A LEADER az Európai Unió több fejlődési szakaszt megélt vidékfejlesztési programja, amelynek célja az elmaradott vidéki térségek felzárkóztatása. A program sajátossága, hogy az alulról jövő kezdeményezéseket támogatja, a helyi közösségek önszerveződő képességére, a társadalom különböző csoportjainak együttműködésére épít. A Központi Statisztikai Hivatal legújabb tanulmánya feldolgozza a magyarországi LEADER-történetet, így hiteles adatokkal kerül alátámasztásra a program sikere.

Magyarországon a vidéki térségek szereplői (önkormányzatok, vállalkozások és civil szerveződések) aktivizálódtak, hálózatokat, partnerségeket alakítottak ki saját mikrotérségük fejlesztése érdekében. Megismerkedhettek az uniós programok, pályázatok eljárásrendjével, intézményrendszerével. A sok felszínre került elképzelés, ötlet hasznos felkészülést jelentett a LEADER hazai bevezetéséhez.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) ún. IV. tengelyének tervezése elkezdődött, a pályázati kiírások ősszel várhatóak, méghozzá az alábbi területeken: közösség, ifjúság, sport, turizmus, energetika és szociális fejlesztések. A III. tengelyes pályázatoknál a LEADER Helyi Akciócsoportoknak még kisebb szerepe van, az előértékelésben vesznek részt, míg a IV. tengely esetében már teljes mértékben ők döntenek majd a támogatás odaítéléséről.

A legsikeresebb uniós vidékfejlesztési kezdeményezés célja a térségi belső erőforrások fenntartható és innovatív felhasználása, az aktív vidéki szereplők közötti együttműködés megalapozása, a fenntartható helyi fejlesztési stratégiák előkészítése és megvalósítása. A hazai és nemzetközi régiók, térségek és települések közötti együttműködések különböző formáinak támogatása a hasonló adottságú, hasonló problémákkal szembenéző területeket kovácsolja össze, a máshol működő jó gyakorlatok átvétele, a közös gondolkodás megkönnyíti a felzárkózást Európához.

Bővebben...

A november 20-tól ismét benyújtható pályázat célja vidéki munkahelyek létrehozása vagy megőrzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható falusi, agro- és ökoturisztikai fejlesztések, beruházások infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek, marketingjének támogatása. Az őszi EMVA vidékfejlesztési pályázatok között a turisztikai tevékenységek támogatása iránt is nagy az igény, ezért érdemes az előkészületeket időben megkezdeni.

Támogatás igénybevételére jogosult az a természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás, nonprofit szervezet és egyházi jogi személy, amely fejlesztést valósít meg.

Bővebben...

A jelenlegi állás szerint úgy tűnik, hogy már csak augusztusban számíthatnak az első határozatokra a tavalyi vidékfejlesztési pályázatok benyújtói.  A határozatok kézbesítése akár októberig is elhúzódhat.  Rendeletmódosítás is elképzelhető a közeljövőben, bizonyos jogcímeknél nagy arányban nem feleltek volna meg a pályázók az egyes rendeletek korábbi, nem életszerű verziójának.  A részleteket hamarosan itt is közzétesszük!

Várhatóan júliustól kezdi meg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a vidékfejelsztési pályázatokkal kapcsolatos határozatok kézbesítését.  Július hónapban a négy jogcímre beadott pályázók 80-90%-a meg fogja tudni kapni a határozatát az MVH tervei szerint.

Bővebben...

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal változtatva eddigi gyakorlatán, mostantól 8 naptári nap helyett, 8 munkanap alatt várja a válaszokat a hiánypótlási felszólításokra.  Méltányosságra, igazolási kérlemre nincs lehetőség az eljárásban, a határidő módosítását nem lehet kérni, annak be nem tartása jogvesztéssel jár.
Ahogy azt korábban megírtuk a pályázók különös figyelemmel kell, hogy eljárjanak a helyszíni szemlék során. A mai napig  a helyszíni szemlék 90%-a megtörtént, de érdemes elővenni és átnézni az építész tervezőkkel, pályázatírókkal a jegyzőkönyveket, ha eddig ez még nem történt meg.   Sajnos különösen a szemlék megkezdésekor(április elején), a helyszíni ellenőrök még nem teljesen voltak tisztában a jogcímrendeletekkel és a helyszíni szemle jegyzőkönyvek felépítésével.  Az ilyenkor elkövetett hibákért viszont a pályázó viseli a jogkövetkezményeket, amely adott esteben a pályázat elutasítását is vonhatja maga után, egy szimpla tévedés miatt.  Tévedés lehet pl. ha az ellenőrök elfelejtik behúzni a jogosultságot alátámasztó védettségi státuszt egy épületnél, vagy zöldterület bővítés tervezett, ami pontszámot is jelent az elbíráláskor, de a szemlén ezt nem jelölik be...

