A beérkezett kérelmekről az önkormányzati miniszter három ütemben dönt:
- 2009. május 20.
- 2009. szeptember 15.
- 2009. november 27.

A támogatás kizárólag működési kiadásokhoz igényelhető, az „önhiki” támogatással el nem ismert, az önkormányzatok kötelező feladataival összefüggő kiadásokhoz. Az igényelhető támogatás összege – a rendkívüli és előre nem tervezhető esetek kivételével – nem haladhatja meg az önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott működési célú éven belüli hitelek összegének „önhiki” támogatással csökkentett összegét. A támogatás megítélésénél kiemelten figyelembevételre kerül a működési célra igénybevett hitel nagysága.

Bővebben

Forrás: ÖTM

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az Önkormányzati Minisztériummal, a Külügyminisztériummal, a Magyar Turizmus Zrt-vel, a Megyei Jogú Városok szövetségével, valamint a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségével együttműködésben hirdette meg a pályázatot. Az elismerést olyan városok önkormányzatai kaphatják meg, melyek a kulturális, művészeti életüket kiemelkedően fejlesztik, támogatják, kulturális értékeiket példaértékűen mutatják be. Szombathely elsősorban gazdag és sokszínű rendezvénykínálatával, az új színház létrehozásával és az évszázadokon átívelő épített örökség megőrzése, bemutatása, hasznosítása érdekében kifejtett tevékenységével, illetve e munka folytatásának terveivel vált méltóvá a cím viselésére. A második csoport győztese Balatonfüred lett, ahol az elmúlt néhány esztendőben rendkívül erőteljes és eredményes fejlesztő munkával a Balaton-parton új városközpontot alakítottak ki, amelynek további fejlesztésére reális és konkrét programmal készülnek. Az OKM az önkormányzatok részére 1-1 millió forint jutalmat ad.

Bővebben

Forrás: okm.gov.hu

A majd 995 millió forintos beruházás 90 százalékát a Regionális Fejlesztési Terv városrehabilitációs pályázatán elnyert támogatásból fedezték. A projekt során megszépült a történelmi városközpont, a Református Nagytemplom és az Idősek Otthona, valamint a Kossuth tér. A projekt megvalósítása során az egyház és az önkormányzat szorosan együttműködött. A városközpont felújítása amellett, hogy új munkahelyeket teremtett, hozzájárult az idegenforgalom növekedéséhez is.

Bővebben

 

Az Önkormányzati Minisztérium honlapján megtalálható a pályázat eredménye. Összesen 168 pályázat érkezett be, melyből 128 nyertes került ki. A rendelkezésre álló keretösszeg az alábbiak szerint oszlik meg:

1. bölcsődei fejlesztés - összesen 90 millió forint támogatás 9 pályázónak

2. óvoda fejlesztés - összesen 1 milliárd 23 millió forint támogatás 80 pályázónak

3. iskola fejlesztés - összesen 487 millió forint támogatás 39 pályázónak

A támogatott pályázatok listája

Pályázók köre
- 5000 fő alatti településeken megjelenő 2000 példányszám alatti sajtóorgánumban közzétett írásokkal az újságírók, illetve szerkesztőségek pályázhatnak.
- 5000 fő alatti településeken, illetve kistérségekben működő helyi televízió- és rádiócsatornák által közzétett híradásokkal pályázhatnak az újságírók vagy a szerkesztőségek.

A pályázat háttere
A Magyar Public Relations Szövetség által az év elején meghirdetett pályázathoz kapcsolódva az Egészséges Településekért Alapítvány kiegészítő pályázatot hirdet.

Az alapítvány célja
Az Egészséges Településekért Alapítvány 2005-ben alakult civil szervezet célja, hogy támogassa olyan közösségek kialakulását és működését, amelyek odafigyelnek tagjaik testi-lelki egészégségére, hogy elősegítse a kisközösségekben élő emberek életminőségének, egészségének javulását. Az Egészséges Településekért Alapítvány célja, hogy pályázatai útján is segítsen a kistelepüléseken a helyi forrásteremtés eszközeinek megtalálásában és felhasználásában, valamint a közösségépítésben való partneri együttműködésük kialakításában.

A pályázat célja
A pályázat célja a lokális kezdeményezésekben a helyi vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról (CSR) szóló értékes híradások ösztönzése, a CSR médiajelenlétének, a példamutatóan felelős vállalati magatartás és üzleti gyakorlatok sajtóvisszhangjának erősítése, és a pozitív példák bemutatása mind a sajtó képviselői, mind a nagyközönség és a vállalkozások számára.

A pályázat témája
Jelen pályázat keretében 2 kategóriában várunk pályamunkákat: 1. Írott sajtó; 2. Elektronikus média. A pályázatra beadott publikációknak be kell mutatnia a helyi civil kezdeményezést, valamint az azt támogató együttműködő partnerek (helyi cégek, vállalkozók) hozzájárulását, vagy kapcsolódását a programhoz.

