Megjelent az Európai Kutatási Tanács (ERC) fiatal kutatói pályázatának új kiírása. Az ERC Starting Independent Researcher Grant pályázatára ismét mindhárom nagy tudományterületről várják tehetséges fiatal kutatók jelentkezését.

Pályázhatnak az Európai Unió tag- és csatlakozó országaiból fiatal kutatók (egyének vagy csoportok), kiemelkedő eredményekkel fizikai-műszaki tudományok vagy élettudományok, illetve társadalom és bölcsészettudományok terén.

Bővebben...

A pályázat a K+F projektek támogatásán keresztül elősegíti a kutatás-fejlesztési tevékenység erősödését, a K+F szféra humánerőforrásainak fejlesztését, kis- és középvállalatoknál, költségvetési vagy non-profit kutatóhelyeken történő új munkahelyek létrehozását a magasan képzett szakemberek alkalmazásán keresztül. A pályázat lehetőséget biztosít az ipari közép-, vagy nagyvállalatoktól, a gazdasági válság következtében, 2008. szeptember 1. után leépítésre került vagy kerülő, magasan képzett szakemberek (kutatók, fejlesztőmérnökök) alkalmazására.

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) az ország versenyképességének növelése érdekében – a technológiai innováció és a kutatás-fejlesztés társadalmi feltételeinek javítására – Mecenatúra pályázatát a 2009-2010. évekre megújítja.

 

A pályázat célja a kutatók-fejlesztők nemzetközi tapasztalatcseréjének támogatása, a kutatás-fejlesztéssel és az innovációval közvetlenül összefüggő konferenciák szervezésének, szakkiállítások rendezésének, kiadványok készítésének támogatása, az innováció fontosságának tudatosítása a társadalomban, a tudományos és technikai ismeretek, a kutatás-fejlesztési eredmények terjesztése, innováció-ösztönzési célú díjakhoz történő hozzájárulás, a nemzetközi kutatási-fejlesztési hálózatokhoz, infrastruktúrához való kapcsolódás megteremtésében és működtetésében történő részvétel támogatása, a műszaki és természettudományi területen a kutatói utánpótlás nevelésének támogatása, továbbá a tudományos kutatás és technológiai innováció szakpolitikai és társadalompolitikai megalapozása és diákok és fiatal kutatók innovációs készségének fejlesztése nyitott innovációs programokon keresztül.

 

A 2009-2010-ig terjedő időszakra a keretösszeg 4 milliárd Ft.

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

 

A pályamű beadásának határideje 2010. október 31.

 

Forrás: NKTH.hu

Az Európai Bizottság Belső Piaci Főigazgatósága pályázat felhívást adott ki "Tanulmány a sportfinanszírozást akadályozó belső piaci akadályokról” című tudományos munka elkészítésére.

A pályázat tartalma
Az elkészítendő tanulmánnyal szembeni elvárás, hogy széleskörűen elemezze azokat a belső piaci politikákat, amelyek közvetlen hatást gyakorolnak a sportfinanszírozásra az EU-n belül. Kiemelt kérdéskör, hogy hogyan szorítják ki a sportot - ezen belül különösen az állami finanszírozásra leginkább ráutalt sporttevékenységeket - a belső piaci előírások, s miként hat a szolgáltatások szabad áramlása (például amikor határokon átnyúló szponzorálásra, média vagy szerencsejáték-szolgáltatásra alkalmazzák őket).
A kutatásnak széleskörűen vizsgálnia kell majd a sportfinanszírozás különféle forrásait, és foglalkoznia kell a professzionális és az amatőr sport közötti - a szolidaritási mechanizmusnak köszönhető - közvetlen és közvetett pénzáramlásokkal is.
Elemeznie kell a tanulmánynak azokat a különféle nemzeti szabályozási szempontokat is, amelyek belső piaci akadályt képezhetnek.

Pénzügyi feltételek
A pályázat összege megközelítőleg 400.000 EUR. Ezen forrás tartalmazza a teljes munkáért, beleértve a Bizottsággal folytatandó konzultációkra vonatkozó útiköltségeket is. A kutatási projekt időtartama a szerződés aláírásától számított 14 hónap.

