Pályázók köre
Támogatásra jogosult az e rendelet 5000 fő lakosságszámnál kevesebb vagy 100 fő/km2-nél kisebb népsűrűséggel rendelkező településeken (kivéve a Budapest agglomerációjához tartozó települések, a városi ranggal rendelkező települések, valamint a kistérségi központok) megvalósuló fejlesztésre az ugyanezen településen működő települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás melynek a fejlesztéssel érintett település a tagja, továbbá székhellyel vagy telephellyel rendelkező non-profit szervezet, valamint egyházi jogi személy.

A támogatás célja
A támogatás célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet és a közösségi terek, közterületek állapotának javítása, valamint a helyi piacok létrehozásának és fejlesztésének támogatása.

Támogatott tevékenységek köre
Támogatás vehető igénybe a védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró épületek külső felújítására; a település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastrukturális fejlesztésekre belterületen, illetve bizonyos meghatározott települések jogosult területén; alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítési feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történő megfeleltetésére; kültéri játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére.

Pénzügyi feltételek
A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70-100 %-a.

A pályázat benyújtása
2009-ben a pályázatok benyújtására november 1. és 30. között lesz lehetőség.

A támogatást szabályozó rendelet

Vissza nem térítendő támogatás pályázható falusi turizmus fejlesztésekre, többek között az alábbi tevékenységekre:

- meglévő falusi magánszálláshelyek/vendéglátóhelyek bővítése, komfortfokozatának fejlesztése,
- új falusi magánszálláshelyek/vendéglátóhelyek kialakítása

A falusi magánszállásadói/vendéglátói tevékenységhez vagy mezőgazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó falusi turisztikai szolgáltatások fejlesztése, a kínálat bővítése új szolgáltatások bevezetésével, különös tekintettel a következőkre:
- tradicionális falusi vendéglátás/minőségi gasztronómiai szolgáltatások fejlesztése, működési szabványoknak való megfeleltetése,
- horgászturisztikai szolgáltatások,
- borturizmus fejlesztése (borutak infrastruktúrája, kóstoló helyek kialakítása, reklám anyagok).
- egyéb sport és szabadidős lehetőségek fejlesztése.

A pályázatok benyújtására 2009-ben várhatóan októbertől lesz lehetőség.

A támogatást szabályozó rendelet

Ajánljuk figyelmükbe dr. Forgács Barnabás ÚMVP IH-vezető pályázókhoz címzett levelét.

Továbbá minden potenciális pályázó figyelmét felhívjuk az MVH által az egyes jogcímek kapcsán kiadott közlemények változásáról szóló tájékoztatásra, mely az alábbiakban szintén letölthető.

Gyakran Ismételt Kérdések 1

Gyakran Ismételt Kérdések 2

Az ÚMVP IH vezetőjének levele

Az MVH tájékoztatója a jogcímekhez kapcsolódó közlemények változásáról

 

Milyen pályázatok voltak elérhetőek?

Kik pályázhattak?  Melyik jogícm volt a legnépszerűbb?

Hallgassa meg a válaszokat a Gazadasági Rádió híranyagából!

Nyilatkozik: Dr. Badacsonyi Tamás palyazatihirek.eu portált működtető NLC Tanácsadói Csoport Kft. ügyvezetője

{audio}http://www.palyazatihirek.eu/wp-content/uploads/badacsonyi_0115.mp3{/audio}

Figyelem: a májusi beadási időszak törlésre kerül a vonatkozó rendeletekből, 2009. októberétől fognak újra megnyílni ezek a pályázati lehetőségek!

Forrás: Gazdasági Rádió

Pályázók köre
Pályázhatnak mindazok a magyarországi jogi és magánszemélyek, akik eddigi és jövőbeni tevékenységükkel a fenti célokat szolgálják, és azt pályázati anyagukkal megfelelően dokumentálni tudják.   

Rendelkezésre álló forrás
Keretösszeg: 6 millió forint (bruttó).

Támogatható tevékenységek
Vissza nem térítendő támogatás igényelhető természetes élőhelyek, védett természeti értékek bemutatását célzó tanösvények felújítására, kiépítésére és fenntartására Magyarország egész területén.

Pénzügyi feltételek
Tanösvényenként max. 1 millió forint (bruttó) igényelhető.

Adminisztratív információk
A pályázat beérkezési határideje (a postabélyegző kelte): 2009. március 20.


Pályázati felhívás

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv regionális és gazdaságfejlesztési pályázataival összhangban a 2008. őszén megjelentek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program első kiírásai is. Ezúttal falumegújításra és -fejlesztésre, vidéki térségekben működő mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére, munkahelyteremtésre, turisztikai tevékenységek ösztönzésére, valamint a vidéki örökség megőrzésére lehetett pályázni. A támogatás keretösszege mintegy 140-150 milliárd forint.

