radiator 250558 1280Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által biztosított forrásból indul pályázat a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódva, amely a távhőszolgáltatásban érintett lakásszövetkezeti- és társasházi lakások fűtéskorszerűsítését támogatja akár 75 millió forint vissza nem térítendő támogatással.  

A lakások elavult fűtésrendszerei óriási energiaveszteséget, ezáltal többlet szén-dioxid kibocsátást okoznak. Az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését szolgáló épületenergetikai korszerűsítéseket célzó beruházások megvalósítása költséges és emiatt gyakran kivitelezhetetlen magánszemélyek számára megfelelő támogatás nélkül. A program lehetőséget nyújt a lakosság számára, hogy a távhőszolgáltatásban érintett lakásszövetkezetek és társasházak lakásainak közösségi fűtési rendszerei felújításával hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz, egyszersmind csökkentsék energiafogyasztásukat és a belőle eredő kiadásaikat.

A pályázati konstrukció keretében a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján az alábbi szervezetek pályázhatnak:

  • 692 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek – Társasházak
  • 593 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek – Lakásszövetkezetek

A pályázaton való részvétel feltétele a Társasházak esetén az érintett épület, épületrész összes lakásának tulajdoni hányada alapján számított legalább egyszerű szavazattöbbséggel , a Lakásszövetkezetek esetén pedig a pályázattal érintett épület, épületrész összes lakástulajdonnal rendelkező tagok, nem tag - és Lakásszövetkezet tulajdonában lévő lakások esetén a szövetkezet, mint lakástulajdonos - tulajdonosok legalább több mint felének a támogató szavazatával meghozott közgyűlési határozat. Közgyűlési határozat meghozható közgyűlésen vagy írásbeli szavazással.

A pályázat keretén belül a benyújtást megelőzően lakáscélú használatban lévő (lakott) távfűtéssel ellátott lakásszövetkezeti vagy társasházi lakóépületek energetikai felújítására igényelhető támogatás. Ugyanazon épületre / épületrészre vonatkozóan csak egy pályázat részesíthető támogatásban, így a pályázat ismételt, módosítási céllal történő benyújtása csak a korábban beadott pályázat visszavonása vagy elutasítása esetén fogadható el. Támogatásban részesülhetnek mindazon lakások, amelyek magánszemély, önkormányzat, társasházi lakóközösség vagy lakásszövetkezet tulajdonában állnak. A pályázattal érintett épület vonatkozásában a nem magánszemélyek tulajdonában álló – Társasházak esetében tulajdoni hányada, Lakásszövetkezetek esetében a lakások darabszáma alapján – lakások százalékos aránya nem haladhatja meg az épületben található összes lakás 50 százalékát. Pályázhatnak hagyományos technológiával készült épületek is, azzal a feltétel, hogy távhővel ellátott épületek legyenek. Az épületben elhelyezkedő nem lakás célú helyiségek – üzlet, iroda stb. –, valamint a jogi személynek minősülő, illetve annak nem minősülő gazdasági társaság tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonosaira jutó költségek fedezetére támogatás nem vehető igénybe.

A felhívás keretében önállóan támogatható tevékenységek:

  • Okos mérésre alkalmas - és a díjfizetők számára a fogyasztási adatokhoz történő napi, de legalább heti szintű hozzáférést lehetővé tevő - fűtési költségmegosztó rendszer kialakítása az okosköltségmegosztók és a rendszerhez tartozó adatgyűjtők felszerelésével együtt. (A projekt keretében felszerelt okos költségmegosztók és a rendszerhez tartozó adatgyűjtők együttes anyag- és munkadíj költségének, valamint a radiátorok darabszámának hányadosa nem haladhatja meg a bruttó 10.000 Ft-ot, ellenkező esetben az ezt meghaladó rész a támogatás összegének megállapítása szempontjából nem kerül figyelembe vételre, azaz nem elszámolható költségnek minősül.)
  • Amennyiben az épületben már üzemelnek okos mérésre nem alkalmas költségmegosztók, úgy ezek teljes körű cseréje okos mérésbe kapcsolt költségmegosztó rendszerre. (A projekt keretében felszerelt okos költségmegosztók együttes anyag- és munkadíj költségének, valamint a radiátorok darabszámának hányadosa nem haladhatja meg a bruttó 10.000 Ft-ot, ellenkező esetben az ezt meghaladó rész a támogatás összegének megállapítása szempontjából nem kerül figyelembe vételre, azaz nem elszámolható költségnek minősül.)
  • Amennyiben az épületben már beszerelésre kerültek okos mérésre alkalmas költségmegosztók, de az adatgyűjtők beépítése nem történt meg úgy az adatgyűjtő-rendszer felszerelése és az okos költségmegosztó rendszer kialakítása. (A projekt keretében az adatgyűjtő rendszer felszereléséhez és az okos költségmegosztó rendszer kialakításához kapcsolódó együttes anyag- és munkadíj költségek, valamint a radiátorok darabszámának hányadosa nem haladhatja meg a bruttó 3.000 Ft-ot, ellenkező esetben az ezt meghaladó rész a támogatás összegének megállapítása szempontjából nem kerül figyelembe vételre, azaz nem elszámolható költségnek minősül.)

A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 50 %-a. A támogatás összege minimum 150.000 Ft, maximum 75.000.000 Ft. További korlát a támogatás maximális mértékének meghatározása során, hogy a támogatási összeg lakásonként legfeljebb 400.000 Ft lehet.

Pályázatot elektronikusan 2021. március 16. 10:00 órától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2021. augusztus 31-ig lehetséges benyújtani.

A felhívás itt érhető el.

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.