teamwork 3213924 640

Megjelent a NEAO-KP-1-2023 jelű „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2023.” című és a NEAG-KP-1-2023 jelű Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2023.” című pályázat.

NEAG-KP-1-2023 - Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2023.

A pályázat célja a helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek támogatása a Civil tv. 56. § (1) bekezdés h) pontja szerinti egyszerűsített támogatás formájában. A támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenységi besorolása az alábbi:

 • Közösségi környezet kollégium
  A közművelődés, tudomány és kutatás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, fogyasztóvédelem, a település- és közösségfejlesztés, kulturális tevékenység területén működő civil szervezetek, társadalmi párbeszéd, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek.
 • Mobilitás és alkalmazkodás kollégium
  Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport területén működő civil szervezetek.
 • Nemzeti összetartozás kollégium
  A kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, egyéb kulturális tevékenység (zene, tánc, népzene, néptánc), hagyományápolás területén működő civil szervezetek.
 • Társadalmi felelősségvállalás kollégium
  Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, család és gyermekjóléti szolgáltatók, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek, természet- és környezetvédelem, polgári védelem területén működő civil szervezetek.
 • Új nemzedékek jövőjéért kollégium
  A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószermegelőzés területén működő civil szervezetek.

Pályázatot nyújthat be a Magyarországon 2020. december 31-ig nyilvántartásba vett helyi vagy területi hatókörű

 • alapítvány, valamint
 • egyesület, ideértve a szövetséget.

A támogatást a nyertes pályázó az alapcélja szerinti közösségteremtő, a hatókörébe tartozó közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek fedezésére fordíthatja.
Az alábbi költségek számolhatóak el:

 • Ingatlan, jármű, egyéb eszközök üzemeltetésének költsége
 • Adminisztráció költségei
 • PR, marketing, kommunikációs költségek
 • Szervezet- és humánerő-forrás fejlesztésének költségei
 • Szállítás, utazás-, kiküldetés költségei
 • Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei
 • Egyéb beszerzések, szolgáltatások
 • Bérköltség
 • Tárgyi eszköz beszerzés
 • Immateriális javak beszerzése
 • Saját tulajdonú ingatlan felújítása

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összegének alsó határa 100.000 forint, a felső határa 350.000 forint. A támogatási intenzitás mértéke 100%.

A pályázat benyújtási időszaka: 2022. október 17. 8.00 óra - 2022. november 16. 14.00 óra.

 

NEAO-KP-1-2023 - Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2023.

A pályázati felhívásra az alábbi 10 kategóriában van lehetőség támogatási kérelem benyújtására:
Közösségi környezet kollégium

 • NEAO-KP-1-2023/1
  A civil társadalom erősítése és a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás által.
 • NEAO-KP-1-2023/2
  A közművelődés, a tudomány és kutatás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szakképzés és felnőttképzés, ismeretterjesztés, fogyasztóvédelem, a település- és közösségfejlesztés, kulturális tevékenység területén működő civil szervezetek, társadalmi párbeszéd, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek támogatása.

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

 • NEAO-KP-1-2023/3
  A civil társadalom erősítése és a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás által.
 • NEAO-KP-1-2023/4
  Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport területén működő civil szervezetek.

Nemzeti összetartozás kollégium

 • NEAO-KP-1-2023/5
  A civil társadalom erősítése és a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás által.
 • NEAO-KP-1-2023/6
  A kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, egyéb kulturális tevékenység (zene, tánc, népzene, néptánc), hagyományápolás területén működő civil szervezetek.

Társadalmi felelősségvállalás kollégium

 • NEAO-KP-1-2023/7
  A civil társadalom erősítése és a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás által.
 • NEAO-KP-1-2023/8
  Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, család és gyermekjóléti szolgáltatók, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek, természet- és környezetvédelem, polgári védelem területén működő civil szervezetek.

Új nemzedékek jövőjéért kollégium

 • NEAO-KP-1-2023/9
  A civil társadalom erősítése és a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás által.
 • NEAO-KP-1-2023/10
  A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer megelőzés területén működő civil szervezetek.

Pályázatot benyújthat – bármely hatókörű – 2021. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett

 • alapítvány, illetve
 • egyesület, ideértve a szövetséget.

A Civil tv. 2. § 12. pontja szerinti, külföldön nyilvántartásba vett civil szervezet a NEAO-KP-1-2023/2, NEAO-KP-1-2023/4, NEAO-KP-1-2023/6, NEAO-KP-1-2023/8, NEAO-KP-1-2023/10 kategóriákra a Civil tv. 59. § (4) bekezdés b) pontja alapján önállóan nyújthat be pályázatot.

A NEAO-KP-1-2023/1, NEAO-KP-1-2023/3, NEAO-KP-1-2023/5, NEAO-KP-1-2023/7, NEAO-KP-1-2023/9 kategóriák esetében a támogatás a nyertes pályázó alapcél szerinti tevékenysége működési költségeinek biztosítására fordítható. A NEAO-KP-1-2023/2, NEAO-KP-1-2023/4, NEAO-KP-1-2023/6, NEAO-KP-1-2023/8, NEAO-KP-1-2023/10 kategóriák esetében a támogatás a kedvezményezett alapcél szerinti, a Civil tv. 56. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt működési költségei fedezésére, és a Civil tv. 56. § (1) bekezdés c) és j) pontja szerinti alábbi tevékenységeinek biztosítására fordítható:

c) civil szervezeteket, határon túli civil szervezeteket érintő szakmai programok, különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, valamint a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek támogatása;

j) civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása.

 A NEAO-KP-1-2023/1, -/3, -/5, -/7, -/9 kategória esetében: a Kollégium a kedvezményezett megvalósítási időszakban felmerült működési költségeihez nyújt visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatást.

A NEAO-KP-1-2023/2, -/4, -/6, -/8, -/10 kategória esetében: a Kollégium a kedvezményezett megvalósítási időszakban felmerült, pályázatban bemutatott szakmai programjához és működési költségeihez nyújt vissza nem térítendő támogatást.

Az igényelhető támogatás összege az alábbiak szerint alakul kategóriánként:
NEAO-KP-1-2023/1: 200.000,- Ft - 3.000.000,- Ft
NEAO-KP-1-2023/2: 500.000,- Ft - 4.500.000,- Ft
NEAO-KP-1-2023/3: 200.000,- Ft - 3.000.000,- Ft
NEAO-KP-1-2023/4: 350.000,- Ft - 4.500.000,- Ft
NEAO-KP-1-2023/5: 200.000,- Ft - 3.000.000,- Ft
NEAO-KP-1-2023/6: 350.000,- Ft - 4.500.000,- Ft
NEAO-KP-1-2023/7: 200.000,- Ft - 3.000.000,- Ft
NEAO-KP-1-2023/8: 350.000,- Ft - 4.500.000,- Ft
NEAO-KP-1-2023/9: 200.000,- Ft - 3.000.000,- Ft
NEAO-KP-1-2023/10: 350.000,- Ft - 4.500.000,- Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 100%

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. november 2. 14.00 óra.

A pályázati felhívások itt érhetőek el.

 

 

 

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.