagy nyelvvizsgára való felkészítés támogatása
 • programok szervezéséhez való hozzájárulás,
 • hétvégi magyar iskolák egymás közötti, vagy valamely Kárpát-medencei magyar iskolával kialakuló testvérkapcsolatának támogatása
 • tanulmányi utak szervezése, tanulmányi versenyeken való részvétel támogatása.

3. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása

 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó,
 • szakmai kiadványok,
 • könyvkiadás támogatása

4. Szervezetek, intézmények működése, valamint a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása

 • pályázó szervezetek működési kiadásainak támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek)
 • a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások kiegészítő támogatása
 • infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzések.

A támogatható kiadások az alábbiak:

 • Az 1-3. terület szerinti pályázati tárgy esetében a programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyag- és tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai; a taneszközök finanszírozásának támogatása (módszertani segédanyagok és tankönyvek beszerzése, szállítása, fejlesztése és kiadása), oktatói munka támogatása (bérekhez való hozzájárulás, utazás, továbbképzéseken való részvétel, azok szervezése, lebonyolítása).

A 4. terület szerinti pályázati tárgy esetében:

 • működési kiadások támogatása,
 • eszközbeszerzés,
 • ingatlan-fenntartási költségek
 • ingatlan-fejlesztési, beruházási kiadások támogatása

Nem támogathatóak az alábbi kiadások:

 • egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés),
 • ingatlan- és gépjárművásárlás,
 • jövedéki termékek (alkohol, dohányáru, stb.),
 • késedelmi kamat, bírság,
 • adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások).

A felhívás keretében pályázatot nyújthat be a világ bármely részén (kivéve szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, magyarországi és – ide nem értve a kijevi és lembergi székhelyű szervezeteket – ukrajnai székhelyű) a magyar kultúra, az anyanyelv megőrzését célul kitűző

 • bejegyzett civil szervezet, melynek alapszabályában felsorolt tevékenységei összhangban vannak jelen felhívás céljával, ideértve az intézmény működtetését, fenntartását is,
 • egyházi jogi személy

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum 500 ezer forint, maximum 2,5 millió forint lehet. A maximális támogatási intenzitás 100%.

A támogatási kérelmek benyújtásának határideje 2019. január 18. 14.00 óra.

A pályázati felhívás itt érhető el.

 

 

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.