Az NFÜ a 2009. július 1-jétől életbe lépett, megemelt ÁFA tartalmat – mint a projektgazdáknak fel nem róható költségnövelő tényezőt – kompenzálni kívánja. Az Ügynökség ezzel segíti elő, hogy ne kerüljenek veszélybe a nagy értékű beszerzésekkel vagy szolgáltatásokkal tervezett projektek.

Az általános forgalmi adó évközi emelése az európai uniós forrásból finanszírozott, az ÚMFT keretében már leszerződött támogatásokat és projekteket is érinti. Az adóemelés bizonyos esetekben késleltetheti vagy megnehezítheti a projekt elkezdését, illetve annak megvalósítását.

Minden olyan projektgazdát kedvezőtlenül érint az áfa emelése, amely a projekt egészét vagy egy részét tekintve nem rendelkezik áfa-levonási joggal. A kompenzációs eljárásrend elsősorban azokra a projektekre fókuszál, ahol a pályázat benyújtása már megtörtént, a projektgazda nem vagy csak részben jogosult az áfa levonására, és az áfa-emelés tényleges költségnövekedést okoz, melynek mértéke minimum 2%, de legalább 5 millió forint.

Bővebben...

A pályázati felhívás fő célja a turisták igényeinek megfelelő színvonalú turisztikai termékek kialakítása, ennek eredményeként az attrakciók látogatottságának és jövedelemtermelő képességének növelése, valamint a szezonalitás mérséklése. A pályázatok benyújtása 2009. szeptember 1-től 2010. március 30-ig lehetséges.

 

Pályázhatnak:

- költségvetési szervek és intézményeik
- non-profit szervezetek
- szövetkezetek
- nonprofit vagy profitorientált gazdasági társaságok, vállalkozások
- egyéni vállalkozások

Bővebben...

A júliusi áfa emelés veszélybe sodorhat számos, önkormányzatok által elnyert uniós pályázatot, mivel nem tudják kifizetni a forgalmi adó 20-ról 25 százalékra történő emeléséből fakadó többletterheket.

Ilyen meghiúsult pályázat volt például Piliscsabán, a helyhatóság itt visszaadta az 500 millió forintos uniós pénzt, mert akkora mértékben emelkedtek a többletterhek, hogy a pályázat végrehajtására nem jutott forrás. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökének értesülése szerint várható, hogy a kormány kompenzációt dolgoz ki az önkormányzatok számára, de erről hivatalos döntés egyelőre még nem született, vagyis azt nem tudni, hogy pontosan mi lesz a megítélt, vagy a folyó pályázatokkal.

Az áfa emelés elsősorban azokat a projekteket érinti a legérzékenyebben, melyeknél nagy anyag felhasználás szükséges.  A Magyar Önkormányzatok Szövetsége bár benyújtott módosító javaslatokat a szaktárcához, azonban eddig nem kaptak választ.


Forrás: Gazdasági Rádió

A pályázat kistérségek foglalkoztatási helyzetének javítását célzó, önkormányzati kezdeményezésben megvalósuló fejlesztésekhez nyújt támogatást. Kiemelt cél, hogy komplex, a helyi munkaerő-piaci kereslet-kínálati viszonyokhoz igazodó foglalkoztatási programok jöjjenek létre, amelyek eredményeként a célcsoport tagjai tartósan képesek lesznek elhelyezkedni az elsődleges munkaerő-piacon.

Ennek érdekében szükség van

 • módszertani, felkészítő, mentorálási szolgáltatások, képzések kialakítására, biztosítására, együttműködések segítésére,
 • a helyi közösségek mozgósítására, a helyi humánkapacitások megerősítésére,
 • térség-specifikus, a helyi szükségletekre válaszoló, a térségi fejlesztési tervekben megfogalmazásra kerülő foglalkoztatási és képzési programok megvalósítására,
 • a térségben élők foglalkoztathatóságának javítására, a munkavállalásra történő felkészítésére,
 • a nyílt munkaerőpiacra átvezető, foglalkoztatásba ágyazott képzés, tranzitfoglalkoztatás támogatására,
 • állami szervek által megrendelt szolgáltatásoknál a hátrányos helyzetű térségekbe való kihelyezés lehetőségének vizsgálatára, és ezekre épülő foglalkoztatási programok megvalósítására,
 • a munkaerőpiaci (re)intergrációt elősegítő humán szolgáltatások átláthatóságának biztosítására, minőségének javítására, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézségeinek csökkentésére,
 • a térségben munkalehetőséget teremtő munkáltatók részére foglalkoztatást elősegítő támogatások nyújtására.

Bővebben...

A támogatás célja a települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó belterületi közutak – kapacitást nem növelő – felújításának, korszerűsítésének támogatása.

Az előirányzat felhasználása során figyelembe kell venni, hogy az előirányzat legalább 25%-át a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott hátrányos helyzetű térségek, települések támogatására kell fordítani, kivéve amennyiben e hátrányos helyzetű térségekből, településekről benyújtott és befogadott támogatási igények nem érik el ezen keretösszeget.

Minden pályázat egy (esetleg több utcát magába foglaló, de megszakítás nélküli, egybefüggő, kivéve vasúttal vagy állami közúttal keresztezett utak) hálózati elemre vonatkozhat.

