opera 594592 640

Kihirdetésre került az idei évi előadó-művészeti szervezetek többlettámogatásának felhívásai. 

A pályázat két külön felhívásra bomlik, az egyik keretében azok az előadó-művészeti szerveztek pályázhatnak amelyek a 2008. évi XCIX. törvény alapján hatósági nyilvántartásban szerepelnek. A másik pályázati kategóriában az említett törvény szerint hatósági nyilvántartásban nem szereplő előadó-művészeti vagy előadóművészethez kapcsolódó tevékenységet folytató szervezetek, egyéni vállalkozók, önkormányzatok, szakmai érdekképviseletek, ernyőszervezetek pályázhatnak. A pályázat keretében a szerveztek mintegy 39 kategóriában nyújthatnak be kérelmet, a pályázat keretösszege több mint 16 milliárd forint.

Jelen cikkben a törvény szerinti hatósági nyilvántartásban szereplő szervezetek pályázata kerül bemutatásra.

A modell célja, hogy a magyar előadó-művészeti szféra számára megteremtse a független,sokszínű, minőségi és pozitív alkotói körülményeket. A támogatási konstrukció keretében ösztönözni kívánják a szervezetek misszióját a kulturális értékeink megóvásában, minél szélesebb körű megismertetésében és átörökítésében, valamint az új értékek létrehozásában.

Pályázatot az a szervezet adhat be amelyik,

  1. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (Emtv.) 44. § 7. pontja szerint előadó-művészeti szervezetnek minősül;
  2. rendelkezik érvényes regisztrációval az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER).

Támogatási kérelmet az alábbi kategóriákban nyújthatnak be a szervezetek:

1. "Közös gyökereink” – határon túli előadó-művészeti program

A támogatás célja a határon túli magyar nyelven játszó társulatok és a magyarországi teátrumok szakmai munkájának ösztönzése, amelynek keretében legalább egy közös alkotást hoznak létre. Ezzel párhuzamosan támogatják a „testvérszínházi” rendszer életre hívását, amelynek célja az állandó koprodukciók és vendégszereplések megvalósítása.

Pénzügyi keret: 500 millió forint
Igényelhető támogatás: max. 15 millió forint

2. „Családbarát előadó-művészet” program

A támogatás célja olyan színházi, zenei és táncos produkciók létrehozása, amelyek nem csak az egyént, hanem tartalmukból adódóan az egész családot szólítják meg - ennél fogva pedig a kulturális esemény családi élménnyé válik.

Pénzügyi keret: 300 millió forint
Igényelhető támogatás: max. 10 millió forint

3. „Érzékeny színház” – akadálymentesítési program

Támogatás célja az előadások komplex akadálymentesítése, a kihívással élők számára. A támogatás beruházásra is fordítható, például: rámpa,lépcsőlift kialakítása.

Pénzügyi keret: 200 millió forint
Igényelhető támogatás: max. 3 millió forint

4. Mozgásművészeti megújulás program

A magyar mozgásművészet megújulását nem csupán a nemzetközi trendek dinamizálják: fundamentális esztétikai követelmény, hogy az a nemzeti hagyományainkból építkezve szülessen újjá – beemelve a társművészeteket, többek között a világviszonylatban is egyedülálló és elismert cirkuszművészet eszköztárát. A kategória célja a fenti szellemiségnek megfelelő művészeti produkciók létrehozása.

Pénzügyi keret: 350 millió forint
Igényelhető támogatás: max. 10 millió forint

5. Alternatív, progresszív színházak befogadása program

A magyar színházi élet európai mértékben is unikális sajátja a társulati lét, amelynek megőrzése közös felelősség. Ennek fényében ösztönözni kívánják az alternatív színházi produkciók kőszínházi befogadását, próbaterek biztosításával, a szabad alkotóközegek hosszú távú fennmaradását, valamint serkenteni a kőszínházi és független szféra együvé tartozását. A kategória célja az alternatív, progresszív színházak szellemiségnek megfelelő művészeti produkciók létrehozása, valamint a meglévők befogadása, forgalmazása. A támogatási kérelemhez kötelezően csatolandó a két együttműködő intézmény (kőszínház és a befogadott társulat) között létrejött megállapodás.