Pályázati felhívás

Forrás: ÖTM

Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése

A pályázat olyan felsőoktatási intézmények, költségvetési és közhasznú kutatóintézetek számára nyújt támogatást, melyek már létező, eredményeket elért, a vállalati együttműködés előmozdítására kialakított K+F központjaiból alakított gazdasági társaságok megerősítését tűzi ki célul. A pályázat keretében 400 millió és 1 milliárd forint közötti összeg igényelhető. A benyújtási határidő 2009. április 30.
Pályázati dokumentáció

Innovációs és technológiai parkok támogatása

A konstrukció célja a pólusvárosokban - lehetőleg a meglevő K+F+I infrastruktúra bázisán - olyan koncentrált, üzleti alapon működő kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltató központok („science parkok") kialakítása, amelyek megfelelő kutatási és Infokommunikációs Technológia (továbbiakban:IKT) infrastruktúra létrehozásával az adott ágazat vagy szakterület számára egyedi, magas szintű, testre szabott K+F+I, valamint technológiai inkubátor szolgáltatások széles skáláját képesek nyújtani.
A pályázat keretében igényelhető támogatás mértéke 50%, összege minimum 1 milliárd, maximum 5 milliárd forint. A benyújtási határidő 2009. április 30.
Pályázati dokumentáció


Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése


A konstrukció célja a közvetlenül hasznosuló K+F tevékenység erősítése és feltételeinek megteremtése vállalati K+F kutatóhelyek létesítésével, illetve bővítésével, valamint a K+F intenzív befektetések és kutató munkahelyteremtés ösztönzésével.
Az igényelhető támogatás mértéke 40%, összege minimum 200 millió, maximum 1 milliárd ötszázezer forint lehet. A benyújtási határidő 2009. április 30.
Pályázati dokumentáció

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal honlapján elérhetők a kutatás-fejlesztést és innovációt támogató Baross Gábor program pályázat felhívásai, és pályázat csomagjai. Régiónként 4-6 pályázati felhívás került kiírásra. A pályázatokat a Regionális Fejlesztési Ügynökségekhez kell benyújtani.

Bővebben

 

Svájc - az Európai Unióval kötött megállapodás alapján - a 2004-ben az unióhoz csatlakozott tagországok számára 1 milliárd svájci frank értékben ad fejlesztési hozzájárulást, amelyből Magyarország részesedése összesen 130,738 millió svájci frank.

A most meghirdetett pályázatok keretében ösztöndíjak, közös kutatási és fejlesztési projektek, akadémiai kutatóévek valamint csereprogramok kaphatnak támogatást. Minden projektnek – témától és mérettől függetlenül – közcélt kell szolgálnia.

A pályázatok elbírálása két fordulós eljárás keretében történik majd. Jelen felhívások megjelentetésével az első forduló vette kezdetét, amelynek keretében három hónapon keresztül várja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a felhívásnak megfelelő projektötletek benyújtását. A beérkezett projektötletek értékelésére Magyarországon 3 hónap áll rendelkezésre, ezt követően a magyar javaslatokat megküldik a svájci bírálóknak is, ahol ugyancsak 3 hónapot szánnak a döntésre, így hat hónap után lehet eredménye az első körnek.

Bővebben

Ösztöndíj Alap pályázati kiírás

Kutatás - fejlesztés pályázati kiírás

 

Az innováció kulcsszerepet tölt be az országok gazdasági növekedésében, így a pénzügyi válságban sem lehet leállni az újításokkal - mondta az Intesa Sanpaolo bankcsoport brüsszeli képviseleti irodájának a vezetője Alessandra Perrazzelli.

"A CIB képviseleti iroda vezetőjeként elmondhatom, hogy a három fő tevékenyésgi körünk – vagyis a lobbitevékenység, a trösztellenes feladatkör és a Eurodesk – a CIB Bankra és annak ügyfeleire is vonatkozik. Így ha például a magyar cégek uniós forrásokra Brüsszelben szeretnének pályázni, akkor ebben természetesen fordulhatnak hozzánk."

A képviseleti iroda vezetője Brüsszelben adott interjút a Gazdasági Rádiónak.

Bővebben

Az alábbi innovációs pályázat kiírások beadási határidejét az Irányító Hatóság meghosszabbította.

A módosított beadási határidő: 2009. április 30.

* GOP-2008-1.1.2 - Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése
* GOP-2008-1.2.2 - Innovációs és technológiai parkok támogatása
* GOP-2008-1.3.2 - Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése

* KMOP -2008-1.1.2 - Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése
* KMOP-2008-1.1.3/B - Innovációs és technológiai parkok támogatása
* KMOP -2008-1.1.5 - Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése

Bővebben

Forrás: nfu.hu

 

Idén indulhatnak el tömegesen a nyertes kutatás-fejlesztési pályázatok megvalósításai; ezek eredményeit pedig szintén leghamarabb 2009-ben lehet érzékelni. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Programfejlesztési Irodájának témavezetője azt mondja, a felsőoktatási programok, valamint a K+F kiírások befektetések a jövőbe, így erről nem lehet lemondani a források átcsoportosítása során sem.

Forrás: inforadio.hu

 

17. oldal / 17

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.