windmill g7b09ab3e8 640

A Virtuális Erőmű Program (VEP) a köztársasági elnök által fővédnökölt és az Európai Bizottság által a legjobb három uniós energiahatékonysági program közé választott fentarthatósági kezdeményezés, melynek célja, hogy a partnerek energia- és CO2 megtakarításait pályázatain és projektjein keresztül összegyűjtse, bemutassa, jó példáikat megossza és díjazza.

A pályázaton részt vehet minden energiatudatos belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet.

A pályázat iránt érdeklődők különböző szinteken csatlakozhatnak.

Az első szint a „Csináld magad!” szintje, ahol regisztráció, és eljárási díj nélkül, bárki szabadon letesztelheti egy önértékelő kérdőív segítségével jelenlegi energiahatékonysági helyzetképét, valamint ennek segítségével kialakíthatja saját energiahatékonysági stratégiáját. A kérdőív ugyanis 5 nagy témakörben 4 különböző fejlettségi szintre besorolt 41 kérdést tartalmaz. A vizsgálat fókuszában olyan terültek állnak, mint az energiahatékonyság beépülése a szervezet menedzsment irányítási rendszerébe, a tényeken alapuló döntéshozatal az energiamenedzsmentben, a célok és akciótervek, megfelelő erőforrások biztosítása, valamint az eredmények számszerűsítése és demonstrálása.

A második szint a „Tűzz ki célokat!”, azaz az Energiatudatos Vállalat cím várományosainak szintje. Ezen a szinten még nem szükséges múltbéli siker, csatlakozhat bárki, aki az energiahatékonyság témakörét fontos prioritásnak tekinti. Az Energiatudatos Vállalat tanúsító védjegy használatához nem szükséges mást tenni, mint jelenlegi energiahatékonysági helyzet felmérése után releváns mértékű, de reálisan megvalósítható önkéntes vállalásokat tenni az energiafogyasztás mérséklése és/vagy az energiahatékonyság növelése céljából. Az első adminisztratív lépések után Akkreditált Tanácsadók az ország terültén bárhol segítenek a pályázat gördülékeny lebonyolításában, azaz az önértékelés, és a vállalások megtételében.

A harmadik szint a „Mutasd be az eredményeidet!” szint, azaz az Energiahatékony Vállalat díj birtokosainak szintje. Ez a szint már nem „csak” cím, hanem díj, mely utal arra is, hogy komolyabb belépési feltételek vonatkoznak hozzá. A Virtuális Erőmű Program egyik legfontosabb célja, hogy összegyűjtse, és átadható tudássá konvertálja az energiahatékonyság terültén kialakult magyar és nemzetközi jó gyakorlatokat, és ezt elérhetővé tegye az érdeklődők számára. Ezzel összhangban, ha egy szervezet Energiahatékony Vállalat díjra pályázik, akkor műszaki felmérő csapatunk támogatásával elkészít egy 1-3 oldalas sikertörténetből és a 1-3 oldalas szakanyagból álló dokumentációt egy már megvalósult, sikeres energiahatékonysági projektjéről. Emellett Tanácsadó Testületünk által egységesen elfogadott számítási módszertan segítségével kiszámításra kerül, mekkora „erőművi egyenértéknek” megfelelő a megtakarítás, azaz hány KW-ot „bankol be” a szervezet a virtuális erőműbe, mennyivel járul hozzá annak megépítéséhez. A Szakmai Zsűri Szakbizottság ezen tények alapján dönt a díj odaítéléséről. Itt fontos megemlíteni, hogy a Pályázat szintjei nem egy abszolult mércét határoznak meg. Minden pályázónak önmagához mérten releváns megtakarításokat, és sikereket kell tudnia felmutatni az elismerések megszerzéséhez.

A negyedik szint a „Segíts másokat előre jutni”, azaz az Energiahatékony Mentor Vállalatok szintje. A példakép vállalatok nem csak azt vállalják, hogy sikereiket bebankolják a virtuális erőműbe, és jó gyakorlatikat megosztják másokkal, hanem aktív szerepvállalással mind partnereik körében, mind az érdeklődő magyar vállalatok egészét tekintve népszerűsítik a Programot és a Pályázatot, valamint támogatják a szervezeteket energiahatékonysági sikereik elérésben.