Pénzügyi keret: 150 millió forint
Igényelhető támogatás: max. 8 millió forint

6. Társadalmilag érzékeny, szórakoztató színházi produkciók létrehozása program

Ösztönözik a klasszikus vagy kortárs, a jelen valóságra a humor és a szépség könnyed eszközeivel reflektáló új előadások létrehozását.

Pénzügyi keret: 1,5 milliárd forint
Igényelhető támogatás: max. 150 millió forint

7. A kulturális esélyegyenlőtlenség és szegregáció csökkentése program

Támogatás célja a kulturálisan alulreprezentált régiókban élők közművelődési lehetőségeinek és a kultúrához való hozzáférésének bővítése, amely nagymértékben hozzájárul a szegregáció csökkentéséhez. Az elbírálás során előnyt élveznek azok a kezdeményesek, melyek hatékonyan teszik hozzáférhetővé az érintettek számára a különböző előadó-művészeti eseményeket.

Pénzügyi keret: 50 millió forint
Igényelhető támogatás: max. 7 millió forint

8. Színházi eszközfejlesztési program

A kategória célja annak biztosítása, hogy a teátrumok a nívós színházművészeti munkát világszínvonalú fény-, hang-, vizuál- és színpadtechnikai eszközökkel tudják végezni és ezek segítségével újítóbb produkciókat tudjanak színpadra állítani. Továbbá támogatási lehetőséget kíván biztosítani a távmunkához szükséges számítástechnikai eszközök beszerzésére is.

Pénzügyi keret: 400 millió forint
Igényelhető támogatás: max. 25 millió forint

9. Vidéki kőszínházak koprodukcióinak ösztönzése program

A program keretében megyei hatókörű vidéki kőszínházak együttműködését kívánják támogatni. Azokat a projekteket ösztönözik, amelyekben legalább három előadó-művészeti szervezet közösen hoz létre előadást, amely aztán valamennyi teátrumban bemutatásra kerül. Az egyedi támogatási kérelemhez kötelezően csatolandó a koprodukciós partnerintézmények között létrejött megállapodás. Egy koprodukciós programra csak 1 kérelem nyújtható be, tehát az együttműködő partnerek közül csak az egyik szervezet adhat be kérelmet az adott programra.

Pénzügyi keret: 100 millió forint
Igényelhető támogatás: max. 20 millió forint

10. Színjátszó és előadó-művészeti táborok támogatása

Olyan táborok létrehozását támogatják, melyek során a játékon túl, új funkciót kap a művészet: a saját hang, mozgás, klasszikus és kortárs tánc, identitás és személyiség kibontakoztatásának és fejlesztésének terepe.

Pénzügyi keret: 150 millió forint
Igényelhető támogatás: max. 5 millió forint

11. Színházi nevelés és drámapedagógiai tevékenység támogatása

A kategória célja színházi nevelési és drámapedagógiai foglalkozások létrehozása színházi, illetve tantermi környezetben.

Pénzügyi keret: 50 millió forint
Igényelhető támogatás: max. 5 millió forint

12. Pályakezdő művészek és színházi hiányszakmák bértámogatása, valamint műszaki munkatársak (tovább)képzése

A kategória célja a művészeti felsőoktatási intézmények magyar nyelvű képzésein 2020-ban és 2021-ben szakképesítést (BA, MA diploma, vagy azzal egyenértékű oklevél) szerzett pályakezdő művészek, valamint színházi hiányszakmában dolgozók bértámogatásának biztosítása.

Pénzügyi keret: 350 millió forint
Igényelhető támogatás: 5 millió forint/alkalmazott

13. Minősítéssel rendelkező magánszínházak támogatása

A kategória célja, hogy az elnyert támogatásnak köszönhetően tevékenységükkel hatékonyan hozzájáruljanak az olyan színházat értő és szerető közönség kiszolgálására, mely a különböző társadalmi problémákra is érzékeny.