A helyi önkormányzatok feladatkörébe tartozó, önkormányzati tulajdonra irányuló fejlesztések – úgymint az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó tárgyi eszközök fejlesztése, immateriális javak beszerzése - támogatása.

Bővebben...

A pályázó önkormányzatokat és a nonprofit szervezeteket sújthatja tömegesen a júliusi áfaemelés. Ezeknek a pályázóknak gyakran már az 5-10 % önrész előteremtése is gondot okoz. Ha ez a teher az ötszázalékos áfával még meg is duplázódik, akkor inkább lemondhatnak a projektjükről, semmint vállalják a drágább fejlesztést. Ugyanez igaz a százszázalékos európai uniós támogatásban részesülő pályázatokra is. Hirtelenjében ötszázalékos önrész előteremtéséről kellene gondoskodniuk a projektgazdáknak, és ha nincsenek megtakarítások, vagy  megfelelő banki finanszírozási háttér, a projektek megvalósítása könnyen meghiúsulhat.  Így tehát nagyon is indokolt az NFÜ törekvése az áfaemelés kompenzációjára.  Általános EU-szabály azonban, hogy a megítélt támogatás utólag nem növelhető.  A kormány esetleges kompenzáló döntésének leleményesnek kell lennie.  Részletesen itt!

Forrás: vg.hu

Megelent az ÚMVP Irányító Hatóságának 37/2009. (V. 22.) közleménye az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet tervezet társadalmi vitára bocsátásáról.

Az Irányító Hatóság közleménye és a rendelet tervezet itt olvasható!

A társadalmi vita keretében az észrevételeket a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elektronikus címre 2009. június 2-án 15:00 óráig lehet benyújtani.


Ahogy arról portálunkon is beszámoltunk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2008. július 31-én hirdette meg a Svájci Hozzájárulásból támogatott „Alapinfrastruktúra javítása, helyreállítása, modernizációja, környezetfejlesztés” témájú pályázati felhívást. A projekttervezetek benyújtására 2008. szeptember 30-ig volt lehetőség.

A prioritási terület keretében települési vízellátási infrastruktúra fejlesztésére, hulladékgazdálkodásra, környezeti monitoring rendszer korszerűsítésére, környezeti mérőfelszerelés beszerzésére lehetett pályázni. A rendelkezésre álló forrás 30 millió svájci frank, azaz 5,5 milliárd forint.

A komponens célja a települések környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének biztosítása, a további környezeti káresemények megelőzése.

A pályázat külön kerül meghirdetésre az LHH és a nem LHH kistérségekben.

A pályázati kiírások tervezete elérhető a partnerségi fórumokban.

Partnerségi fórum - LHH

Partnerségi fórum - nem LHH

A hamarosan megjelenő pályázat célja a 2000 LE alatti települések települési környezetének fejlesztése a korszerű szennyvízkezelési módszerek elterjesztésével, ezáltal a természeti környezetet terhelő szennyezések csökkentése.

A konstrukció további célja, hogy a fejlesztések révén korszerű, környezetvédelmi-, valamint gazdaságossági szempontból is indokolható műszaki megoldások és kapacitások valósuljanak meg, és hogy a tervezett létesítmények folyamatos szakszerű üzemeltetésének, illetve fenntartásának feltételei hosszútávon biztosítottak legyenek.

A pályázati kiírás tervezetei elérhetőek itt:

A pályázati program célja a helyi önkormányzatok feladatkörébe tartozó, állami és önkormányzati tulajdonra vonatkozó fejlesztések támogatása. Az önkormányzatok, társulások, az alábbi fejlesztési célok és alcélok megvalósításához igényelhetnek támogatást:

- épített és természeti környezet védelmét, fejlesztését szolgáló fejlesztések:

 • tájsebek és természeti értékeket károsító jelenségek kiküszöbölése és megszüntetése;
 • pincék, természetes partfalak és földcsuszamlások okozta állami és önkormányzati tulajdont érintő veszélyhelyzetek megelőző jellegű elhárítása;

- a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztések, kivéve a TEUT keretében támogatható tevékenységeket

A Tanács az e jogcímre beadott pályázatok közül elsősorban az alábbi tevékenységeket kívánja támogatni:

 • óvodai eszközbeszerzés; óvodai infrastrukturális beruházás/felújítás; óvodai eszközbeszerzés és infrastrukturális beruházás/felújítás.
 • általános iskolai eszközbeszerzés; általános iskolai infrastrukturális beruházás/felújítás; általános iskolai eszközbeszerzés és infrastrukturális beruházás/felújítás.

Bővebben...

A konstrukció célja a régióban helyi és helyközi hivatásforgalmi, közlekedési célú kerékpárforgalmi létesítmények építése, a régió kerékpáros közlekedési infrastruktúrájának kialakítása, bővítése, a már meglévő elemek hálózatba szervezése környezetileg fenntartható módon.
A távlati cél a kerékpározás, mint környezet-barát közlekedési mód terjedésének ösztönzése a lakossága körében, a hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés forgalmának a növelése. 

Bővebben...

28. oldal / 30

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.