Az „Az Energiatudatos vállalat” cím

Az „Energiatudatos vállalat” cím minden olyan pályázó számára kiadásra kerülhet, akik:

 • regisztráltak a pályázati portálon,
 • kitöltötték a Program állapotfelmérő kérdőívét,
 • jelezték, hogy nyitottak a fejlődésre és ennek érdekében hajlandóak is a jövőre vonatkozó önkéntes vállalást tenni,
 • állapotfelmérésüket és vállalásukat egyeztették a VEP által felhatalmazott szakértővel és azt egy közösen aláírt dokumentumban rögzítették,
 • jövőre vonatkozó vállalásaikat publikus formában közzéteszik honlapjukon,
 • vállalják, hogy 1 év elteltével ismét elvégzik az állapotfelmérést, és összehasonlítják a vállalt és az elért fejlődést a VEP által felhatalmazott szakértő segítségével, valamint a tapasztalataikat „sikerbeszámolók” formájában megosztják a Program tudásbázisán keresztül.

Az „Energiahatékony vállalat” díj

Az „Energiahatékony vállalat” az az „Energiatudatos vállalat” amely már igazolható energiahatékonysági intézkedést vezetett be sikeresen. Igazolható eredménynek számít az állapotfelmérésben kiemelkedő értékelést kapott gyakorlatok részletes bemutatása (sikerbeszámoló formájában, amelyet az érdeklődő vállalatok elolvashatnak), és a Virtuális Erőműben a vállalat energiafogyasztásához és energiahatékonysági potenciáljához képest élenjárónak minősülő mennyiségű, beruházás, vagy fejlesztés útján elért energiamegtakarítás elszámolása. Az évente kiadható díjak, valamint a benyújtott pályázatok számát - figyelembe véve a vállalkozások hozzájárulását a VEP megtakarításaihoz - a Tanácsadó Testület határozza meg a VEP javaslata alapján. A kiadott díjak nem állapítanak meg sorrendiséget a nyertesek között. A díjak odaítéléséhez a Tanácsadó Testület által kijelölt Szakmai Zsűri Szakbizottság készíti el a szükséges előterjesztést, a beérkezett pályázatok értékelését követően.

A „Mentor vállalatok” díj

A „Mentor vállalatok” olyan „Energiahatékony vállalatok”, amelyek a Program keretében vállalják, hogy személyes példamutatásukkal, szerepvállalásukkal és kiállásukkal segítik a Program elterjesztését, népszerűsítését. Ilyen tevékenység például az, ha a Mentor vállalatok ügyfeleik, beszállítóik között minél több vállalatot motiválnak az „Energiatudatos vállalat” vagy az „Energiahatékony vállalat” cím megszerzésére. Fontos szerepük van emellett a Mentor vállalatoknak a tudásmegosztásban, vagyis mindazon tudás, tapasztalat és jó gyakorlat feltárásában és továbbadásában, amely segítheti a többi pályázót a fejlődésben.
Az „Energiahatékony Mentor vállalatok” jellemzően felkérés útján kerülnek kiválasztásra.

Az „Energiatudatos Intézmény” Cím

Az Energiatudatos Intézmény Cím az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat első szintje. Ez a szint nem igényel múltbéli sikereket, már megvalósult energiahatékonysági fejlesztéseket, azonban elkötelezettséget igényel a fejlődésre.

Nemzetközi felmérések igazolják, hogy pusztán tudatosítással 10% energiamegtakarítás érhető el, így ehhez a szinthez az alábbi lépésekre van szükség:

 • Pályázati adatlap és önértékelő kérdőív kitöltése a MI6 oldalán
 • Regisztrációs díj befizetése
 • Vállalások megtétele, hogy az intézmény mely értékelési területeken kíván fejlődni az elkövetkezendő egy évben
 • Vállalások megfogalmazása és publikálása az intézmény weboldalán
 • Védjegyhasználati hozzájárulás megküldése

Az “Energiahatékony Intézmény” Cím

Az Energiahatékony Intézmény Díj az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat második szintje. Ha egy intézmény el szeretné érni ezt a szintet, akkor már megvalósult, sikeres energiahatékonysági projektet/intézkedést kell tudni felmutatnia.