Pénzügyi keret: 500 millió forint
Igényelhető támogatás: 10 millió – 150 millió forint

14. Minősítéssel nem rendelkező önkormányzati fenntartású színházak támogatása

A kategóriába tartozó színházak elhelyezkedésük és repertoárjuk miatt is hiánypótló szerepet töltenek be a kulturális ellátásban. A támogatással az ő működésüket kívánják elősegíteni.

Pénzügyi keret: 400 millió forint
Igényelhető támogatás: 1 millió - 30 millió forint

15. Szabadtéri Színházak működést kiegészítő támogatása

A támogatás célja, hogy az állandó és jellemzően természeti vagy építészeti örökséghez kötődő játszóhelyek a nyári hónapokban (május 1-től augusztus 31-ig) magas színvonalú, színes palettán mozgó és több réteget megszólító előadásokat tudjanak létrehozni.

Pénzügyi keret: 600 millió forint
Igényelhető támogatás: 5 millió – 100 millió forint

16. Fesztiválszervező előadó-művészeti szervezetek működést kiegészítő támogatása

A kategória célja fesztiválszervező szervezetek elsősorban alapvető működésének támogatása (munkabér, irodabérlet stb.).

Pénzügyi keret: 600 millió forint
Igényelhető támogatás: 5 millió – 100 millió forint

17. Kísérletező Színházak működést kiegészítő támogatása

A kategóriába tartozó színházak és alkotói csoportok progresszivitásuk miatt figyelemre méltó jelenségei a kortárs szcénának. Munkájukkal hozzájárulnak alternatív közösségek intellektuális fejlődéséhez, valamint szakmai körök számára elfogadott kulturális értéket teremtenek, közvetítenek. A támogatással kísérletező előadásaik kaphatnak teret különböző helyszíneken.

Pénzügyi keret: 300 millió forint
Igényelhető támogatás: 1 millió – 30 millió forint

18. Nemzetiségi Színházak működést kiegészítő támogatása

A támogatás célja, hogy a nemzetiségi vagy magyar nyelven játszó, adott közösséghez kötődő alkotóművészeti intézmények magas szinten ápolhassák kulturális hagyományaikat.

Pénzügyi keret: 100 millió forint
Igényelhető támogatás: 5 millió – 30 millió forint

19. Táncművészeti szervezetek működést kiegészítő támogatása

A kategória célja a táncművészeti szervezetek működésének támogatása, és a szellemiségének megfelelő művészeti produkciók létrehozása.

Pénzügyi keret: 500 millió forint
Igényelhető támogatás: 1 millió – 40 millió forint

20. Lovas Színházak támogatása

A kategória célja a lovas színházak működésének támogatása, és a fenti szellemiségnek megfelelő művészeti produkciók létrehozása.

Pénzügyi keret: 600 millió forint
Igényelhető támogatás: 1 millió – 200 millió forint

21. Hajón, vízi eszközön működő előadó-művészeti színtér működési többlettámogatása

A kategória célja a hajón, vízi eszközön működő előadó-művészeti színterek működésének és sokszínű programjaiknak a támogatása.

Pénzügyi keret: 500 millió forint
Igényelhető támogatás: 1 millió – 50 millió forint

22. Egyéb mobil színházi, előadó-művészeti színtér fejlesztési többlettámogatása

Összművészeti fesztiválok, szabadegyetemek kiemelkedő programjai a kitelepült mobil színházi előadások. A kategória célja ezen előadó-művészeti színterek fejlesztése annak érdekében, hogy a modern mobil, telepíthető eszközök segítségével egy nem színházi térből minőségi és komfortos közösségi, színházi teret tudjanak alakítani a programoknak.

Pénzügyi keret: 300 millió forint
Igényelhető támogatás: 1 millió – 20 millió forint

23. Szabadtéri előadó-művészeti színterek felújításának támogatása

A kategória célja, hogy a már működő szabadtéri színterek közönségforgalmi területei megszépüljenek és megújult, a 21. századi igényeknek megfelelő külsővel és technikai tartalommal fogadják a közönséget.

