Az e-környezetvédelem programja alapvetően a környezeti tervezés, stratégia- és programalkotás segítésére, a központi és regionális környezetvédelmi szervek hatósági tevékenységének, illetőleg helyi önkormányzatok informatikai támogatására terjed ki.

Bővebben...

A támogatás célja az egészségügyi ellátórendszer szerkezetátalakítása következtében kialakuló humán kapacitástöbblet átirányítása azokba az intézményekbe, ahol hiányzó szakorvosi, szakdolgozói kapacitásokat regisztrált az ágazat, vagy ott a hiány rövidesen várható. A program a felszabaduló kapacitást befogadó intézményeknek nyújt átmeneti bértámogatást.

Bővebben...

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázatot hirdet a települési szilárd hulladék lerakók rekultivációját megalapozó vizsgálatok és dokumentáció elkészítése, valamint a bezárt lerakók egyes fenntartási-megelőző munkálatainak támogatására.

Bővebben...

A pályázat az egészségre ártalmas, műszakilag nem megfelelő bezárt illetve felhagyott települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációját, felszámolását, állati hulladék lerakók felszámolását és közvetlen környezetük rekultivációját támogatja.

Bővebben...

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jelen pályázati kiírásával a romák társadalmi integrációját kívánja segíteni. Célja, hogy a mai helyzethez képest több roma személy vegyen részt a közügyek intézésében.

Bővebben...

A pályázati kiírás módosításával egy gazdasági központban egyidejűleg kétféle (vagy akár háromféle) közlekedési infrastruktúra fejlesztése is lehetővé válik.

Bővebben...

Az ÉMOP-2009-4.3.1/A - Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése, az NYDOP-2009-5.3.1/B - Óvodák fejlesztése, és a KMOP-2009-4.6.1/B - Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása című pályázatokhoz tartozó kitöltőprogramot technikai okokból az NFÜ kicserélte.

Bővebben...

Ötven millió forint vissza nem térítendő támogatást lehet elnyerni a nyilvános helyeken az életmentésre alkalmas eszközök kihelyezésére az Egészségügyi Minisztérium által kiírt pályázaton. Cél a hirtelen szívhalál megelőzése.
A pályázat célja az egészségügyi rehabilitációs szolgáltatások színvonalának javítása az intézmények infrastruktúrájának és műszerezettségének fejlesztésével a következő rehabilitációs területeken:
 • mozgásszervi,
 • kardiológiai,
 • csecsemő- és gyermekgyógyászati,
 • belgyógyászati,
 • gasztroenterológiai,
 • nőgyógyászati,
 • pszichiátriai (beleértve a kiemelt pszichiátriai és pszichoterápiás rehabilitációt, a
 • gyermekpszichiátriai, gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációt, addiktológiai,
 • alkohológiai, drog-, és egyéb szenvedélybeteg rehabilitációt),
 • neurológiai, valamint
 • tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció.

Pályázatot nyújthatnak be helyi önkormányzatok; önkormányzati fejlesztési társulások; többcélú kistérségi társulások, helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott non-profit gazdasági társaságok és non-profit szervezetek, amelyek tulajdonában, vagy vagyonkezelésében, állami tulajdon esetén vagyonkezelésben, használatában lévő ingatlanban közfinanszírozott rehabilitációsszakellátást végző egészségügyi szolgáltató működik.

Bővebben...

Módosultak az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelv végrehajtása című támogatásnak a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó előírásai.

Bővebben...

A KMOP-2009-2.3.1/D jelű, a Dunai közlekedés fejlesztésének támogatására kiírt pályázati kiírás az NFÜ mai közleményének értelmében a következők szerint módosult: A pályázati felhívás beadási határideje 2010. február 15-re változott, továbbá szakaszos elbírálás került kialakításra. A benyújtási szakaszok 2010. január 11. és 2009. február 15.
A monitoring mutatóknál a célérték elérésének időpontja 2012-re, a kötelező fenntartási idő pedig 10 évről 7 évre változott.

Bővebben...

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a házi segítségnyújtás intézményének fejlesztésére nyílik lehetőség képzések és az ápolási díjban részesülők részmunkaidős foglalkoztatása feltételeinek megteremtésével.
Támogatás igényelhető segédgondozói tevékenységre felkészítő képzés megvalósítására, majd a képzést sikeresen elvégző, ápolási díjban részesülő személyek napi négy órában történő foglalkoztatása a szociális alapszolgáltatások területén működtetett szolgáltatásokban, elsősorban a házi segítségnyújtás területén, emellett a megvalósításhoz szükséges eszközbeszerzésre.

Bővebben...

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv legnagyobb értékű egészségügyi pályázata a kibővített keretű, összesen 85 Mrd forint összegű kiírás, mely az „Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban” címet viseli. A fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy minden régióban létrejöjjön egy, a legkorszerűbb ellátást nyújtó csúcsintézmény. Az építési beruházást orvostechnikai eszközök beszerzése, illetve az informatikai rendszer jelentős korszerűsítése egészíti ki.

Bővebben...

A KEOP – 2.4.0. B pályázat keretében támogatás igényelhető a környezeti elemeket folyamatosan veszélyeztető, régi, műszakilag nem megfelelő, bezárt, illetve felhagyott települési szilárd hulladék-lerakók környezeti kockázatának mérséklése.

Bővebben...

A támogatás célja a romák társadalmi integrációjának segítése, azzal hogy a mai helyzethez képest több roma személy vegyen részt a közügyek intézésében.
A pályázat 200 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező, versenyvizsgát sikeresen letett roma személy köztisztviselői jogállásban történő foglalkoztatását célozza meg azzal, hogy 12 hónapig átvállalja a foglalkoztatni kívánt roma személyek teljes bérköltségét a jogszabályok szerinti járulékával együttesen.

Pályázatot nyújthatnak be: központi közigazgatási szervek, azok országos illetékességgel bíró területi szervei, illetve regionális illetékességgel bíró területi szervei; igazságszolgáltatási szervek, az Országgyűlés Hivatala, az Országgyűlési Biztosok Hivatala, az Alkotmánybíróság.

Támogatható a pályázó intézménynél foglalkoztatott roma munkavállaló bére és annak járulékai, valamint a munkáltató intézmény számára projektmenedzsment költsége, valamint egyes, a projekt megvalósításához kapcsolódó további tevékenységek.

A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100%-a, összege foglalkoztatottanként 6,5 millió forint, pályázatonként 65 millió forint.

A pályázatot 2010. január 5. és 2010. június 30. között lehet benyújtani. A benyújtott pályázatok folyamatosan kerülnek elbírálásra, az előzetesen meghatározott szempontok alapján. A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében történik, a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerüléséig.

26. oldal / 30

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.