Pályázati követelmények
A pályázatra benyújtott anyagok maximális terjedelme: két gépelt A/4-es oldal, amelyben az alábbi két kérdésre kell választ adni:
1. Mutassa be együttműködését települési/kistérségi civil szervezetekkel és azok együttműködő/ támogató üzleti partnereivel az elmúlt 18 hónapban.
2. Mutassa be, hogy mit tervez közzétenni a fenti témában a következő egy évben, miért tartja fontosnak a CSR-t?

Díjak
Újságíró vagy szerkesztőségi díj: 70 000 Ft

Nevezési határidő
A pályázatokat a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre kérjük elküldeni (CD-n vagy DVD-n a 1055 Budapest, Szalay u. 4. postacímre várjuk) 2008. december 15-ig.
A beérkezett pályázatokat az Előzsűri, majd ezt követően a bíráló bizottság legkésőbb 2009. január 31-ig bírálja el.
Eredményhirdetés: 2009. február elején.

Pályázati felhívás


A támogatás célja és a támogatható tevékenységek köre
A támogatás célja, hogy segítse a mezőgazdasági vízgazdálkodás területén a környezetkímélő, víz és energiatakarékos öntözési, a talaj védelmét, vízmegtartó képességét javító meliorációs, és a felszíni és felszín alatti vizek jó állapotát, a belvízvédelmet és vízkárelhárítást szolgáló mezőgazdasági üzemi és közösségi beruházások megvalósítását.
Három támogatási célterület került meghatározásra:
a) vízkárelhárítás, belvízrendezés, a vízrendezés közösségi beruházásai.
b) az öntözés mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése.
c) a melioráció mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése.

Elnyerhető támogatás
A megvalósítandó tevékenységektől függően 3000 – 735000 eurónak megfelelő forint támogatás igényelhető. A támogatás mértéke a megvalósítandó tevékenységektől függően 40-70%.

Pályázók köre
a) külterületi vizek felett tulajdonosi, használati, vagy üzemeltetési jogot gyakorló települési önkormányzat
b) külterületi vizek tulajdonjogával rendelkező települési önkormányzat
c) vízgazdálkodási társulat
d) a mezőgazdasági termelő
e) termelői csoport
f) TÉSZ

Pályázatok benyújtása
A támogatási kérelmet 2009-ben szeptember 1-jétől október 1-jéig lehet benyújtani.

A támogatást szabályozó rendelet


Pályázók köre
Támogatásra jogosult az e rendelet 5000 fő lakosságszámnál kevesebb vagy 100 fő/km2-nél kisebb népsűrűséggel rendelkező településeken (kivéve a Budapest agglomerációjához tartozó települések, a városi ranggal rendelkező települések, valamint a kistérségi központok) megvalósuló fejlesztésre az ugyanezen településen működő települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás melynek a fejlesztéssel érintett település a tagja, továbbá székhellyel vagy telephellyel rendelkező non-profit szervezet, valamint egyházi jogi személy.

A támogatás célja
A támogatás célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet és a közösségi terek, közterületek állapotának javítása, valamint a helyi piacok létrehozásának és fejlesztésének támogatása.

Támogatott tevékenységek köre
Támogatás vehető igénybe a védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró épületek külső felújítására; a település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastrukturális fejlesztésekre belterületen, illetve bizonyos meghatározott települések jogosult területén; alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítési feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történő megfeleltetésére; kültéri játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére.

Pénzügyi feltételek
A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70-100 %-a.

A pályázat benyújtása
2009-ben a pályázatok benyújtására várhatóan októbertől lesz lehetőség.

A támogatást szabályozó rendelet

A támogatást az 5000 főnél kisebb lakosszámú településen megvalósuló fejlesztésre települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, továbbá székhellyel, illetve telephellyel rendelkező non-profit szervezet, valamint egyházi jogi személy veheti igénybe.

A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a településkép és a környezet állapotának javítása, az épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás megőrzése, megújítása, és ezáltal a települések vonzerejének növelése.

A támogatás helyi és/vagy országos védelem alatt álló építmények külső és belső felújítására (pl. templom, középület), a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítására valamint a helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő akciók megvalósítására vehető igénybe.

A pályázatok benyújtására 2009-ben várhatóan októbertől nyílik lehetőség.

A támogatást szabályozó rendelet

 

AStrukturális Alapok Programiroda információs napokat szervez, melyek célja hogy segítséget nyújtsanak többek között a projekttervezésben, ezen belül a tevékenységek és a költségek tervezésében, a projekt kiválasztás folyamatának a megismerésében.

A rendezvények időpontjai és jelentkezés itt

Forrás: nfu.hu

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiadott közlemény szerint a tavaly decemberben felfüggesztett első fordulós környezetvédelmi pályázatok várhatóan 2009. február 16. és február 20. között jelennek majd meg, s így a benyújtási határnapok is későbbre fognak tolódni.
Az új energetikai pályázatok március hónap folyamán válnak majd elérhetővé.

Bővebben

Forrás: nfu.hu

32. oldal / 32

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.