A pályázat ebben az esetben az alábbi lépésekből áll:

 • Pályázati adatlap, önértékelő kérdőív és rövid projektismertető kitöltése a VEP oldalán
 • Regisztrációs díj befizetése
 • Műszaki csapatunk felkeresi Önöket, majd elkészítik a pályázó intézmény adatszolgáltatása és aktív közreműködésével az alábbi produktumokat
 • A projekt 1 oldalas sikertörténete, melynek célközönsége a döntéshozók, téma iránt érdeklődők
 • A projekt 2-3 oldalas szakmai összefoglalója, melynek célközönsége a szakértők
 • A meghatározott számítási módszertan szerint kiszámításra kerül, hogy a projekt mennyivel járul hozzá a Virtuális Erőmű építéséhez. Ezt nevezzük bebankolásnak.
 • Az elkészült pályázati anyag továbbításra kerül a Tanácsadó Testület Szakmai Zsűri Szakbizottságának, aki dönt a pályázat elfogadásáról vagy elutasításáról
 • Védjegyhasználati hozzájárulás megküldése

Az “Energiatudatos/Energiahatékony Önkormányzat” Cím

Az Energiatudatos Önkormányzat Díj megszerzéséhez az alábbi lépésekre van szükség:

 • A pályázati formanyomtatvány kitöltése és beküldése
 • Regisztrációs díj befizetése
 • A pályázat eljárási díja a település 2020-as lakosságszámától függően sávos, a pályázat benyújtásával, számla ellenében fizetendő.
  • 1 000 fő alatti települések esetén: 45.000 Ft + áfa
  • 1 000 - 4 999 fő közötti települések esetén: 60.000 Ft + áfa
  • 5 000 - 9 999 fő közötti települések esetén: 75.000 Ft + áfa
  • 10 000 fő feletti (beleértve MJV) települések esetében 95.000 Ft + áfa
 • Energiahatékony önkormányzat díj esetén hitelesített számítási módszertanunk szerint kiszámításra kerül, hogy a projekt mennyivel járul hozzá a Virtuális Erőmű építéséhez. Ezt nevezzük “bebankolásnak”.
 • Védjegyhasználati hozzájárulás megküldése

A pályázatban bemutathatók a 2014-20-as időszakban TOP, KEHOP, EFOP stb. forrásból, valamint az egyéb uniós (pl. LIFE) vagy hazai központi, illetve helyi költségvetési forrásból megvalósítani tervezett és megvalósítás alatt álló energetikai és klímavédelmi beruházások.

Energiatudatos Önkormányzat Címet kaphatnak azok az önkormányzatok, amelyek kész tervekkel és ezekre épülő benyújtott pályázatokkal, így erős elkötelezettséggel rendelkeznek az energiatudatosság iránt.

Energiahatékony Önkormányzat Címet kaphatnak azok az önkormányzatok, amelyek a kész terveken és benyújtott pályázatokon túl megvalósított és lezárt energetikai beruházásokkal, így mérhető megtakarításokkal vagy mérhető megújuló energiatermeléssel rendelkeznek.

A Program minden évben egyedi különdíj kategóriákat is létrehozhat (például „Az év energetikai tanácsadója”, “Az év megújuló energetikai fejlesztője”, “Az év energetikusa/energiamenedzsere”, vagy “Az év fiatal energetikai szakértője”). Különdíjak adhatóak vállalatoknak, energiahatékonyságot célzó egyedi fejlesztési projekteknek, illetve személyeknek (vállalati energetikusoknak vagy menedzsereknek, illetve műszaki auditoroknak, szakértőknek).