Az elutasított pályázat utáni fellebezzés során lehet még ezt tisztázni, de ez semmiképpen nem egy gyors és egyszerű folyamat.

Zajlanak a télen beadott vidékfejlesztési pályázatok helyszíni szemléi.  A pályázók elmondása alapján a helyszíni ellenőrök még nem teljesen vannak tisztában a pályázatokat szabályozó jogcímrendeletekkel, előfordul, hogy a helyszíni szemlén kitöltendő hivatalos űrlapokat közösen próbálják értelmezni a pályázat benyújtójával. Sok a bizonytalanság, és ez nem kis mértékben aggasztja a pályázókat is.  Információink szerint a pályázatok érdemi értékelése még 4 hónap után sem kezdődhetett meg, lévén, hogy az értékelést elősegítő szoftver még nem működik tökéletesen.  A pályázók tűkön ülve várják az eredményeket, a továbbra is sok kihívással küzdő eljárásrend szerint ugyanis idén október 1 és 31. között lehet majd csak költségeket elszámolni.  Ahhoz, hogy érdemi munkálatok kezdődjenek meg még az idén, szükségük van a támogatási határozatokra, szemben ugyanis a szintén EU forrásból finanszírozott ÚMFT pályázatokkal, az ÚMVP pályázatoknál nem kezdhető meg a beruházás a támogatásról szóló határozat kézhezvételéig.

Milyen pályázatok voltak és lesznek idén is elérhetőek?  Kik pályázhattak?  Melyik jogícm volt a legnépszerűbb?

Bővebben...

A 2008 februárjában kiírt pályázat során 1100 buszra nyertek Európai Uniós támogatást a hazai önkormányzatok.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium kiírásában jelent meg 2008. februárjában az Európai Uniós pénzeket felhasználó Falugondnoki buszpályázat. Ez az önkormányzati falugondnoki szolgálatok számára volt elérhető, hogy kisbuszokat biztosítsanak a kistérségi közösségeknek. Erre a célra pályázónként maximum 40. 000 Euro állt rendelkezésre, és eddig a határig 100 százalékos finanszírozást tett lehetővé, így nem volt szükség önrészre.

A kiírás óta eltelt egy év alatt közel 1100 sikeres pályázat érkezett be a Minisztériumhoz, és az eddig átadott 350, valamint az átadásra váró plusz 15 busszal a pályázók 31 százaléka döntött a Volkswagen Haszonjárművek mellett, s ezzel az eredménnyel a legkeresettebb márka volt a kiírás során. A Volkswagen Haszonjárművek palettájáról az autók kiválasztásakor 70 százalékban a Transportert választották az önkormányzatok, de sokan a Crafter Kombi, vagy a Crafter busz mellett tették le a voksukat.

Forrás: ma.hu

Zajlanak a télen beadott vidékfejlesztési pályázatok helyszíni szemléi.  A pályázók elmondása alapján a helyszíni ellenőrök még nem teljesen vannak tisztában a pályázatokat szabályozó jogcímrendeletekkel, előfordul, hogy a helyszíni szemlén kitöltendő hivatalos űrlapokat közösen próbálják értelmezni a pályázat benyújtójával. Sok a bizonytalanság, és ez nem kis mértékben aggasztja a pályázókat is.  Információink szerint a pályázatok érdemi értékelése még 4 hónap után sem kezdődhetett meg, lévén, hogy az értékelést elősegítő szoftver még nem működik tökéletesen.  A pályázók tűkön ülve várják az eredményeket, a továbbra is sok kihívással küzdő eljárásrend szerint ugyanis idén október 1 és 31. között lehet majd csak költségeket elszámolni.  Ahhoz, hogy érdemi munkálatok kezdődjenek meg még az idén, szükségük van a támogatási határozatokra, szemben ugyanis a szintén EU forrásból finanszírozott ÚMFT pályázatokkal, az ÚMVP pályázatoknál nem kezdhető meg a beruházás a támogatásról szóló határozat kézhezvételéig.