Pénzügyi keret: 700 millió forint
Igényelhető támogatás: 1 millió – 100 millió forint
Saját forrás aránya: az igényelt támogatás 20 %-a

24. Zenekari művészek hallását védő eszközök beszerzésének támogatása

A támogatás célja, hogy a zenekari árokban is muzsikáló zenekari művészek olyan egyedi, személyre szóló, egységes hallásvédő eszközt kapjanak, melyek a nemzetközi klasszikus zenei életben már bizonyítottak.

Pénzügyi keret: 30 millió forint
Igényelhető támogatás: 25.000.-Ft/zenekari tag, maximum 2 000 000 Ft
Saját forrás aránya: az igényelt támogatás 10 %-a

25. Kulturális mobilitást elősegítő szállítóeszköz-beszerzés támogatása

A támogatás célja, hogy a színházak korszerű és környezetbarát szállítóeszközöket tudjanak vásárolni megújítva ezzel elavult gépjármű parkjukat.

Pénzügyi keret: 400 millió forint
Igényelhető támogatás: 1 millió - 10 millió forint
Saját forrás aránya: az igényelt támogatás 20 %-a

26. Kortárs művek adaptálása és bemutatása program

A kategória fő célja a kortárs szerzők és színházak együttműködésének az elősegítése. A támogatással kortárs művek megírását és /vagy színpadra adaptálását és bemutatását kívánják ösztönözni. Az egyedi támogatási kérelemhez kötelezően csatolandó a színház és a kortárs szerző között létrejött megállapodás.

Pénzügyi keret: 300 millió forint
Igényelhető támogatás: max. 10 millió forint

27. Hétvégi családi programok támogatása

A támogatás célja havi rendszerességgel megrendezésre kerülő családi interaktív, kreatív programok, (program sorozat) megvalósítása.

Pénzügyi keret: 150 millió forint
Igényelhető támogatás: max. 5 millió forint

28. Online kulturális felületek fejlesztése, kulturális tartalmak létrehozása oktatási, ismeretterjesztő céllal, tartalmak archiválása videó tár fejlesztése program

A támogatási kategória célja az előadóművészeti szervezetek által létrehozandó minőségi és innovatív tartalmak gyártása, melyek a szórakoztatáson túl oktatási és ismeretterjesztő célt is szolgálnak. A támogatási kérelem benyújtásakor a részletes programterv résznél kötelezően kifejtendő a tematikus online tartalmak részletes leírása, valamint a tervezett programok ütemezése.

Pénzügyi keret: 500 millió forint
Igényelhető támogatás: max. 10 millió forint

29. Nemzeti Alaptantervvel kapcsolatos örökérvényű darabok létrehozásának támogatása

Olyan, maximum másfél órás előadások létrejöttét kívánjuk támogatni, amelyek a Nemzeti Alaptantervben szereplő irodalmi alkotások színpadi adaptációi. A támogatási kérelmet benyújtó színház, előadó-művészeti szervezet repertoárján levő és már bemutatásra került darabokkal nem lehet pályázni.

Pénzügyi keret: 400 millió forint
Igényelhető támogatás: max. 10 millió forint

30. Zöld Színház Projekt

A program célja a szemléletformálás, a környezettudatos gondolkodás erősítése, ösztönzése a kultúra közvetítésével, a művészet eszközeivel a társadalom széles köre számára

Pénzügyi keret: 50 millió forint
Igényelhető támogatás: max. 5 millió forint

Egy igénylő szervezet maximum 5 tematikus egyedi kérelmet nyújthat be az alábbi feltétel figyelembe vétele mellett.

  • Az adott támogatási kategóriába a 2021. évben benyújtott egyedi kérelme csak akkor élvezhet pozitív elbírálást, ha az Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása program keretében az ugyanebben a támogatási kategóriában támogatott 2020. évi egyedi támogatására az elszámolást benyújtotta a 2021. évi egyedi kérelem beadásának napjáig.

Az igénylő szervezet egy támogatási kategórián belül kizárólag egy igénybejelentést nyújthat be.

A megítélt támogatás intenzitása függ az elvárt saját forrás mértékétől. A támogatás formája vissza nem térítendő. 

A kérelmek benyújtásának határideje 2021. április 8.

A felhívás itt érhető el.

 

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.