Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) nyilvános pályázatot hirdet a közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatására

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 100 millió forinttal segíti az illegális hulladéklerakók felszámolását az idén. Az önkormányzatok és non-profit szervezetek számára kiírt pályázat eredményeképpen 200 helyszínen több mint 17.300 köbméter illegálisan lerakott hulladékot gyűjtenek össze és ártalmatlanítanak szakszerűen. A támogatásra 44 önkormányzat és 4 társadalmi szervezet pályázott sikeresen.

Bővebben...

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM) valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) 2010. április 27-én negyedszer hirdette meg a „Kerékpárosbarát Település 2010” és „Kerékpárosbarát Munkahely 2010” pályázatokat. A tárcák azon kezdeményezéseket bátorítják, amelyek hozzájárulnak a megfelelő kerékpáros környezet és infrastruktúra kialakításához, valamint a környezettudatos közlekedési kultúra megteremtéséhez.

Bővebben...

Ha az eredmények az első jelzéseknek megfelelően alakulnak, akkor az új kormány erős pozícióban kezdhet hozzá a rég halogatott, kétharmados többséget igénylő reformokhoz is, kezdve akár rögtön az önkormányzati rendszer átalakításán, még az ősszel esedékes helyhatósági választások előtt.

Bővebben...

Elindulhat az on-line, egyablakos önkormányzati közigazgatási szolgáltatások kiépítéséhez szükséges, úgynevezett ASP-központok kiépítése mind a hét magyarországi régióban: 13 pályázó közül került kiválasztásra az a 7, az e-önkormányzati szolgáltatások működtetésében már ma is számottevő tapasztalatokkal rendelkező települési önkormányzat, amely gazdája lehet a regionális központoknak. Miután a települések csatlakoznak a jövő év második felére kiépülő ASP-központokhoz, mintegy 250 önkormányzati hatósági eljárás válik intézhetővé az interneten is.

Ifjúsági információs pontok működtetésére, valamint ifjúsági célú és drogprevenciós programok támogatására jelent meg összesen 1,35 milliárd forintos keretösszegű európai uniós pályázat.

A pályázat keretében elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás összege 20 millió és 80 millió forint között lehet. A támogatás mértéke elérheti a projekt összes elszámolható költségének akár a 100 százalékát is.

Bővebben...

Az NFÜ újra megnyitja a 2008-ban felfüggesztett kerékpárút fejlesztési pályázatot. A konstrukció alapvető célja a hivatásforgalmi és közlekedésbiztonsági célkitűzéseknek megfelelő kerékpáros létesítmények létrehozásának, társfinanszírozása. A fejlesztések hozzájárulnak  a “Térségi elérhetőség javításához” a regionális közúti hálózat-elemeivel párhuzamos kerékpárutak kiépítésével.

Bővebben...

Megjelent a TÁMOP 5.2.5/A jelű, „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok” című konstrukció A) Gyermekvédelmi komponensének pályázati felhívása.

Bővebben...

A februárban megnyílt pályázati lehetőség célja, hogy felső és  középfokú  végzettségek megszerzését,  szakirányú  továbbképzések  elvégzését támogassa  az egészségügyi intézményekben dolgozók számára.

Pályázhatnak közfinanszírozott egészségügyi szakellátást végző  fekvő,  és/vagy  járóbeteg  intézmények, közfinanszírozott  mentési  tevékenységet ellátó  szervezetek,  betegszállító  szervezetek,  háziorvosi  szolgálatok,  otthoni  szakellátást  nyújtó intézmények, amelyek lehetnek költségvetési szervek, non profit szervezetek és vállalkozások egyaránt.
A szociális célú városrehabilitációs pályázati kiírások kitöltő programja és kitöltési útmutatója 2010. március 25-től elérhető a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján.

Bővebben...

A KEOP-2010-1.1.1/B Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése című egyfordulós pályázati konstrukció alapján az NFÜ módosította a KEOP-2009-7.1.1.1 és KEOP-2009-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című kétfordulós konstrukció dokumentumait.

Bővebben...

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett pályázat keretében szakmai támogatásban részesülhet az a helyi önkormányzat, amely működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményt (múzeumot) tart fenn. A támogatás utólagos elszámolás melletti előfinanszírozott, egy összegben folyósított, nem visszatérítendő támogatás. A támogatás feltétele a teljes fejlesztési költség 10%-ának megfelelő saját forrás biztosítása, továbbá az, hogy a kérelmező vállalja a támogatott fejlesztés keretében létrehozott kapacitásoknak, szolgáltatásoknak a fejlesztés befejezését követő legalább 5 évig történő fenntartását.

Bővebben...

A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának, illetve a foglalkoztatásának elősegítésére, valamint önálló lakhatásuk elérésére és fenntartására jelent meg európai uniós pályázat a számukra szolgáltatást nyújtó szervezeteknek.

A konstrukció keretében többek között a foglalkoztatás és lakhatás elérése és megtartása érdekében, a hajléktalanok bevonásával egyéni, csoportos és közösségi szociális munkaformák alkalmazására, valamint az önálló lakhatás támogatására igényelhető uniós támogatás.

Bővebben...


Társadalmi egyeztetés alatt van az a pályázat, amelynek célja a 12 és 29 év közötti ifjúsági korosztályok társadalmi integrációjának, iskolai előmenetelüknek, pályaválasztásuknak, munkaerő-piacra való belépésüknek elősegítése, továbbá társas (szociális) kapcsolataik bővítése, közösségi, közéleti részvételük fejlesztése, családi életre való felkészítésük életpálya-tervezésük tudatosságának erősítése.

Bővebben...

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nemzeti Iskolafelújítási Programjának keretében 105 milliárd forint uniós támogatás áll rendelkezésre 2011-ig. A támogatásokból lehetőség nyílik 365 projekt megvalósítására. Számos óvoda és iskola korszerűtlen, lelakott épülete újulhat meg, korszerű nevelési-oktatási intézmények kerülnek kialakításra.

Bővebben...

23. oldal / 30

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.