Milyen pályázatok voltak és lesznek idén is elérhetőek?

Kik pályázhattak?  Melyik jogícm volt a legnépszerűbb?

Hallgassa meg a válaszokat a Gazdasági Rádió híranyagából!

Nyilatkozik: Dr. Badacsonyi Tamás palyazatihirek.eu portált működtető NLC Tanácsadói Csoport Kft. ügyvezetője

{audio}http://www.palyazatihirek.eu/wp-content/uploads/badacsonyi_0115.mp3{/audio}

és Bondor István, főosztályvezető, FVM Agrár - Vidékfejlesztési Főosztály - Pályázati gyorsmérleg - itt

Forrás: gazdasagiradio.hu

A nagyobb beruházásoknál hiába van meg a határozat a támogatásról, sok esetben nem tudja biztosítani a pályázó a jelenlegi gazdasági helyzetben az önrészt. A pályázatok elbírálása különösen a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési pályázatoknál indokolatlanul hosszú, a törvényi határidőt nem képes tartani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. Vannak olyan jogcímek, ahol közel 8 hónap is eltelik, mire először értesítést kap az ügyfél hiánypótlásról vagy helyszíni szemléről. Ezzel szemben az ÚMFT pályázatoknál a gyorsított eljárásnak köszönhetően akár 2 hónap alatt szerződést és 40 % előleget kapnak a pályázók.

Az elhúzódott döntések piaci körülmények között lehetetlen helyzetbe hozzák a pályázókat. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési pályázatoknál általában nem lehet megkezdeni a beruházást az elbírálásig. Azok a pályázók, akik tavaly áprilisban pl. rendelkeztek az önrészel, jó banki lehetőséggel, idén áprilisban már nem biztos, hogy hasonló mozgástérrel rendelkeznek.

Úgy tűnik, hogy sem az Irányító Hatóság (FVM) sem az MVH nem akar, vagy „nem tud” reagálni a gazdasági válság kapcsán előállt helyzet kihívásaira.

Az ÚMFT pályázatoknál jelenleg a beadás másnapján már indítható a megpályázott beruházás.  Bővebben hanganyaggal alább!

Bővebben...


2009. május 15-ig lehet benyújtani a területalapú támogatásokkal kapcsolatos kérelmeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. Idén először a területalapú támogatást - 15 további támogatással egyetemben - csak elektronikus úton lehet igényelni. Az MVH honlapján elérhető a kitöltő program, és a gazdálkodókat külön honlap, oktatófilm és ügyfélszolgálati kék szám segíti a kérelmek elkészítésében. A gazdálkodók ingyen fordulhatnak segítségért a falugazdászokhoz illetve agrárkamarai tanácsadókhoz is.

Bővebben...

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a II. tengely az agrár-környezetgazdálkodási tevékenységeket öleli fel.  A célprogramokra június 1. és június 30. között lehet benyújtani a támogatási kérelmeket. A támogatási időszak 2009. szeptember 1-jétől 2014. augusztus 31-ig tart.

Bővebben...

Az MVH munkatársai megkezdték 2008. őszén-telén benyújtott vidékfejlesztési pályázatok előzetes helyszíni szemléjét.  Részletesen felmérik a jelenlegi állapotot a fejlesztéssel érintett területeken.  A szemléről részletes jegyzőkönyvet és fotodokumentációt készítenek.  Érdemes a pályázóknak áttanulmányozni a pályázatírókkal a pályázati dokumentációt.  Különösen ügyelni kell arra, hogy félreértés miatt ne minősítsenek olyan tevékenységet megkezdettnek, amely nem is része a pályázatnak, ilyenkor ugyanis a pályázati kérelem automatikusan elutasításra kerül!  a megkezdési korlát nem vonatkozik azokra a tevékenységekre amelyek nem lettek feltüntetve elszámolható költségként a pályázatban.


Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program második fázisának kezdetén, a 2009. évben tervezik a korábban még nem meghirdetett jogcímek elindítását (pl. AKG, Leader, GazdaNet, vetőmagszárítók korszerűsítése, kiskapacitású nyersszesz üzemek, olajsajtolók stb.), valamint a Nemzeti Diverzifikációs Program (cukoripari szerkezetátalakítás) megkezdését.

Bővebben...

22. oldal / 23

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.