guitar 756326 640

Kihirdetésre került az idei évi előadó-művészeti szervezetek többlettámogatásának felhívásai. 

A pályázat két külön felhívásra bomlik, az egyik keretében azok az előadó-művészeti szerveztek pályázhatnak amelyek a 2008. évi XCIX. törvény alapján hatósági nyilvántartásban szerepelnek. A másik pályázati kategóriában az említett törvény szerint hatósági nyilvántartásban nem szereplő előadó-művészeti vagy előadóművészethez kapcsolódó tevékenységet folytató szervezetek, egyéni vállalkozók, önkormányzatok, szakmai érdekképviseletek, ernyőszervezetek pályázhatnak. A pályázat keretében a szerveztek mintegy 39 kategóriában nyújthatnak be kérelmet, a pályázat keretösszege több mint 16 milliárd forint.

Jelen cikkben a törvény szerinti hatósági nyilvántartásban nem szereplő szervezetek vagy előadóművészethez kapcsolódó tevékenységet folytató szervezetek, egyéni vállalkozók, önkormányzatok, szakmai érdekképviseletek, ernyőszervezetek pályázata kerül bemutatásra.

A modell célja, hogy a magyar előadó-művészeti szféra számára megteremtse a független,sokszínű, minőségi és pozitív alkotói körülményeket. A támogatási konstrukció keretében ösztönözni kívánják a szervezetek misszióját a kulturális értékeink megóvásában, minél szélesebb körű megismertetésében és átörökítésében, valamint az új értékek létrehozásában.

Pályázatot az a szervezet adhat be amelyik,

a) előadó-művészeti vagy előadó-művészethez kapcsolódó tevékenységet folytató szervezet, önkormányzat, szakmai érdekképviselet, illetve olyan ernyőszervezet, amely az adott előadó-művészeti ágazat regionális vagy országos képviseletét látja el

b) Az alábbi TEÁOR számok valamelyike szerepel a tevékenységi körei között az egyedi kérelem benyújtásakor:

 • 900 Alkotó-, művészeti-, szórakoztató tevékenység
  • 9001 előadó-művészet
  • 9002 előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
  • 9003 alkotóművészet
  • 9004 művészeti létesítmények működtetése
 • 941 vállalkozói, szakmai érdekképviselet
  • 9411 vállalkozói, munkaadói érdekképviselet
  • 9412 szakmai érdekképviselet
 • 942 szakszervezeti tevékenység
  • 9420 szakszervezeti tevékenység
 • 949 egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
  • 9491 egyházi tevékenység
  • 9499 mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

c) rendelkezik érvényes regisztrációval az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER)

Támogatási kérelmet az alábbi kategóriákban nyújthatnak be a szervezetek:

1. Kistelepülési művelődési házak infrastrukturális fejlesztésének támogatása

A támogatás célja a kistelepülési művelődési házak infrastrukturális fejlesztése, technikai berendezéseinek újítása, valamint az épület karbantartása. Támogatási kérelmet nyújthatnak be az 5.000 – 10.000 lakosú kistelepüléseken működő művelődési házak

Pénzügyi keret: 600 millió forint
Igényelhető támogatás: max. 15 millió forint

2. Kistelepülési művelődési házak kulturális programjainak támogatása

A támogatás célja a kistelepülések kulturális és közösségi életének fellendítése, az alternatív és független színházi társulatok előadásainak befogadása, előadó-művészeti projektek megvalósítása. Támogatási kérelmet nyújthatnak be az 5.000 – 10.000 lakosú kistelepüléseken működő művelődési házak.

Pénzügyi keret: 600 millió forint
Igényelhető támogatás: max. 8 millió forint

3. Amatőr kórusok és a magyar kóruskultúra támogatása

A támogatás elsődleges célja, hogy a minőséget képviselő országos amatőr kórusmozgalom erősödjön, s hogy az együttesek megmutathassák értékeiket hazai és külföldi koncertek keretében, népszerűsítve ezzel az éneklés felbecsülhetetlen értékű közösségépítő erejét.

Pénzügyi keret: 100 millió forint
Igényelhető támogatás: max. 5 millió forint

4. Roma kulturális közösségek aktivizálása program

A támogatás célja a működő és rendszeresen fellépő együttesek támogatása, valamint kis létszámú közösségek kulturális élményhez juttatása a különböző előadó-művészeti intézményekben.

Pénzügyi keret: 200 millió forint
Igényelhető támogatás: max. 10 millió forint

5. Amatőr bábjátékos csoportok támogatása

A támogatás célja a bábjátékos mozgalom újjáélesztése és elterjesztése. Kiemelt eleme a programnak a megyei kistelepülések iskoláinak intenzív bevonása annak érdekében, hogy az ott tanuló gyerekek ne csak alkalomszerűen lehessenek részesei egy-egy bábelőadásnak, hanem rendszeresen találkozhassanak a bábművészettel.

Pénzügyi keret: 150 millió forint
Igényelhető támogatás: max. 10 millió forint

6. Tér-Zene program

A támogatási kategória célja, hogy a városok, községek nyitott és zárt tereit élő klasszikus zenével rendszeresen megtöltse, amely olykor nem várt élményhez juttatja az arra sétálókat.

Pénzügyi keret: 900 millió forint
Igényelhető támogatás: 7.5 millió forint/30 alkalom
Kötelezően csatolandó dokumentum: együttműködési megállapodás a Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal

7. Középiskolás korosztálynak szóló tantermi előadások támogatása

A támogatási kategória célja művészetre nevelő és művészetet megértető tematikus előadások megtartása, interaktív módon, 7-12 osztályos tanulók számára.

Pénzügyi keret:100 millió forint
Igényelhető támogatás: max. 5 millió forint

8. Egyetemes táncművészet támogatása

A kategória célja olyan táncszervezetek támogatása, melyek a hagyományokat megőrizve képesek innovatív elemeket és módszereket behozni előadásaikba és az utánpótlás kinevelésébe, a klasszikus balettől, a néptáncon át egészen a standard-latin táncokig.

Pénzügyi keret: 100 millió forint
Igényelhető támogatás: max. 5 millió forint

9. Nemzeti Alaptantervvel kapcsolatos örökérvényű darabok létrehozásának támogatása

Olyan maximum másfél órás új előadások létrejöttét kívánják támogatni, amelyek a Nemzeti Alaptantervben szereplő irodalmi alkotások színpadi adaptációi. A pályázó színház/előadóművészeti szervezet repertoárján levő és már bemutatásra került darabokkal nem lehet támogatási kérelmet benyújtani.

Pénzügyi keret: 200 millió forint
Igényelhető támogatás: max. 20 millió forint

Egy igénylő szervezet maximum 5 tematikus egyedi kérelmet nyújthat be az alábbi feltétel figyelembe vétele mellett.

 • Az adott támogatási kategóriába a 2021. évben benyújtott egyedi kérelme csak akkor élvezhet pozitív elbírálást, ha az Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása program keretében az ugyanebben a támogatási kategóriában támogatott 2020. évi egyedi támogatására az elszámolást benyújtotta a 2021. évi egyedi kérelem beadásának napjáig.

Az igénylő szervezet egy támogatási kategórián belül kizárólag egy egyedi támogatási kérelmet nyújthat be. A megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 100% lehet.

A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges. A támogatás formája vissza nem térítendő.

A kérelmek benyújtásának határideje 2021. április 8.

A felhívás itt érhető el.

 

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.