Jelenlegi meg nem erősített információk alapján 2009. október 1. és december 31. között – nyújthatók be újra majd az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) pályázatai. Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesz­tési Alap támogatásával 2013-ig Magyarország mintegy 1300 milliárd forintot fordíthat vidék­fejlesztésre, a vidéki térségek élhetőbbé tételére. E források felhasználását az I. Nemzeti Fejlesztési Terv Leader-programjainak sikereiből kiindulva Leader-szemlélettel, vagyis a helyi szereplők: önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek összefogá­sán és együttműködésén alapulva szeretnék megvalósítani.

A LEADER Helyi Akciócsoportok allokált vidékfejlesztési forrásaikat érintő kalkulációik, elszámolásaik során 2009. évben az ÚMVP Irányító Hatóság és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal tájékoztatása szerint az Európai Központi Bank 2008. december 31-i hivatalos árfolyamát (266,7 HUF = 1 EUR) kötelesek használni.

Forrás: FVM

Forrás: Magyar Televízió, Pénzvidék Magazin, hirado.hu

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program eltér az összes többi Operatív Programtól - hiszen egy különálló Európai Uniós forrásból (ERDF) fizetik - melyért az FVM a felel.  2008. októberében az úgyneveett III. tengely keretében 4 támogatási rendelet útján nyíltak meg pályázati lehetőségek, falufejlesztésekre, falusi turizmus fejlesztésre, mikrovállalkozások fejlesztésére és vidéki örökség megőrzésére.

A 2008. őszi, 2009 január 11-ig meghosszabított beadási időszak után, várhatóan 2009. őszén jelennek meg újra ezek a pályázati lehetőségek.

Dr Habuda Judit, ÚMVP szakértő, FVM:
"Az irányítás felelőse maga a miniszter, aki az operatív feladatot, operatív vezetést, a közösségi ügyekért felelős szakállamtitkárra bízta. A szakállamtitkár munkáját egy 70 fős főosztály, az Agrár és Vidékfejlesztési Főosztály támogatja. Nekik már nagy gyakorlatuk van a program irányításában, hiszen 2007 előtt ők vezették az AVOP, a SAPARD és az NVT irányítási munkáit. Jelenleg 2 program irányításán dolgoznak: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programon és a hamarosan induló Halászati Operatív Program irányításán."

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program első tengelye az agrárium támogatását célozta meg, a második, harmadik és negyedik pedig a vidékfejlesztést. A kiírásokra már eddig is rekordszámú pályázat érkezett.

Habuda Judit:
"A mai napig közel 50 ezer támogatási kérelem érkezett. Ennek értéke mintegy 560 milliárd forint. A pályázatok egy részét elutasítják, eddig kb 3000 pályázat került elutasításra. Ennek fő oka mindig a formai hiba, rosszul töltik ki az adatlapokat. 1500 pályázó lemondott a pályázati kérelemről. Eddig több mint több mint 7000 pályázónak fizették ki a támogatást 35 milliárd forint értékben. A legtöbb kifizetés pedig a mezőgazdasági gépbeszerzésre történt."

A pályázatíró és tanácsadó cégek is felkészültek a dömpingre. Civilek, vállalkozók, egyházközségek, önkormányzatok és vállalkozók keresik fel őket. Átfogó, szakmai és alapos helyismerettel kell rendelkezniük, hogy a hozzájuk forduló ügyfelek pályázatait ne csak hibátlanul töltsék ki, de eredményesen is.

Dr. Badacsonyi Tamás, NLC Tanácsadói Csoport Kft., ügyvezető palyazatihirek.eu:

"Soha nem látott mértékben jelentek meg októberben vidékfejlesztési pályázatok. Ezeket a pénzeket már nagyon várták vidéken, főleg az 5000 fő alatti kistelepülésekre gondolok. Négy fő kiírás jelent meg eddig: falufejlesztés, a falusi turizmus fejlesztése, a mikrovállalkozások fejlesztése és a vidéki örökség megőrzése. Ezeken belül a védett épületek fejlesztése, elsősorban a templomokra gondolok.  Ezeket a rendeleteket egészítik ki majd jövő évtől az úgynevezett Leader támogatások. A Leader pénzek a helyi Leader közösségek által felhasználható, és általuk eldöntött pályázatok lehetnek. Nagyon nagy az igény ezekre a pályázatokra, mindezekhez képest az irányító hatóság és a kifizető ügynökség, az erre akkreditált MVH is természetesen rengeteg kihívással küzd."

A példátlan nagy érdeklődés miatt a kiírók meghosszabbították az őszi vidékfejlesztési pályázatok beadási határidejét. Az eredeti dátum november 30-a volt. Ezt most 2009. január 10-ig kitolták. A szakember szerint a pályázóknak nem politikai kapcsolatokat kell keresniük. Elég a jó cél a és formailag is hibátlanul kitöltött pályázati dokumentációt.

Badacsonyi Tamás:
"Arra szeretném a pályázók figyelmét felhívni, koncentráljanak a szakmaiságra. Lehetőségeikhez mérten vegyenek igénybe tanácsadókat, beszéljenek a Leader munkaszervezetekkel. Ugyanis a jogszabályi hátterük ezeknek a támogatásoknak sajnos még kiforratlan. Számos változás van, és ezt egy hétköznapi pályázó nem tudja lekövetni."

