Szociális alapellátás

Összesen, több mint 11 milliárd Ft kerettel nyílt meg a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című (TOP-4.2.1-15 kódszámú) felhívás. Egyházak, nonprofit szervezetek és önkormányzatok 100%-os támogatás mellett tudnak új épületet építeni, meglévőt bővíteni, átalakítani, az ehhez kapcsolódó eszközöket, járműveket, bútorokat vásárolni, 100%-os támogatás mellett, minimum 3 millió- és maximum 150 millió Ft értékben.

 

Bővebben...

Debrecen látképe

Az elmúlt napokban négy olyan felhívás jelent meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében, melyek együttesen csaknem 103 milliárd forinttal támogatják, a Pest megye és Budapest területén kívül eső helyi önkormányzatok fejlesztéseit. A támogatási intenzitás 100%-os, a pályázók egészségügyi alapellátásra, csapadékvízelvezetésre, közösségi közlekedésfejlesztésre és foglalkoztatás elősegítésre adhatnak be támogatási kérelmeket.

Bővebben...

szechenyi 2020

Négy felhívás jelent meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében, együttesen csaknem 35 milliárd forintos keretösszeggel. A 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszak programjai közé tartozó TOP a helyi közvetlen gazdaságfejlesztést támogatja, forrásokat biztosít a települési önkormányzatok és a megyék fejlesztéseihez.

Bővebben...

A következő napokban 100 milliárd, karácsonyig pedig további 500 milliárd forintnyi területfejlesztési pályázat jelenik meg, ami az uniós költségvetési ciklusban ezen a területen rendelkezésre álló források csaknem fele - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkára csütörtökön Szegeden.

Bővebben...

Terület- és Településfejlesztési Operatív program keretein belül hamarosan megjelenik A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok támogatását (TOP-5.2.1) célzó pályázati kiírás. Az intézkedésen belül lehetőség nyílik a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációjára. A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.

Bővebben...

utepites2

Terület- és Településfejlesztési Operatív program keretein belül a Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztést célzó pályázati kiírás (TOP-1.3.1) hamarosan megjelenik. A munkanélküliek 50%-a kistelepülésen él, ahol a közlekedési hálózat leromlott állapota a munkaerő mobilitását is nehezíti, ezért a beavatkozás célja a jellemzően alacsonyabb rendű, országos közutak felújítása és fejlesztése annak érdekében, hogy a kisebb települések munkavállalói számára a betelepülő vállalkozások és a fejlesztett üzleti infrastruktúra elérhetősége javuljon.  A rendelkezésre álló keretösszeg: 51,23 milliárd forint.  A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 100 millió Ft és 5 milliárd Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.  A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Bővebben...

Terület- és Településfejlesztési Operatív program keretein belül hamarosan kiírásra kerül "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" című pályázati felhívás (TOP-1.4.1). A Kormány célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.  A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a támogatás minimum összege 1 millió Ft, maximum összege 300 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.  A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Bővebben...

kerekparut

A Budapesten és Pest megyében hamarosan elérhető támogatás célja, hogy a mindennapi közlekedési célú utazások esetén növekedjen a gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya a közlekedők körében, hozzájárulva ezzel az élhetőbb és fenntarthatóbb városi környezet kialakulásához, valamint az alacsonyabb károsanyag-kibocsátási szint eléréséhez.  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 10 Milliárd Ft.  A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Bővebben...

zold varos

Terület- és Településfejlesztési Operatív program keretein belül hamarosan kiírásra kerül a "Zöld város kialakítása (TOP-2.1.2)" című pályázati felhívás. Az intézkedés elsősorban olyan infrastruktúra-fejlesztéseket támogat, amelyek javítják a települések általános környezeti állapotát, valamint hozzájárulnak a TOP gazdaságfejlesztési céljaihoz, ezzel pedig a települések lakosságának megtartásához. A gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti környezetet biztosító, a városok térségi gazdasági központi szerepét erősítő, a helyi gazdaságot ösztönző beruházások vonatkozásában cél a kijelölt akcióterületen található zöldfelületek és a hozzájuk kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő, sokszor használaton kívüli, de akár jövedelemtermelésre alkalmas infrastruktúraelemek megújítása.  A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 100 millió Ft – maximum 1000 millió Ft közötti, maximum 100%-os vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

Bővebben...

tisza

A Terület- és Településfejlesztési Operatív program keretein belül hamarosan kiírásra kerül Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések támogatása (TOP-2.1.3). A felhívás célja a települések belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése.  A rendelkezésre álló keretösszeg: 51,599 milliárd forint. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió Ft, maximum 400 millió Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Bővebben...

bicikliut

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés támogatására hamarosan pályázat kerül kiírásra a Terület- és Településfejlesztési Operatív program keretein belül. A támogatás célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg településeken és települések között, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.  A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 10 milliárd Ft lehet, a  támogatás maximum 100%.

Bővebben...

napelem

Hamarosan kiírásra kerül az energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál (TOP-3.2.1) a Terület- és Településfejlesztési Operatív program keretein belül. Az intézkedés átfogó célja a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése.  A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 15 millió Ft - 400 millió Ft közötti maximum 100%-os vissza nem térítendő támogatásban részesíti, a rendelkezésre álló forrás erejéig.

Bővebben...

Terület- és Településfejlesztési Operatív programon belül meghirdetlésre kerül a közeljövőben a "Leromlott városi területek rehabilitációja" című pályzati kiírás. Az intézkedés célja, a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi- fizikai- gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.  A rendelkezésre álló keretösszeg: 9,18 milliárd forint. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100 millió Ft, maximum 500 millió Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Bővebben...

hatranyos

Hamarosan kiírásra kerül Budapesten és Pest megyében a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretein belül a társadalmilag és fizikailag leszakadó, vagy leszakadással veszélyeztetett településrészeken élő lakosság életminőségének javításához kapcsolódó pályázat (VEKOP-6.2.1-15). Az intézkedés keretében lehetőség nyílik a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi - fizikai - gazdasági problémák komplex módon való kezelésére a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

Bővebben...

Hamarosan kiírásra kerül a Terület- és Településfejlesztési Operatív program keretein belül a "Helyi gazdaságfejlesztés pályázat (TOP 1.1.3)".  A települési önkormányzatok saját közétkeztetési feladatai ellátásának helyi alapanyagokra alapozott továbbfejlesztéséhez szükséges infrastruktúra és eszköz fejlesztése valósulhat meg a nagyobb lakosságszámú térségekben ( a kisebb lakosszámú térségekben a VP hasonló programja fog megjelenni).  

A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 50 millió-500 millió Ft közötti maximum 100%-os vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. 

Bővebben...

18. oldal / 30

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.