Energia Tudatos Iskoláért Program (ETIP)

A 2016 óta már negyedik alkalommal meghirdetett Energiatudatos Iskolákért Pályázatra (ETIP 2019) továbbra is bármelyik iskola tud jelentkezni, és így elnyerheti az „Energiatudatos Iskola”, vagy „Energiahatékony Iskola” címet.

Energiatudatos Iskola:

 • Pályázati adatlap és önértékelő kérdőív kitöltése a MI6 oldalán
 • Vállalások megtétele, hogy az iskola mely területeken kíván fejlődni az elkövetkezendő egy évben
 • Védjegyhasználati hozzájárulás megküldése

Energiahatékony Iskola

 • Pályázati adatlap és önértékelő kérdőív kitöltése a MI6 oldalán
 • Védjegyhasználati hozzájárulás megküldése

A pályázat eljárási díja igazodik a szervezetek éves energiafogyasztásának nagyságrendjéhez. Cél, hogy a energiafogyasztásuk költségének néhány ezrelékes értékéért cserébe, olyan ismeretekhez jussanak hozzá, és aktivitásuk elismeréséhez széles nyilvánosságot kapjanak, amelynek révén nagyságrenddel magasabb számszerűsíthető megtakarításokat érhetnek el.

Az éves energiafogyasztás a pályázat előtti rendelkezésre álló utolsó 12 hónap számlái alapján kerül megállapításra, amelyet a pályázó a regisztráció során megad, és a VEP felhatalmazott auditorai szúrópróba szerűen ellenőrizhetnek.

„Energiatudatos vállalat” és “Energiatudatos Intézmény” cím esetén az éves energia fogyasztás alapján az egyszeri díj,

 • 500MWh/év alatt: 50 000 Ft + ÁFA
 • 1 GWh/év-ig: 100 000 Ft + ÁFA
 • 2 GWh/év-ig: 150 000 Ft + ÁFA
 • 4 GWh/év-ig: 250 000 Ft + ÁFA
 • 10 GWh/év-ig: 350 000 Ft + ÁFA
 • 40 GWh/év-ig: 450 000 Ft + ÁFA
 • 40 GWh/év felett: 550 000 Ft + ÁFA

A pályázati eljárási díj befizetésének tényét a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell a pályázónak igazolnia.

„Energiahatékony Vállalat” és “Energiahatékony Intézmény” Díj esetén az éves energia fogyasztás alapján az egyszeri díj

 • 500MWh/év alatt: 100 000 Ft + ÁFA
 • 1 GWh/év-ig: 200 000 Ft + ÁFA
 • 2 GWh/év-ig: 300 000 Ft + ÁFA
 • 4 GWh/év-ig: 500 000 Ft + ÁFA
 • 10 GWh/év-ig: 700 000 Ft + ÁFA
 • 40 GWh/év-ig: 900 000 Ft + ÁFA
 • 40 GWh/év felett: 1 100 000 Ft + ÁFA

A pályázati eljárási díj befizetésének tényét a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell a pályázónak igazolnia.

„Energiatudatos / Energiahatékony Önkormányzat” Cím

A pályázat eljárási díja a település 2020-as lakosságszámától függően sávos, a pályázat benyújtásával, számla ellenében fizetendő.

 • 1 000 fő alatti települések esetén: 45.000 Ft + áfa
 • 1 000 - 4 999 fő közötti települések esetén: 60.000 Ft + áfa
 • 5 000 - 9 999 fő közötti települések esetén: 75.000 Ft + áfa
 • 10 000 fő feletti (beleértve MJV) települések esetében 95.000 Ft + áfa

Az összeg befizetésének tényét a pályázat benyújtásával egyidejűleg vagy legkésőbb a bírálati szakasz megkezdéséig kell a pályázónak igazolnia.

Az „Energiatudatos / Energiahatékony Iskola” Cím és az Egyedi Kategóriák Díjai esetében nincs pályázati eljárási díj.

Pályázatok benyújtásására 2021. szeptemberében van lehetőség.

A felhívás itt érhető el.

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.