Bakos Péter budapesti lakos az utóbbi időben egyre inkább kétlaki életet él, ingázik lakóhelye és Zalaszentlászló között. A nyugati határszélen szeretne építeni egy falusi turizmusra épülő vendégfogadót. Azt mondja, ezzel három gyermeke jövőjét szeretné bebiztosítani. A pályázat megírását szakemberekre bízta.

Bakos Péter, Zalaszentlászló, Vállalkozó:
"A falusi turizmus fejlesztése pályázatán dolgozunk az NLC irodával, és egy olyan komplex projektet raktunk össze, ami gyakorlatilag az igényelhető maximális keretet kimeríti.
- Ez mennyi?
- Ez gyakorlatilag településenként változik. Ez a település kiemelten támogatott, ezért ez 65 %-os támogatás. Ez egy óriási lehetőség. Amikor mi erre a területre kerültünk, akkor a családdal egy 5-7 év alatt lefutó fejlesztést terveztünk. Ezzel lényegesen közelebb került a megvalósítás, mindenki örömére.

Bakos Péter:
"50 millió forint a pályázati támogatással elnyerhető összeg. Ezen felül szükséges önrész is, ami 35 % ezen a területen.

Bakos úr a fogadója felépítéséhez banki finanszírozást vesz igénybe. A szakemberek is arra hívják fel a figyelmet, hogy nagyobb az esély a projektek megvalósítására, ha a pályázó már a előkészítésénél együttműködik valamelyik pénzintézettel.

Badacsonyi Tamás:
"Fontos az is, hogy letisztázzák: ha szükség lesz rá, akkor milyen banki finanszírozást és hogyan vesznek igénybe, gondolok itt a támogatás megelőlegezésére, illetve az önrész kiegészítésére."

Habuda Judit, ÚMVP szakértő:
"Mindig jó valamelyik bankkal szövetkezni, hiszen önerőt is fel kell mutatni a támogatás mellé.
- Ráadásul utófinanszírozásúak.
- Ráadásul jól jön az, hogy valaki előre megfinanszírozza a beruházást."

Egyes bankok felkészültek az utófinanszírozású pályázatok előkészítésére és teljes lebonyolítására. Nélkülük a legtöbb projekt csak késve vagy egyáltalán nem valósulhatna meg.

Szenci Krisztina, Európai uniós szolgáltatási terület vezetője, CIB Bank:
"Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében közel 1300 milliárd forintot lehívhatnak az Európai Uniótól. Ennek érdekében a CIB Bankban létrehoztunk egy Európai uniós szolgáltatási területet, amelyben elősegítjük az ügyfeleinknek, hogy egy EU-konform pályázatot nyújthassanak be. Ehhez mi nem csak a finanszírozásban segítjük az ügyfeleinket, hanem a projektgenerálástól a projekt lezárásáig végigkísérjük az ügyfeleket."

A mai pénzügyi versenyben egyik-másik bank nem csak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalig, vagyis a hazai kifizető ügynökségig kíséri a pályázatok útját. Külföldön is irodát nyitottak. Nem rossz az, ha a pályázó mindjárt a kályhától indul.

Szenci Krisztina:
"A finanszírozási területen létrehoztunk egy előfinanszírozási csomagot és egy társfinanszírozási csomagot. Mindezt annak érdekében, hogy az ügyfelek végigvihessék ebben az időszakban is a pályázataikat. A CIB Bank ezen kívül Brüsszelben is létrehozott egy irodát, a képviseleti iroda pedig a direkt brüsszeli pályázatokban segíti az ügyfeleinket."

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program lebonyolítása még csak az elején tart. Mégis látni lehet, hogy az eddigi támogatási programok közül ez az, amely a legszélesebb körben érinti az országot, olyan településeket, ahol hosszú évtizedeken át nem volt lehetőség hasonló, támogatásokból megvalósuló fejlesztésekre.

 

 

 

Várhatóan elhalasztják a májusi beadási időszakot a vidékfejlesztési pályázatoknál, 2009. októbertől lesz új beadási időszak!

UMVP

Az európai uniós vidékfejlesztési támogatásokkal való visszaélésre, a brüsszeli pénz kormánypárti kasszába folyására hívja fel a figyelmet a Vidék Parlamentje Egyesület felügyelő bizottságának elnöke, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap monitoring bizottságának tagja. A szakember azt is elmondta az InfoRádiónak, hogy rengeteg akciócsoport nincs felkészülve a források kezelésére.

Forgács Barnabás, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakállamtitkára szerint jogszabályok mentén működnek a Leader akciócsoportok, a kiadásokat pedig tételesen ellenőrzik.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal is kontrollálja a teljesítéséket.Hallgassa meg az InfoRádió Eurokassza adásának két részét, az InfoRádió honlapjáról!

{audio}http://inforadio.hu/audio/6814/info681413.mp3{/audio}

INFO

Forrás: www.inforadio.hu

26. oldal / 26

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.